5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura 64-bit PC

[Avís] Avís

Si teniu altres sistemes operatius que voleu mantenir al sistema (configurats amb arrencada dual), hauríeu d'assegurar-vos que han estat aturats correctament abans d'arrencar l'instal·lador. Instal·lar un sistema operatiu mentre un altre està en hibernació (és a dir, ha estat suspès a disc) podria originar pèrdues o danys en l'estat del sistema operatiu suspès, que podria causar problemes en reiniciar.

[Nota] Nota

Per informar-se de com arrencar l'instal·lador gràfic, vegeu Secció 5.1.6, «L'instal·lador gràfic».

5.1.1. Arrencada des d'un llapis USB

Si el seu ordinador pot arrencar des d'un USB, probablement aquesta és la opció més fàcil per la instal·lació. Assumint que ho teniu tot preparat (Secció 3.6.2, «Selecció del dispositiu d'arrencada» i Secció 4.3, «Preparació dels fitxers per arrencar amb el llapis de memòria USB»), només heu de connectar la memòria USB en algun dels connectors lliures i reiniciar l'ordinador. El sistema arrencarà i, llevat que hageu fet servir un mètode distint per preparar el USB i que no estigui en condicions, se us presentarà el menú gràfic d'arrencada (en el maquinari que ho suporta). Ara podeu seleccionar diferents opcions d'instal·ació o només teclejar Intro.

5.1.2. Arrencada des d'un disc òptic (CD/DVD)

Si disposeu d'un conjunt de discos òptics i el vostre ordinador permet arrencar directament des d'ells, fantàstic! Simplement configureu el sistema perquè arrenqui des d'un disc òptic tal i com es descriu a Secció 3.6.2, «Selecció del dispositiu d'arrencada», inseriu el disc, reinicieu l'ordinador i podeu passar al següent capítol.

Recordeu que alguns dispositius òptics poden necessitar controladors especials i pot ser que aquests no siguin accessibles en els primers passos de la instal·lació. Si el mètode estàndard d'arrencada des d'un disc òptic no us funciona al vostre ordinador, torneu a repassar aquest capítol i pareu atenció a la utilització de nuclis i mètodes d'instal·lació alternatius que probablement us funcionin.

Tot i que no pugueu arrencar des d'un disc òptic, probablement podeu utilitzar-ho per instal·lar els components del sistema Debian i qualsevol paquet. Heu d'arrencar utilitzant un altre mitjà i quan sigui l'hora d'instal·lar el sistema operatiu, el sistema base i qualsevol paquet addicional, enllaceu el sistema d'instal·lació amb el dispositiu òptic.

Si teniu problemes en l'arrencada, vegeu Secció 5.4, «Resolució de problemes del procés d'instal·lació».

5.1.3. Arrencada des de Linux utilitzant GRUB

Per arrencar l'instal·lador des d'un disc dur, primer heu de baixar els fitxers necessaris tal i com es descriu a Secció 4.4, «Preparació dels fitxers per arrencar des del disc dur».

Pel GRUB2 nececessitareu configurar dues coses essencials a /boot/grub/grub.cfg:

 • per carregar l'initrd.gz de l'instal·lador al moment d'engegar;

 • fer que el nucli vmlinuz usi un disc en RAM com a partició arrel.

Una entrada per a l'instal·lador podria ser per exemple:

menuentry 'New Install' {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos1)'
linux /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz
}

5.1.4. Arrencada amb el TFTP

Per arrencar des de la xarxa necessitareu una connexió i un servidor d'arrencada de xarxa TFTP ( i probablement un servidor DHCP, RARP o BOOTP per a la configuració automàtica de la xarxa).

El mètode d'instal·lació per suportar l'arrencada de la xarxa es descriu a Secció 4.5, «Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP».

Hi ha diversos mètodes per a arrencar via TFTP en i386.

5.1.4.1. Targeta de xarxa o placa mare que suporta PXE

És possible que la vostra targeta de xarxa o la placa mare proporcionin la possibilitat d'arrencada via PXE. Es tracta d'una reimplementació d'Intel™ de l'arrencada via TFTP. Si és el vostre cas, podeu configurar la BIOS/UEFI perquè arrenqui via la xarxa.

5.1.4.2. Targeta de xarxa («NIC») amb una ROM d'arrencada («BootROM») via xarxa

És possible que la vostra targeta de xarxa proporcioni la possibilitat d'arrencar via TFTP.

5.1.4.3. Etherboot

El projecte etherboot proporciona disquets d'arrencada i fins hi tot roms d'arrencada que permeten l'arrencada via TFTP.

5.1.5. Pantalla de benvinguda

Quan arrenqui l'instal·lador us apareixerà una pantalla gràfica amigable mostrant el logotip de Debian i un menú:

Debian GNU/Linux installer boot menu

Graphical install
Install
Advanced options              >
Accessible dark contrast installer menu   >
Help
Install with speech synthesis

[Nota] Nota

Aquesta pantalla gràfica pot tenir un aspecte bastant diferent dependent de com s'arrenca la vostra màquina (BIOS o UEFI), però hi haurà les mateixes opcions.

Depenent del mètode d'instal·lació que esteu utilitzant, la opció «Graphical install» podria no estar disponible.

