Debian 7 -- Errata

Säkerhetsproblem

Debians säkerhetsgrupp ger ut uppdateringar till paket i den stabila utgåvan för vilka de upptäcker säkerhetsrelaterade problem. Se säkerhetssidorna för information om säkerhetsproblem som har hittats i Wheezy.

Om du använder dig av APT, lägg till följande i /etc/apt/sources.list för att få de senaste säkerhetsuppdateringarna:

  deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

Kör sedan apt-get update följt av apt-get upgrade.

Punktutgåvor

Ibland, då det gäller flera kritiska problem eller säkerhetsuppdateringar, kan den utgivna utgåvan uppdateras. Vanligtvis indikeras detta som underutgåvor eller punktutgåvor till huvudutgåvan.

Se ändringsloggen för detaljer rörande förändringar mellan 7.0 och 7.11.

Rättelser till den släppta stabila utgåvan genomgår oftast en längre testperiod innan de accepteras för att läggas till i arkivet. Dessa rättelser är dock tillgängliga i katalogen dists/wheezy-proposed-updates på valfri spegel av Debianarkivet.

Om du använder dig av APT för att uppdatera ditt system, så kan du installera föreslagna uppdateringar genom att lägga till följande rad i /etc/apt/sources.list:

  # föreslagna tillägg för en 7-punktutgåva
  deb http://ftp.us.debian.org/debian wheezy-proposed-updates main contrib non-free

Kör sedan apt-get update följt av apt-get upgrade.

Installationssystem

För information om errata och uppdateringar av installationssystemet, se debian-installer-sidan.