Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura 64-bit PC
5.1.1. Arrencada des d'un llapis USB
5.1.2. Arrencada des d'un disc òptic (CD/DVD)
5.1.3. Arrencada des de Linux utilitzant GRUB
5.1.4. Arrencada amb el TFTP
5.1.5. Pantalla de benvinguda
5.1.6. L'instal·lador gràfic
5.2. Accessibilitat
5.2.1. Instal·lar la interfície d'usuari («front-end»)
5.2.2. Pantalles braille USB
5.2.3. Pantalles braille sèrie
5.2.4. Síntesi de veu per maquinari
5.2.5. Maquinari de síntesi de veu
5.2.6. Dispositius de la placa
5.2.7. Tema d'alt contrast
5.2.8. Zoom
5.2.9. Instal·lació expert, mode de recuperació («Rescue»), instal·lació automatitzada («Automated»)
5.2.10. Accessibilitat del sistema instal·lat
5.3. Paràmetres d'arrencada
5.3.1. Terminal d'arrencada
5.3.2. Paràmetres de l'instal·lador Debian
5.3.3. Utilitzar els paràmetres de l'arrencada per respondre preguntes
5.3.4. Pas de paràmetres a mòduls del nucli
5.3.5. Afegir mòduls del nucli a la llista negra
5.4. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.4.1. Fiabilitat dels medis òptics
5.4.2. Configuració de l'arrencada
5.4.3. Síntesi de veu per maquinari
5.4.4. Problemes d'instal·lació usuals en 64-bit PC
5.4.5. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.4.6. Informar d'errors d'instal·lació
5.4.7. Emissió d'informes d'error