Η Γωνιά των Προγραμματιστ(ρι)ών

Οι πληροφορίες στη σελίδα αυτή, αν και δημόσιες, έχουν κυρίως ενδιααφέρον για Προγραμματιστές/προγραμματίστριες.

Βασικά

Η Οργάνωση του Debian
Το Debian έχει πολλά σημεία πρόσβασης και εμπλέκει πολύ κόσμο. Η σελίδα αυτή εξηγεί με ποια άτομα πρέπει να επικοινωνήσετε για συγκεκριμένες πτυχές του Debian και σας λέει ποια ενδέχεται να απαντήσουν.
Τα άτομα
Το Debian παράγεται με συλλογική συνεργασία από άτομα που βρίσκονται σ' ολόκληρο τον κόσμο. Στη δουλειά σχετικά με το πακετάρισμα συνεισφέρουν τόσο οι Προγραμματιστ(ρι)ες (DD) (που είναι πλήρη μέλη του Σχεδίου Debian) όσο και οι Συντηρητές/τριες του Debian (DM). Εδώ μπορείτε να βρείτε και τη λίστα των Προγραμματιστών/τριών του Debian και τη λίστα των Συντηρητών/τριών του Debian , μαζί με τα πακέτα που συντηρούν.

Μπορείτε επίσης να δείτε τον παγκόσμιο χάρτη των προγραμματιστών/στριών του Debian καθώς και συλλογές φωτογραφιών από διάφορες εκδηλώσεις σχετικές με το Debian.

Μπείτε στο Debian
Το Σχέδιο Debian συγκροτείται από εθελοντές και γενικά ψάχνουμε για καινούριους/ες προγραμματιστές/προγραμματίστριες που να έχουν μια κάποια τεχνική γνώση, ενδιαφέρον για το ελεύθερο λογισμικό και λίγο ελεύθερο χρόνο. Μπορείτε επίσης να βοηθήσετε το Debian, δείτε απλά τον σύνδεσμο στη σελίδα παραπάνω.
Βάση Δεδομένων των προγραμματίστ(ρι)ών
Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει κάποια βασικά δεδομένα προσβάσιμα σε όλους, και πιο προσωπικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα μόνο στους άλλους/άλλες προγραμματιστές/προγραμματίστριες για να τα δουν. Χρησιμοποιήστε την SSL έκδοση για πρόσβαση, αν θέλετε να μπείτε στη βάση.

Χρησιμοποιώντας τη βάση, μπορείτε να δείτε τη λίστα των μηχανημάτων του Σχεδίου, να πάρετε το GPG κλειδί οποιουδήποτε/οποιασδήποτε προγραμματιστή/προγραμματίστριας, να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας ή να μάθετε πώς να ρυθμίσετε την προώθηση αλληλογραφίας για τον λογαριασμό σας στο Debian.

Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ένα από τα μηχανήματα του Debian βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Πολιτικές χρήσης των μηχανημάτων του Debian.

Το Καταστατικό
Το πλέον σημαντικό κείμενο για τον οργανισμό του Debian, περιγράφει την οργανωτική δομή για την τυπική διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Σχέδιο.
Πληροφορίες για τις Ψηφοφορίες
Οτιδήποτε θα θέλατε να ξέρετε για το πώς εκλέγουμε τον/την Επικεφαλής μας, επιλέγουμε τα λογότυπά μας και, γενικά, για το πώς ψηφίζουμε.
Εκδόσεις
Αυτή είναι μια λίστα με τις παλιές και τρέχουσες εκδόσεις, για μερικές από τις οποίες υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες σε ξεχωριστές σελίδες.

Μπορείτε επίσης να πάτε απευθείας στις ιστοσελίδες της τρέχουσας σταθερής έκδοσης και της δοκιμαστικής διανομής.

Διαφορετικές αρχιτεκτονικές
Το Debian τρέχει σε πολλά είδη υπολογιστών (οι συμβατοί με Intel ήταν απλά το πρώτο είδος), και οι συντηρητές των διαφόρων ‘υλοποιήσεων’ έχουν κάποιες χρήσιμες ιστοσελίδες. Ρίξτε μια ματιά, ίσως θελήσετε να αποκτήσετε ένα άλλο μηχάνημα με περίεργο όνομα για τον εαυτό σας.

