Kapitola 3. Inštalačný systém

Obsah

3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?
3.1.1. Automatizovaná inštalácia

Inštalátor Debianu (Debian Installer) je oficiálny inštalačný systém Debianu. Ponúka rôzne spôsoby inštalácie. Metódy inštalácie dostupné pre váš systém závisia na architektúre, ktorú používate.

Obrazy inštalátora pre buster nájdete spolu s Inštalačnou príručkou na webe Debianu.

The Installation Guide is also included on the first media of the official Debian DVD (CD/blu-ray) sets, at:

/doc/install/manual/jazyk/index.html

Tiež si môžete pozrieť zoznam známych problémov s debian-installer - errata.

3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?

There has been a lot of development on the Debian Installer since its previous official release with Debian 9, resulting in improved hardware support and some exciting new features or improvements.

Most notably there is the initial support for UEFI Secure Boot (see Oddiel 2.2.1, “UEFI Secure Boot”), which has been added to the installation images.

If you are interested in an overview of the detailed changes since stretch, please check the release announcements for the buster beta and RC releases available from the Debian Installer's news history.

3.1.1. Automatizovaná inštalácia

Niektoré zmeny spomenuté v predošlej sekcii tiež majú vplyv na podporu automatickej inštalácie na základe vopred zostavených konfiguračných súborov. To znamená, že ak máte existujúce vopred zostavené konfiguračné súbory, ktoré fungovali v inštalátore stretch, nemôžete očakávať, že budú bezo zmien fungovať v novom inštalátore.

Inštalačná príručka obsahuje samostatnú aktualizovanú prílohu s rozsiahlou dokumentáciou týkajúcu sa vopred zostavenej konfigurácie.