Per a una instal·lació normal, seleccioneu l'entrada «Graphical install» o «Install» — ja sigui utilitzant les tecles de desplaçament o escrivint la primera lletra (ressaltada) — i prement Intro per l'arrencada de l'instal·lador. L'entrada «Graphical install» ve seleccionada per defecte.

L'entrada «Advanced options» dóna accés a un segon menú que permet arrencar l'instal·lador en mode expert, en mode rescat i per instal·lacions automatitzades.

Si voleu o necessiteu afegir paràmetres d'arrencada a l'instal·lador o al nucli, premeu Tab. Açò mostrarà l'ordre predeterminat d'arrencada de l'entrada de menú que tingueu seleccionada i us permetrà afegir opcions addicionals. Tingueu en compte que la disposició del teclat en aquest punt encara és QWERTY. Les pantalles d'ajuda (vegeu més avall) us mostren les opcions possibles més habituals. Premeu Intro per arrencar l'instal·lador amb les vostres opcions; si premeu Esc tornareu al menú d'arrencada i es desfaran els canvis realitzats.

Si trieu l'entrada «Help» us mostrarà la primera pantalla d'ajuda que dona una visió general de totes les pantalles d'ajuda. Per a tornar al menú d'arrencada després de mostrar les pantalles d'ajuda, escriviu «menu» a l'indicador d'entrada i premeu Intro.. Totes les pantalles d'ajuda tenen un indicador d'arrencada on podeu escriure l'ordre d'arrencada:

Press F1 for the help index, or ENTER to boot:

En aquest punt podeu prémer Intro per arrencar l'instal·lador amb les opcions predeterminades, o bé introduir una ordre d'arrencada específica i, opcionalment, paràmetres d'arrencada addicionals. Podeu trobar alguns paràmetres d'arrencada prou comuns a les diferents pantalles d'ajuda. Si afegiu algun paràmetre a la línia d'ordres d'arrencada, recordeu escriure primer el mètode d'arrencada (per defecte és install) i un espai abans del primer paràmetre (p.ex, install fb=false).

[Nota] Nota

En aquest moment, el teclat predeterminat és l'anglès americà. Açò vol dir que si el vostre teclat té una disposició diferent (específica d'un idioma), els caràcters que apareixen a la pantalla poden ser diferents dels que esperàveu escriure. La Wikipedia té un esquema de teclat US que es pot utilitzar com a referència per trobar les tecles correctes.

[Nota] Nota

Si utilitzeu un sistema que té la BIOS configurada per utilitzar la consola sèrie, podria passar que no poguéreu veure la pantalla inicial d'arrencada fins que no tingueu l'instal·lador arrencat; podria ser que no veiéreu ni el menú d'arrencada. El mateix pot passar quan esteu arrencant el sistema amb un dispositiu de gestió remota que done una interfície de text a la consola VGA. Alguns exemples d'aquests dispositius són la consola text de Compaq «integrated Lights Out» (iLO) i el «Integrated Remote Assistant» d'HP (IRA).

Per a saltar-vos la pantalla gràfica d'arrencada podeu prémer a cegues Esc per obtenir un indicador d'arrencada en mode text o (igualment a cegues) prémer «H» seguit de Intro per seleccionar l'opció «Help» descrita abans. Després d'això les pulsacions de tecles es mostraran a l'indicador. Per a deshabilitar el «framebuffer» per a la resta de la instal·lació, haureu d'afegir també vga=normal fb=false a l'indicador d'arrencada com descriu el text d'ajuda.

5.1.6. L'instal·lador gràfic

La versió gràfica de l'instal·lador només està disponible per a un nombre limitat d'arquitectures, incloent 64-bit PC. La funcionalitat de l'instal·lador gràfic és essencialment la mateixa que la versió text de l'instal·lador, però amb un aspecte diferent; en el fons utilitza els mateixos programes.

Encara que la funcionalitat sigui idèntica, l'instal·lador gràfic té alguns avantatges significatius. La millora principal és que suporta més idiomes, concretament aquells que utilitzen jocs de caràcters que no es poden mostrar amb la interfície «newt». També incorpora certes millores relacionades amb la usabilitat com l'opció d'utilitzar el ratolí, i en alguns casos també es poden veure diverses preguntes alhora en una mateixa pantalla.

L'instal·lador gràfic està disponible en totes les imatges de CD/DVD i amb el mètode d'instal·lació amb mitjans físics. Per arrencar l'instal·lador gràfic seleccioneu l'opció rellevant al menú d'arrencada. El mode expert i de rescat de l'instal·lador gràfic es pot seleccionar des del menú «Advanced options». Els mètodes anteriors d'arrencada installgui, expertgui i rescuegui encara poden utilitzar-se des de l'indicador d'arrencada que es mostra després de seleccionar l'opció «Help» al menú d'arrencada.

Tal i com passa en l'instal·lador de text, és possible afegir paràmetres d'arrencada quan s'inicia l'instal·lador gràfic.

[Nota] Nota

L'instal·lador gràfic requereix més memòria que l'instal·lador de text: 810MB. Si no hi ha prou memòria, passarà a utilitzar la interfície «newt» automàticament com a alternativa.

Si la quantitat de memòria en el vostre sistema està per sota de 780MB, l'instal·lador gràfic podria fallar a l'arrencar mentre l'instal·lador de text encara hauria de funcionar. Es recomana la utilització de l'instal·lador de text en sistemes amb poca memòria.