Πακετάρισμα

Εγχειρίδιο πολιτικής του Debian
Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει την απαιτήσεις πολιτικής για τη διανομή του Debian. Αυτό περιλαμβάνει την δομή και τα περιεχόμενα της αρχειοθήκης του Debian, αρκετά ζητήματα σχεδιασμού του λειτουργικού συστήματος καθώς και τεχνικές απαιτήσεις που το κάθε πακέτο θα πρέπει να ικανοποιεί για να συμπεριληφθεί στη διανομή.

Με λίγα λόγια, πρέπει να το διαβάσετε.

Υπάρχουν αρκετά κείμενα σχετικά με την Πολιτική που ίσως θα σας ενδιέφεραν, όπως τα::

 • Filesystem Hierarchy Standard (FHS)
  Το FHS είναι μια λίστα καταλόγων (ή αρχείων) όπου πρέπει να τοποθετηθούν διάφορα πράγματα, και η Πολιτική έκδοση 3.x απαιτεί τη συμβατότητα με αυτό.
 • Λίστα build-essential πακέτων
  Τα πακέτα στη σουίτα build-essential είναι πακέτα που θα πρέπει να διαθέτετε πριν προσπαθήσετε να φτιάξετε οποιοδήποτε πακέτο ή σύνολο πακέτων που δεν χρειάζεται να το προσθέσετε στη γραμμή Build-Depends του πακέτου σας.
 • Μενού συστήματος
  Προγράμματα που έχουν μια διεπαφή στην οποία δεν χρειάζεται να περαστούν οποιαδήποτε ειδικά ορίσματα γραμμής εντολών ώστε να λειτουργούν κανονικά, θα πρέπει να έχουν καταχωρημένη μια είσοδο στο μενού. Ελέγξτε επίσης και την τεκμηρίωση του μενού του συστήματος.
 • Πολιτική του Emacs
  Τα πακέτα που σχετίζονται με τον Emacs υποτίθεται ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται με το κείμενο της δικής τους υπο-πολιτικής.
 • Πολιτική Java
  Το προτεινόμενο ισοδύναμο του προηγούμενου για τα πακέτα που σχετίζονται με την Java.
 • Πολιτική Perl
  Μια υπο-πολιτική που καλύπτει οτιδήποτε έχει να κάνει με το πακετάρισμα της Perl.
 • Πολιτική Python
  Μια προταθείσα υπο-πολιτική που καλύπτει οτιδήποτε σχετικό με το πακετάρισμα της Python.
 • Προδιαγραφές του Debconf
  Οι προδιαγραφές για το υποσύστημα διαχείρισης ρυθμίσεων "debconf".
 • Πολιτική Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (draft)
  Ένα σύνολο από κατευθύνσεις και βέλτιστες πρακτικές για πακέτα εφαρμογών βάσεων δεδομένων.
 • Πολιτική Tcl / Tk (draft)
  Υπο-πολιτική που καλύπτει οτιδήποτε αφορά το πακετάρισμα της Tcl/Tk.
 • Πολιτική του Debian για την Ada
  Υπο-πολιτική που καλύπτει οτιδήποτε αφορά το πακετάρισμα της Ada.

Ρίξτε επίσης μια ματιά στις προτεινόμενες αλλαγές στην Πολιτική, too.

Σημειώστε ότι το παλιό Εγχειρίδιο Πολιτικής έχει ως επί το πλείστον ενσωματωθεί στις πρόσφατες εκδόσεις του Εγχειριδίου Πολιτικής.

Αναφορά των Προγραμματιστ(ρι)ών
Ο σκοπός αυτού του κειμένου είναι να προσφέρει μια επισκόπηση των συνιστώμενων διαδικασιών και των διαθέσιμων πόρων για τους/τις προγραμματίστριες του. Ένα ακόμα κείμενο που πρέπει να διαβαστεί.
Οδηγός Νέων Συντηρητ(ρι)ών
Αυτό το κείμενο περιγράφει την κατασκευή ενός πακέτου Debian με απλά λόγια, και καλύπτεται επαρκώς με αρκετά παραδείγματα. Αν είστε επίδοξος/η προγραμματιστής/στρια (packager), θα θέλετε οπωσδήποτε να το διαβάσετε.

