2.2. Installationsmedia

Det här avsnittet hjälper dig att fastställa vilka olika medietyper som du kan använda för att installera Debian. Det finns ett helt kapitel tillägnat media, Kapitel 4, Få tag på installationsmedia, som listar fördelar och nackdelar med varje typ av media. Du kanske vill referera tillbaka till den här sidan när du har nått fram till det avsnittet.

2.2.1. Nätverk

Nätverket kan användas under installationen för att hämta filer som behövs för installationen. Huruvida nätverket används eller inte beror på installationsmetoden du valde samt dina svar på vissa frågor som kommer att ställas under installationen. Installationssystemet har stöd för de flesta typer av nätverksanslutningar (inkluderat PPPoE, men inte ISDN eller PPP), antingen via HTTP eller FTP. Efter att installationen är färdig, kan du även konfigurera ditt system att använda ISDN och PPP.

2.2.2. Hårddisk

Booting the installation system directly from a hard disk is another option for many architectures. This will require some other operating system to load the installer onto the hard disk. This method is only recommended for special cases when no other installation method is available.

2.2.3. Un*x eller GNU-system

If you are running another Unix-like system, you could use it to install Debian GNU/Linux without using the debian-installer described in the rest of this manual. This kind of install may be useful for users with otherwise unsupported hardware or on hosts which can't afford downtime. If you are interested in this technique, skip to the Avsnitt D.3, ”Installera Debian GNU/Linux från ett Unix/Linux-system”. This installation method is only recommended for advanced users when no other installation method is available.

2.2.4. Lagringssystem som stöds

The Debian installer contains a kernel which is built to maximize the number of systems it runs on.

Alla lagringssystem som stöds av Linux-kärnan finns också stöd för av uppstartssystemet. Det här betyder att FBA och ECKD DASDs stöds med den gamla disklayouten i Linux (ldl) och den nya vanliga S/390 disklayout (cdl).