2.1. Maskinvara som stöds

Debian ställer inga maskinvarukrav utöver kraven ställda för Linux- eller kFreeBSD-kärnan och GNU:s verktyg. Därför kan alla arkitekturer eller plattformar till vilka Linuxkärnan, libc, gcc och så vidare, blivit porterade, och för vilken en portering till Debian finns, köra Debian. Referera till ports-sidorna på https://www.debian.org/ports/s390/ för mera detaljer om S/390-arkitektursystem som har blivit testade med Debian GNU/Linux.

Hellre än att försöka att beskriva alla de olika maskinvarukonfigurationerna som finns stöd för i S/390 innehåller det här avsnittet allmän information och pekar till källor för ytterligare information.

2.1.1. Arkitekturer som stöds

Debian GNU/Linux 10 supports ten major architectures and several variations of each architecture known as flavors.

Arkitektur Debian-beteckning Underarkitektur Variant
Intel x86-baserad i386 default x86 machines default
Xen PV domains only xen
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Marvell Kirkwood and Orion marvell
ARM with hardware FPU armhf multiplatform armmp
64bit ARM arm64    
32bit MIPS (big-endian) mips MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
64bit MIPS (little-endian) mips64el MIPS Malta 5kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
32bit MIPS (little-endian) mipsel MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppc64el IBM POWER8 or newer machines  
64bit IBM S/390 s390x IPL från VM-läsare och DASD generic

Det här dokumentet täcker in installationen för S/390--arkitekturen med Linux-kärnan. Om du letar efter information om någon av de andra arkitekturerna som Debian stöder kan du se på sidorna för Debian-porteringar.

2.1.2. zSeries och System z maskintype

Since Debian Squeeze, support for booting in ESA/390 mode was dropped. Your machine needs to support the z/Architecture, 64-bit support is mandatory. The userland of the S/390 port is still compiled for ESA/390, though. All zSeries and System z hardware is fully supported. S/390 support software is included from the kernel 4.3 development stream. The most current information about IBM's Linux support can be found at the Linux on System z® page on developerWorks.

2.1.3. PAV and HyperPAV

PAV och HyperPAV stöds transparent, så kallad "multipathing" behövs in för att dra fördel av dessa lagringssystem. Kom ihåg att ställa in dessa enheter vid valet av DASD-enhet. Alias-enheten kommer inte att erbjudas för formattering, partionering eller direkt användning.

2.1.4. Flera processorer

Multiprocessor support — also called symmetric multiprocessing or SMP — is available for this architecture. Having multiple processors in a computer was originally only an issue for high-end server systems but has become common in recent years nearly everywhere with the introduction of so called multi-core processors. These contain two or more processor units, called cores, in one physical chip.

The standard Debian 10 kernel image has been compiled with SMP support. It is also usable on non-SMP systems without problems.

2.1.5. Maskinvara för anslutning till nätverk

Almost any network interface card (NIC) supported by the Linux kernel should also be supported by the installation system; drivers should normally be loaded automatically.

Listan över nätverksenheter som stöds är:

  • Channel to Channel (CTC) och ESCON-anslutning (riktig eller emulerad)

  • OSA-2 Token Ring/Ethernet och OSA-Express Fast Ethernet (non-QDIO)

  • OSA-Express i QDIO-läge, HiperSockets och Gäst-LAN

2.1.6. Kringutrustning och annan maskinvara

Paketinstallationer från XPRAM och band stöds inte av det här systemet. Alla paket som du vill installera behöver vara tillgängliga på en DASD eller över nätverket via NFS, HTTP eller FTP.