E-postservrarnas referenskort

Komplett dokumentation för e-postservrarna finns på webben, i filerna bug-log-mailserver.txt och bug-maint-mailcontrol.txt eller genom att skicka ordet help till någon av dem.

Sammanfattning av tillgängliga kommandon på request@bugs.debian.org

Sammanfattning av extrakommandon tillgängliga på control@bugs.debian.org

reopen med = eller utan ny avsändaradress behåller den usprunglige rapportören; ! sätter den till dig, personen som kör reopen.

Allvarlighetsgrader är: critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist.

Tillgängliga markeringar är för närvarande patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, newcomer, pending, security, upstream, confirmed, fixed, fixed-upstream, fixed-in-experimental, d-i, ipv6, lfs, l10n, potato, woody, sarge, sarge-ignore, etch, etch-ignore, lenny, lenny-ignore, squeeze, squeeze-ignore, wheezy, wheezy-ignore, jessie, jessie-ignore, sid, experimental.

Sammanfattning av adresser för insändning och vidaresändning av felrapport


Andra sidor i felrapporteringssystemet:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.