Debians utvecklarhörna

Allmän information

En lista på nuvarande utvecklare och paketansvariga, hur man går med i projektet och länkar till utvecklardatabasen, stadgarna, omröstningsprocessen, utgåvor och arkitekturer.

Debians organisation
Mer än tusen frivilliga är en del av Debianprojektet. Denna sida förklarar Debians organisationsstruktur, listar grupper och deras medlemmar så väl som kontaktadresser.
Folket bakom Debian
Debianutvecklare (Debian Developer - DD) (fullständiga medlemmar av Debianprojektet) och Debian Maintainers (DM), bidrar till projektet. Vänligen ta en titt på listan på Debianutvecklare och listan på Debian Maintainers för att hitta mer information om folket som är involverat. Vi har också en världskarta med Debianutvecklare utmärkta.
Hur man går med i Debian
Skulle du vilja bidra till och gå med i projektet? Vi söker alltid efter nya utvecklare eller fri mjukvaruentusiaster med tekniska eller icke-tekniska kunskaper. För ytterligare information, besök denna sida.
Utvecklardatabasen
En del information i denna databas är tillgänglig för alla, och en del är endast tillgänglig för utvecklare som är inloggade. Databasen innehåller information som projektmaskiner och utvecklares OpenPGP-nycklar. Klicka på "PGP/GPG-fingeravtryck"-länkarna för att extrahera en utvecklares nyckel när du har hittat den. Utvecklare med ett konto kan ändra sina lösenord och lära sig hur man sätter upp vidarebefordring av e-post för deras Debiankonton. Om du planerar att använda någon av Debianmaskinerna, vänligen säkerställ att du har läst Debians policy för maskinanvändning.
Stadgarna
Detta dokument beskriver organisationsstrukturen för formellt beslutsfattande i projektet.
Omröstningsinformation
Hur vi väljer våra ledare och logotyper och hur vi röstar i allmänhet.
Versionsfakta
Denna sida lista aktuella utgåvor (stabila utgåvan, uttestningsutgåvan, och instabila utgåvan) och innehåller ett index över gamla utgåvor och deras kodnamn.
Olika arkitekturer
Debian kör på många olika arkitekturer. Denna sida samlar information om olika Debiananpassningar, några baserade på Linuxkärnan, andra baserade på FreeBSD, NetBSD eller Hurd-kärnorna.

Paketering

Länkar till vår policyhandbok och andra dokument som relaterar till Debianpolicyn, procedurer och andra resurser för Debianutvecklare, samt Nyunderhållarguiden.

Debians policyhandbok
Detta dokument beskriver policykraven för Debiandistributionen. Detta inkluderar strukturen och innehållet i Debianarkivet, flera designfrågor gällande operativsystemet så väl som tekniska krav som varje paket måste uppnå för att inkluderas i distributionen.

I korthet, något du måste läsa.

Se även föreslagna tillägg till policyn.

Det finns flera andra dokument relaterat till policyn som du kan vara intresserad av:

Flera programmeringsspråk har deras egna specifika paketeringspolicys:

Flera program eller ramverk har även sina egna specifika paketeringspolicys:

Utvecklarreferensen
Överblick över dom rekommenderade procedurerna och dom tillgängliga resurserna för Debianutvecklare -- ytterligare en rekommenderad läsning
Guide för Debian Maintainers
Hur du bygger ett Debianpaket (på vanligt språk), inklusive en mängd exempel. Om du planerar att bli en Debianutvecklare eller paketansvarig så är detta en bra startpunkt.

Pågående arbete: Länkar för aktiva Debianutvecklare och paketansvariga

Debian ‘Testing’
Genereras automatiskt från ‘unstable’-distributionen: Det år hit du måste få dina paket för att dom ska övervägas för nästa Debianutgåva.
Utgåvekritiska felrapporter
En lista på fel som kan orsaka att ett paket tas bort från ‘uttestnings’-distributionen eller kan orsaka en fördröjning för nästa utgåva. Felrapporter som har en allvarlighetsgrad högre än eller lika med ‘serious’ kvalificerar för denna lista, så se till att rätta dessa fel som är rapporterade mot dina paket så snabbt du kan.
Debians felspårningssystem (Debian Bug Tracking System - BTS)
För rapportering av, diskussioner om och rättning av fel. BTS är användbart för både användare och utvecklare.
Information om Debianpaket
Sidorna för Paketinformation och paketspårning tillhandahåller samlingar av värdefull information till paketansvariga. Utvecklare som vill hålla koll på andra paket kan prenumerera (via e-post) på en tjänst som skickar ut kopior på BTS-e-postmeddelanden och notifieringar för uppladdningar och installationer. Vänligen se manualen för paketspåraren för ytterligare information.
Paket som behöver hjälp
Paket som behöver arbetas på och eventuella framtida paket (WNPP - Work-Needing and Prospective Packages) är en lista på Debianpaket som behöver en ny paketansvarig och paket som inte har inkluderats i Debian ännu.
Inkommande-systemet
Interna arkivservrar: detta är var nya paket laddas upp. Accepterade paket finns nästan direkt tillgängliga via en webb läsare och kommer att propagera till speglingarna fyra gånger om dagen.
OBS: På grund av arten av ‘incoming’, så rekommenderar vi inte att spegla det.
Lintianrapporter
Lintian är ett program som kontrollerar om ett paket följer policy. Utvecklare bör använda det före varje uppladdning.
Debian ‘Experimental’
‘Experimental’-distributionen används som en temporär plats för experimentell mjukvara. Vänligen installera bara experimentella paket om du redan vet hur du hanterar ‘unstable’.
Debian Wiki
Debianwikin med råd för utvecklare och andra bidragslämnare.

Projekt: Interna grupper och projekt

Blandat