Kapitel 2. Vad är nytt i Debian 11

Innehållsförteckning

2.1. Arkitekturer med stöd
2.2. Vad är nytt i distributionen?
2.2.1. Skrivbordsmiljöer och kända paket
2.2.2. Utskrifter och scanning utan drivrutiner
2.2.3. Nytt generellt kommando open
2.2.4. Control groups v2
2.2.5. Beständig systemd-journal
2.2.6. Nytt sätt att skriva med Fcitx 5
2.2.7. Nyheter från Debian Med Blend
2.2.8. Stöd för exFAT direkt i kärnan
2.2.9. Förbättrade översättningar av manualsidor
2.2.10. Improved support for alternative init systems
2.2.11. Initial availability of the Bazel build system

Wikin har mer information om detta ämne.

2.1. Arkitekturer med stöd

Följande arkitekturer stöds officiellt av Debian bullseye:

 • 32-bit PC (i386) and 64-bit PC (amd64)

 • 64-bit ARM (arm64)

 • ARM EABI (armel)

 • ARMv7 (EABI hard-float ABI, armhf)

 • MIPS med omvänd byteordning (mipsel)

 • 64-bit MIPS med omvänd byteordning (mips64el)

 • 64-bit PowerPC med omvänd byteordning (ppc64el)

 • IBM System z (s390x)

Du kan läsa mer om porteringsstatus och porteringsspecifik information för din arkitektur på Debians webbsidor för porteringar.

2.2. Vad är nytt i distributionen?

Den nya utgåvan av Debian kommer med ännu fler programvaror än dess föregångare buster; distributionen inkluderar över 11294 nya paket och innehåller totalt 59551 paket. Större delen av programvaran i distributionen har uppdaterats: över 42821 programvarupaket (det är 72% av alla paket i buster). Ett stort antal paket (över 9519, 16 % av paketen i buster) har av olika anledningar tagits bort från distributionen. Du kommer inte att se några uppdateringar för dessa paket och de kommer att markeras som "föråldrade" i din pakethanterare, läs även Avsnitt 4.8, ”Föråldrade paket”.

2.2.1. Skrivbordsmiljöer och kända paket

Debian skickar än en gång med flera olika skrivbordsprogram och -miljöer. Bland annat inkluderas skrivbordsmiljöerna Gnome 3.38, KDE Plasma 5.20, LXDE 11, LXQt 0.16, MATE 1.24 och XFCE 4.16.

Produktivitetsapplikationerna har också uppgraderats och detta omfattar kontorssvierna:

 • LibreOffice uppgraderad till 7.0;

 • Calligra uppgraderad till 3.2.

 • GNUcash uppgraderad till 4.4;

Den här utgåvan inkluderar även, bland annat, följande programvaruuppdateringar:

PaketVersion i 10 (buster)Version i 11 (bullseye)
Apache2.4.382.4.48
BIND DNS Server9.119.16
Cryptsetup2.12.3
Dovecot MTA2.3.42.3.13
Emacs26.127.1
Exim standardval som e-postserver4.924.94
GNU Compiler Collection som standardkompilator8.310.2
GIMP2.10.82.10.22
GnuPG2.2.122.2.27
Inkscape0.92.41.0.2
GNU C bibliotek2.282.31
lighttpd1.4.531.4.59
Linuxkärnor4.19 series5.10 series
LLVM/Clang verktygskedja6.0.1 och 7.0.1 (standard)9.0.1 and 11.0.1 (standard)
MariaDB10.310.5
Nginx1.141.18
OpenJDK1111
OpenSSH7.9p18.4p1
Perl5.285.32
PHP7.37.4
Postfix MTA3.43.5
PostgreSQL1113
Python 33.7.33.9.1
Rustc1.41 (1.34 för armel)1.48
Samba4.94.13
Vim8.18.2

2.2.2. Utskrifter och scanning utan drivrutiner

Att kunna skriva ut med CUPS och scanna med SANE utan att ha särskilda (icke-fria) drivrutiner fungerar bättre och bättre. Speciellt när det kommer till enheter som tillverkats de senaste fem åren.

