Debian på cd

Verifikation af Debian-cd'ers autenticitet

Officielle udgaver af Debian-cd'er indeholder nogle signerede checksumfiler. Disse gør det muligt at sikre sig, at aftrykkene, man har hentet, er korrekte. Først og fremmest kan checksummen anvendes til at kontrollere, at cd'erne ikke er blevet ødelagt under overførslen. Desuden gør signaturerne i checksumfilerne det muligt at bekræfte, at filerne virkelig er dem, der officielt er udgivet af Debians CD/Live-hold og at der ikke er manipuleret med dem.

For at validere indholdet af et cd-aftryk, skal man blot anvende det rette checksumværktøj. Til ældre, arkiverede cd-udgivelser, blev der kun genereret MD5-checksummer i MD5SUMS-filer; man anvender værktøjet md5sum for at arbejde med disse filer. I nyere udgivelser anvendes nyere og kryptografisk stærkere checksumalgoritmer (SHA1, SHA256 og SHA512), og der er tilsvarende værktøjer til at arbejde med disse.

For at sikre, at checksumfilerne selv er korrekte, anvendes GnuPG til at sammenligne dem med de tilhørende signaturfiler (fx MD5SSUMS.sign). Nøglerne, der anvendes til disse signaturer, er alle i Debians GPG-nøglering, og den bedste måde, at kontrollere dem på, er at anvende den nøglering til at validere via web of trust. For at gøre livet lettere for brugerne, er her fingeraftrykkene hørende til de nøgler, der har været anvendt til udgivelserne i de senere år (med nogle UID'er fjernet for læsbarhedens skyld):

pub  1024D/88C7C1F7 1999-01-30
  Nøglefingeraftryk = AC65 6D79 E362 32CF 77BB B0E8 7C3B 7970 88C7 C1F7
uid         Steve McIntyre <93sam@debian.org>
uid         Debian CD signing key <debian-cd@lists.debian.org>

pub  1024D/F6A32A8E 2000-09-16
  Nøglefingeraftryk = 3F0A 12FC 0B55 A917 D791 82D3 72FD C205 F6A3 2A8E
uid         Santiago Garcia Mantinan (manty) <manty@debian.org>
sub  1024g/8D0EB704 2000-09-16

pub  1024D/4B2B2B9E 2004-06-20
  Nøglefingeraftryk = 709F 54E4 ECF3 1956 2332 6AE3 F82E 5CC0 4B2B 2B9E
uid         Daniel Baumann <daniel@debian.org>
sub  1024g/19ED1B2F 2004-06-20

pub  4096R/5CEE3195 2009-05-21
  Nøglefingeraftryk = D2FB 633A DDC2 0485 CBCE 6D12 39BE 2D72 5CEE 3195
uid         Daniel Baumann <daniel@debian.org>
sub  4096R/E7D77F65 2009-05-21

pub  4096R/64E6EA7D 2009-10-03
  Nøglefingeraftryk = 1046 0DAD 7616 5AD8 1FBC 0CE9 9880 21A9 64E6 EA7D
uid         Debian CD signing key <debian-cd@lists.debian.org>

pub  4096R/6294BE9B 2011-01-05
  Nøglefingeraftryk = DF9B 9C49 EAA9 2984 3258 9D76 DA87 E80D 6294 BE9B
uid         Debian CD signing key <debian-cd@lists.debian.org>
sub  4096R/11CD9819 2011-01-05

pub  4096R/6CA7B5A6 2011-03-09
  Nøglefingeraftryk = 696F 95F0 88E4 D359 947F 7AEB 6F95 B499 6CA7 B5A6
uid         Debian Live Signing Key <debian-live@lists.debian.org>
sub  4096R/6E7B0CD3 2011-03-09

pub  4096R/AD11CF6A 2013-05-06
  Nøglefingeraftryk = 1E4F 435C 4E9A 42B3 D9DF BE3A 510A D6B9 AD11 CF6A
uid         Debian Live Signing Key (2013) <debian-live@lists.debian.org>
sub  4096R/B72E3E00 2013-05-06

pub  4096R/A9B26DF5 2014-01-03
  Nøglefingeraftryk = 8A36 A2E8 91A5 C2A9 0DEB 7A8B 1239 00F2 A9B2 6DF5
uid         Live Systems Project <debian-live@lists.debian.org>
sub  4096R/D0125917 2014-01-03

pub  4096R/09EA8AC3 2014-04-15
  Nøglefingeraftryk = F41D 3034 2F35 4669 5F65 C669 4246 8F40 09EA 8AC3
uid         Debian Testing CDs Automatic Signing Key <debian-cd@lists.debian.org>
sub  4096R/6BD05CFB 2014-04-15

Officielle role-nøgler er gradvist blevet erstattet af personlige nøgler tilhørende udviklerne. Dog besluttede man, ikke at gå tilbage og gensignere alle de gamle udgivelser, som allerede var signeret med de ældre nøgler.