Debian 6.0 -- Rättelser

Säkerhetsproblem

Debians säkerhetsgrupp ger ut uppdateringar till paket i den stabila utgåvan där dom har identifierat problem med säkerheten. Vänligen se säkerhetssidorna för information om säkerhetsproblem som har hittats i squeeze.

Om du använder APT, lägg till följande rad i /etc/apt/sources.list för att få dom senaste säkerhetsuppdateringarna:

  deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free

Efter detta, kör apt-get update följt av apt-get upgrade.

Punktuppdateringar

Ibland, om det har rapporterats flera kritiska problem eller säkerhetsuppdateringar, så uppdateras utgåvedistributionen. I allmänhet så indikeras detta av punktuppdateringar.

Se ändringloggen för detaljer rörande ändringar mellan 6.0.0 och 6.0.10.

Rättelser till den utgivna stabila distributionen går ofta igenom en utökad testningsperiod innan dom accepteras i arkivet. Dock så finns dessa rättelser tillgängliga i dists/squeeze-proposed-updates-mappen i alla speglingar av Debianarkivet.

Om du använder APT för att uppdatera dina paket så kan du installera dom föreslagna uppdateringarna genom att lägga till följande rad i /etc/apt/sources.list:

  # Föreslagna tillägg för en punktuppdatering till 6.0
  deb http://ftp.us.debian.org/debian squeeze-proposed-updates main contrib non-free

Efter detta, kör apt-get update följt av apt-get upgrade.

Installationssystemet

För information om rättelser och uppdateringar för installationssystemet, se sidan installationsinformation.