2.2.2.1. CUPS och utskrifter utan drivrutiner

Moderna skrivare anslutna via nätverket (ethernet eller trådlöst) kan redan använda utskrifter utan drivrutin via CUPS och cups-filters på sådant sätt som beskrivs i kommentarer till utgåvan buster. I Debian 11 bullseyelägger vi till paketet ipp-usb som rekommenderas av cups-daemon och använder tilverkar-neutrala protokollet IPP-över-USB(engelska) som stöds av många moderna skrivare. På detta sätt kan USB-enheter hanteras som nätverksenheter och på så vis utökas möjligheten till utskrifter utan drivrutiner till att inkludera USB-anslutna skrivare. Detaljerna kan läsas i Debians wiki.

Filen som beskirver systemd-tjänsten i ipp-sb-paketet startar ipp-usb när en skrivare ansluts övr USB. Och på detta sätt görs den tillgänglig för utskrifter. I standardutförande så ska cups-browsed gära inställningar automatiskt men det går också att manuellt lägga upp en utskriftskö(eng) för utskrifter utan drivrutiner.

2.2.2.2. SANE och scannrar utan drivrutiner

I paketet libsane1 finns den officiella SANE-bakdelen sane-escl för att scanna utan att använda drivrutiner. En fristående bakdel kan installeras genom paketet sane-airscan. Båda bakdelarna förstår eSCL-protokollet(engelska) men sane-airscan kan också använda WSD-protokollet. Användare bör överväga att ha båda bakdelarna installerade.

eSCL och WSD är nätverksprotokoll. I och med detta kommer de att fungera på USB-anslutningar om enheten omfattas av IPP-over-USB (se ovan). Notera att libsane1 har paketet ipp-usb som en rekommendation. Detta leder till att enheter som omfattas av stödet automatiskt kommer att installera en bakdel utan drivrutiner när enheten ansluts med USB.

2.2.3. Nytt generellt kommando open

Ett nytt generellt kommando kallat open tillhandahålls för bekvämlighet. I standardläget är det ett alias för xdg-open men genom update-alternatives(1) kan andra alternativ anges, exempelvis run-mailcap. Kommandot är tänkt att användas interaktivt på kommandoraden för att kunna öppna filer med deras standardapplikation - vilket i och för sig kan vara en grafisk applikation.

2.2.4. Control groups v2

I bullseye så är control groups v2 (cgroupsv2) standard i systemd. Genom detta tillhandahålls en sammanhängande hierarki för resursåtkomst. Kärnans kommandorad-parametrar är tillgängliga för att återställa det äldre beteendet om det behövs. Läs mer i anteckningarna om OpenStack i avsnittet Avsnitt 5.1.8, ”OpenStack och cgroups v1”.

2.2.5. Beständig systemd-journal

Systemd i bullseye aktiverar funktionerna för beständig journal som standard. Filerna lagras i /var/log/journal/. Läs mer i systemd-journald.service(8) för ytterligare information. Observera att på Debian är journalen läsbar av medlemmar i gruppen adm utöver standardgruppen systemd-journal.

Detta bör inte leda till några problem med existerande traditionella loggingstjänster som t.ex. rsyslog. Användare som inte förlitar sig på speciallösningar i en annan sådan tjänst bör överväga att ta bort den och helt gå över till att använda journalen.

2.2.6. Nytt sätt att skriva med Fcitx 5

Fcitx 5 är ett sätt att skriva tecken för kinesiska, japanska, koreanska och många andra språk. Det är arvtagaren till den populära lösningen Fcitx 4 i buster. Den nya versionen har stöd för Wayland och har bättre stöd för utökningar. Mer information, inklusive migreringsguiden, kan hittas på wikin(engelska).

