Huomaa: Alkuperäinen sivu on tätä suomennosta uudempi.

DDP - Sekalaiset käyttöoppaat

Debian-projektin historia

Tämä opas selvittää Debian-projektin historiaa, tavoitteita ja muuta siihen liittyviä asioita.

Kirjoittajat: Will Lowe, Martin Schulze, Bdale Garbee
Ylläpitäjä: Bdale Garbee
Tila: valmis, päivitetään tarvittaessa
Saatavuus: Debian-paketti debian-history
Viimeisin versio:

The latest SGML source is available through the Subversion repository.


DebianDoc-SGML Markup-opas

Dokumentit debiandoc-sgml-järjestelmälle, sisältää parhaat käytännöt ja vinkit ylläpitäjille. Tulevat versiot sisältävät vihjeitä Debian-pakettien dokumenttien helpompaan ylläpitoon ja tekoon, ohjeita dokumenttien käännösten järjestelyyn ja muuta hyödyllistä tietoa. Katso myös vika #43718.

Kirjoittajat: Ian Jackson, Ardo van Rangelrooij
Ylläpitäjä: Ardo van Rangelrooij
Tila: valmis
Saatavuus: Debian-paketti debiandoc-sgml-doc

The latest SGML source is available through the Git repository.


Debian SGML/XML HOWTO

Tämä HOWTO sisältää käytännöllistä tietoa SGML:än ja XML:än käytöstä Debian-käyttöjärjestelmässä.

Kirjoittajat: Stephane Bortzmeyer
Ylläpitäjä: Stephane Bortzmeyer
Tila: seisahtunut, vanhentunut
Saatavuus:
Viimeisin versio:

The latest SGML source is available through the Subversion repository.