De Debian ontwikkelaarshoek

Algemene informatie

Een lijst van de huidige ontwikkelaars en beheerders, hoe men zich bij het project kan aansluiten, en links naar de database van ontwikkelaars, de statuten, het stemproces, releases, en architecturen.

Debian, de organisatie
Meer dan duizend vrijwilligers maken deel uit van het Debian-project. Deze pagina legt de organisatiestructuur van Debian uit, geeft een overzicht van de teams en hun leden, en contactadressen.
De mensen achter Debian
Ontwikkelaars van Debian (Debian Developers - DD) (volwaardige leden van het Debian-project) en onderhouders van Debian (Debian Maintainers - DM) dragen bij aan het project. Bekijk de lijst met ontwikkelaars van Debian en de lijst met onderhouders van Debian om meer te weten over de betrokken personen. We hebben ook een wereldkaart met ontwikkelaars van Debian.
Hoe u kunt aansluiten bij Debian
Wilt u bijdragen en u aansluiten bij het project? We zijn altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelaars of fans van vrije software met technische en andere dan technische vaardigheden. Ga voor meer informatie naar deze pagina.
Ontwikkelaarsdatabase
Bepaalde informatie in deze database is voor iedereen toegankelijk, andere informatie alleen voor ontwikkelaars die zich hebben aangemeld. De database bevat informatie zoals projectmachines en OpenPGP-sleutels van de ontwikkelaars. Om de sleutel van een ontwikkelaar uit te pakken klikt u op de link(s) "PGP/GPG fingerprint" zodra u deze gevonden heeft. Ontwikkelaars kunnen hun wachtwoord wijzigen en het doorsturen van e-mail instellen voor hun Debian-account. Als u van plan bent een van de Debian-machines te gebruiken, lees dan het Beleid in verband met het gebruik van Debian-machines.
De statuten
Dit document beschrijft de organisatiestructuur voor de formele besluitvorming in het project.
Informatie over het stemmen
Hoe we onze leiders kiezen, onze logo's kiezen en in het algemeen hoe het stemmen gebeurt.
Releases
Deze pagina vermeldt de huidige releases (stable, testing en unstable) en bevat een index van oude releases en hun codenamen.
Verschillende architecturen
Debian werkt op veel verschillende architecturen. Deze pagina verzamelt informatie over verschillende Debian-versies, sommige gebaseerd op de Linux-kernel, andere gebaseerd op de kernels van FreeBSD, NetBSD en Hurd.

Het verpakkingswerk

Links naar ons beleidshandboek en andere documenten in verband met het beleid van Debian, procedures en andere hulpmiddelen voor ontwikkelaars van Debian, en de handleiding voor nieuwe pakketbeheerders.

Debian beleidshandboek
Deze handleiding beschrijft de beleidsvereisten voor de Debian-distributie. Dit omvat de structuur en de inhoud van het Debian-archief, verschillende aspecten in verband met het ontwerp van het besturingssysteem en de technische vereisten waaraan elk pakket moet voldoen om te worden opgenomen in de distributie.

Kortom, u moet dit lezen.

Bekijk ook de voorgestelde veranderingen van het beleid.

Er zijn verschillende andere documenten in verband met het beleid waarin u wellicht geïnteresseerd bent:

Verschillende programmeertalen hebben hun eigen specifieke verpakkingsbeleid:

Verschillende programma's of raamwerken hebben ook hun eigen specifieke verpakkingsbeleid:

Referentiehandleiding voor ontwikkelaars
Overzicht van de aanbevolen procedures en de beschikbare hulpmiddelen voor Debian-ontwikkelaars -- nog een aanrader.
Guide for Debian Maintainers (Handleiding voor onderhouders van Debian - nog niet in het Nederlands)
Hoe een Debian-pakket gebouwd wordt (in gewone taal), met veel voorbeelden. Indien u van plan bent om een ontwikkelaar of pakketbeheerder te worden voor Debian, is dit een goed startpunt.

Werk in uitvoering: Links voor actieve ontwikkelaars en pakketbeheerders van Debian

Debian ‘Testing’
Automatisch gegenereerd vanuit de distributie ‘unstable’: dit is waar u uw pakketten moet krijgen, wilt u ze in aanmerking laten komen voor de volgende release van Debian.
Releasekritieke bugs
Een lijst met bugs die ervoor kunnen zorgen dat een pakket verwijderd wordt uit de distributie ‘testing’, of die een vertraging kunnen veroorzaken voor de volgende release. Rapporten over bugs met een graad van ernst van ‘serious’ (ernstig) of hoger komen in aanmerking voor de lijst, dus zorg ervoor dat u deze bugs tegen uw pakketten zo snel mogelijk oplost.
Het bugvolgsysteem (Debian Bug Tracking System - BTS)
Voor het rapporteren, bespreken en oplossen van bugs. Het BTS is zowel voor gebruikers als voor ontwikkelaars nuttig.
Informatie over Debian-pakketten
De webpagina's voor pakketinformatie en pakketopvolging bezorgen pakketbeheerders een massa waardevolle informatie. Ontwikkelaars die andere pakketten wikken opvolgen, kunnen intekenen (via e-mail) op een dienst die kopieën verstuurt van e-mails van het BTS en meldingen van uploads en installaties. Raadpleeg de handleiding bij het pakketvolgsysteem voor meer informatie.
Pakketten die hulp nodig hebben
Toekomstige pakketten en pakketten waaraan gewerkt zou moeten worden (Work-Needing and Prospective Packages - WNPP), is een lijst van Debian-pakketten die een nieuwe beheerder nodig hebben en ook van pakketten die nog aan Debian toegevoegd moeten worden.
Het systeem Incoming
Interne servers voor het archief: dit is waarnaar nieuwe pakketten geüpload worden. Aanvaarde pakketten zijn bijna onmiddellijk beschikbaar via een webbrowser en worden viermaal per dag verspreid naar de spiegelservers.
Opmerking: door de aard van ‘incoming’ raden we het spiegelen ervan niet aan.
Rapporten van Lintian
Lintian is een programma dat nagaat of een pakket conform is aan de beleidsrichtlijnen. Ontwikkelaars zouden het vóór iedere upload moeten gebruiken.
Debian ‘Experimental’
De distributie ‘experimental’ wordt gebruikt als een tijdelijke opslagplaats voor zeer experimentele software. Installeer de pakketten uit experimental enkel indien u reeds weet hoe u ‘unstable’ moet gebruiken.
De Wiki van Debian
De Debian Wiki bevat raadgevingen voor ontwikkelaars en andere personen die een bijdrage leveren.

Projecten: interne groepen en projecten

Diverse links