2.2.7. Nyheter från Debian Med Blend

Debian Med-teamet har deltagit i kampen mot Covid-19 genom att paketera mjukvara för forskning om viruset på sekvensnivå och genom att bekämpa pandemin med verktyg som används inom epidemiologi. Denna ansträngning kommer att fortsätta i och med det kommande arbetet med nästa Debian. Då med ytterligare fokus på verktyg för maskininlärning som används i båda fälten.

Utöver tillägg av nya paket inom life science och medicin så har fler cch fler paket fått stöd för automatiserad integration i system.

Ett antal prestandakritiska applikationer kan nu dra nytta av SIMD Everywhere. Detta bibliotek för så att paket kan vara tillgängliga på flera hårdvaruplattformat som stöds av Debian (särskilt på arm64) samtidigt som fördelen med prestandan som fås genom processorer som har stöd för vektor-utökningar som t.ex. AVX pån amd64 eller Neonarm64.

För att installera paket som hanteras av Debian Med-teamet ska metapaket som börjar med med-* användas, dessa har version 3.6.x för Debian bullseye. Läs gärna mer på Debian Med tasks pages (engelska) för en komplett lista med mjukvaror för biologi och medicin som finns tillgänglig i Debian.

2.2.8. Stöd för exFAT direkt i kärnan

Bullseye är första utgåvan med en Linuxkärna som har stöd för exFAT-filsystemet, detta stöd är dessutom standard vid montering av exFAT-filsystem. I och med detta så behöver inte filsystem-i-användarutrymmet via paketet exfat-fuse. För att fortsätta använda det på det äldre sättet så behöver kommandot mount.exfat-fuse användas uttryckligen vid montering av exFAT-filsystem.

Verktyg för att skapa och kontrollera exFAT-filsystem finns i paketet exfatprogs som underhålls av samma utvecklare som underhåller exFAT-implementationen i Linux-kärnan. Den fristående implementationen av dessa verktyg tilhandahålls i det redan äldre paketet exfat-utils som fortsätter att vara tillgängligt. Paketen kan inte vara installerade samtidigt. Rekommendationen är att flytta till exfatprogs-paketet. Notera dock att du behöver ta hand om kommandoalternatic eftersom dessa troligen inte är kompatibla.

2.2.9. Förbättrade översättningar av manualsidor

Manualsidor för ett antal projekt t.ex. systemd, util-linux, OpenSSH och Mutt har förbättrats avsevärt i ett antal språk, inklusive franska, spacnska och maledonska. För att dra nytta av detta installera manpages-sv (där sv motsvarar svenka som språk. Observera dock att det inte förekommer något stort aktivt jobb med att översätta dessa resurser till svenska idag).

Under livscykeln för bullseye kommer bakåtporterade översättningsfiler att göras tillgängliga via backports-arkivet.

2.2.10. Improved support for alternative init systems

The default init system in Debian is systemd. In bullseye, a number of alternative init systems are supported (such as System-V-style init and OpenRC), and most desktop environments now work well on systems running alternative inits. Details on how to switch init system (and where to get help with issues related to running inits other than systemd) are available on the Debian wiki.

2.2.11. Initial availability of the Bazel build system

The Bazel build system is available in Debian starting with this release. This is a bootstrap variant that doesn't include local versions of the extended Bazel ecosystem. However, the current package does provide identical functionality to core upstream Bazel, with the advantage of convenient Debian package management for the installation. While building Debian packages is not currently recommended yet, any software that supports Bazel builds should build normally using the bazel-bootstrap package. This includes build-time downloads of required dependencies.

The Debian Bazel Team is working to package an extensible version of Bazel for future Debian releases. This extensible version will allow additional components of the Bazel ecosystem to be included as native Debian packages. More importantly, this version will allow Debian packages to be built using Bazel. Contributions to the team are welcome!