Δουλειά σε εξέλιξη

Η δοκιμαστική διανομή
Η ‘δοκιμαστική’ διανομή είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να ανεβάσετε τα πακέτα σας ώστε να ληφθούν υπόψιν την επόμενη φορά που το Debian θα κυκλοφορήσει μια καινούρια έκδοση.
Σφάλματα κρίσιμα για την κυκλοφορία της έκδοσης
Αυτή είναι μια σελίδα με σφάλματα που πιθανόν να προκαλέσουν την αφαίρεση ενός πακέτου από τη "δοκιμαστική" διανομή, ή σε μερικές περιπτώσεις να καθυστηερήσουν ακόμα και την έκδοση της διανομής. Αναφορές σφαλμάτων με σοβαρότητα υψηλότερη ή ίση με ‘serious’ μπορούν να συμπεριληφθούν στη λίστα -- βεβαιωθείτε να διορθώσετε οποιαδήποτε τέτοια σφάλματα σχετικά με τα πακέτα σας όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
Το Σύστημα Παρακολούθησης Σφαλμάτων
Το Σύστημα Παρακολούθησης Σφαλμάτων (Debian Bug Tracking System, BTS) το ίδιο, για αναφορές, συζητήσεις και διορθώσεις σφαλμάτων. Αναφορές για σχεδόν οποιοδήποτε τμήμα του Debian είναι ευπρόσδεκτες εδώ. Το BTS είναι χρήσισμο τόσο για χρήστες όσο και προγραμματιστές/προγραμματίστριες.
Επισκόπηση πακέτων, από τη σκοπιά των προγραμματι(στρι)ών
Οι ιστοσελίδες package information και package tracker παρέχουν συλλογές πολύτιμων πληροφοριών για τους/τις συντηρητές/τριες πακέτων.
Το Σύστημα Παρακολούθησης πακέτων του Debian
Για προγραμματιστές/προγραμματίστριες που θέλουν να είναι ενημερωμένοι/ες για άλλα πακέτα, ο ινχηλάτης πακέτων τους επιτρέπει να εγγράφονται (μέσω email) σε μια υπηρεσία που θα τους στέλνει αντίγραφα των μηνυμάτων και ειδοποιήσεων για μεταφορτώσεις και εγκαταστάσεις που αφορούν τα πακέτα για τα οποία έχουν εγγραφεί.
Πακέτα που χρειάζονται βοήθεια
Work-Needing and Prospective Packages, σε συντομία WNPP, είναι μια λίστα πακέτων Debian που χρειάζονται νέους συντηρητές καθώς και των πακέτων που δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί στο Debian. Ελέγξτε την αν θέλετε να δημιουργήσετε, να υιοθετήσετε ή να εγκαταλείψετε κάποια πακέτα.
Σύστημα Εισερχομένων
Καινούρια πακέτα ανεβαίνουν στο σύστημα "Εισερχομένων" των εσωτερικών εξυπηρετητών των αρχειοθηκών. Τα πακέτα που έχουν γίνονται δεκτά είναι σχεδόν αμέσως διαθέσιμα μέσω HTTP, και διαδίδονται στους καθρέφτες τέσσερις φορές την ημέρα.
Σημείωση: Εξαιτάις της φύσης των Εισερχομένων, δεν συνιστούμε τον κατοπτρισμό τους.
Αναφορές Lintian
Το Lintian είναι ένα πρόγραμμα που ελέγχει αν ένα πακέτο συμμορφώνεται στην Πολιτική του Debian. Θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε πριν από κάθε ανέβασμα· στην σελίδα που προαναφέραμε υπάρχουν αναφορές για κάθε πακέτο στη διανομή.
Βοηθήστε το Debian
Tο wiki του Debian συλλέγει συμβουλές και οδηγίες για προγραμματιστές/τριες και άλλα άτομα που συνεισφέρουν στο Debian.
Η πειραματική διανομή
Η πειραματική διανομή χρησιμοποιείται ως μια προσωρινή περιοχή δοκιμής για εξαιρετικά πειραματικό λογισμικό. Χρησιμοποιείστε τα πακέτα από την πειραματική διανομή μόνο αν ξέρετε ήδη πώς να χρησιμοποιείτε την ασταθή.

Έργα

Το Debian είναι μια μεγάλη ομάδα, και ως τέτοια, συγκροτείται από αρκετές εσωτερικές ομάδες και έργα. Αυτά είναι τα έργα που έχουν μια δική τους ιστοσελίδα, με χρονολογική σειρά: