Observera: Originalet är nyare än denna översättning.

Debians utvecklarhörna

Informationen på denna sida är främst av intresse för utvecklare, men finns tillgänglig för alla.

Grundläggande

Debians organisation
Debian har många möjliga åtkomstpunkter, och består av många människor. Den här sidan förklarar vem du skall kontakta om en specifik aspekt av Debian, och säger vem som kan svara.
Folket
Debian skapas gemensamt av flera personer runt om i världen. Paketeringsarbete utförs för det mesta av Debianutvecklare (DD) (som är fullvärdiga medlemmar i Debian-projektet) och av Debianunderhållare (DM). Här kan du hitta både en lista över Debianutvecklare och en lista över Debianunderhållare, tillsammans med de paket de ansvarar över.

Dessutom finns Debianutvecklarnas världskarta och bildgallerier från olika Debianevenemang.

Gå med i Debian
Debianprojektet består av frivilliga, och vi letar vanligtvis efter nya utvecklare som har teknisk kunskap, är intresserade av fri programvara, och har fritid. Även du kan hjälpa Debian, se sidan som länkas in ovan.
Utvecklardatabas
Databasen innehåller grundläggande data som kan kommas åt av alla och envar, medan den mer privata informationen bara kan nås av andra utvecklare. Använd SSL-versionen om du skall logga in.

Genom att använda databasen kan du se en lista över projektets maskiner, hämta en utvecklares GPG-nyckel, ändra ditt lösenord eller lära dig hur du ställer in vidaresändning av post för ditt Debiankonto.

Om du planerar att använda en av Debians maskiner, se då till att du har läst Debians maskinanvändningspolicy.

Stadgarna
Dokumentet är av yttersta vikt för organisationen. Det beskriver organisationsstrukturen för formell beslutstagning i projektet.
Omröstningsinformation
Allt du någonsin önskat veta om hur vi väljer våra ledare eller logotyper, eller hur vi röstar i allmänhet.
Versionsfakta
Detta är en lista över gamla och aktuella utgåvor, några av vilka med detaljerad information på egna webbsidor.

Du kan även gå direkt till webbsidorna för den stabila utgåvan och uttestningsutgåvan.

Olika maskinvaruarkitekturer
Debian kör på många sorters maskiner (Intelkompatibler var bara den första sorten) och ansvariga för våra ”anpassningar” (”porteringar”) har användbara webbsidor. Se efter, kanske vill du skaffa ytterligare någon sorts metallbit med ett konstigt namn.

Paketering

Debians policyhandbok
Denna handbok beskriver policykraven för Debian-distributionen. Detta inbegriper strukturen på och innehållet i Debianarkivet, flera formgivningsfrågor för operativsystemet, såväl som tekniska krav som varje paket måste uppnå för att inkluderas i distributionen.

I korthet något du måste läsa.

Det finns flera dokument relaterade till policyn som kan vara intressanta, såsom:

 • Filesystem Hierarchy Standard (FHS)
  FHS är en lista över kataloger (eller filer) där saker måste läggas, och kompatibilitet med den krävs av policy 3.x.
 • Lista över paket som anses vara ”build-essential”
  Paketen som är ”build-essential” är de som du förväntas installera innan du bygger något paket, eller en uppsättning paket du inte behöver lägga in i ditt pakets Build-Depends-rad.
 • Menysystemet
  Program som har ett gränssnitt som inte måste ges speciella kommandoradsflaggor för normal körning bör ha en menypost registrerad. Läs även dokumentationen för menysystemet.
 • Emacspolicy
  Paket relaterade till Emacs förväntas följa sitt eget underpolicydokument.
 • Javapolicy
  Den föreslagna motsvarigheten till ovanstående, för Javarelaterade paket.
 • Perlpolicy
  En underpolicy som täcker allt om paketering av Perl.
 • Pythonpolicy
  En föreslagen underpolicy som täcker allt om paketering av Python.
 • Debconfspecifikation
  Specifikationen för konfigurationshanteringsundersystemet ”debconf”.
 • Databasprogrampolicy (utkast)
  En uppsättning riktlinjer och bästa tillvägagångssätt för paket med databasprogram.
 • Tcl/Tk-policy (utkast)
  Underpolicy som täcker allt som rör paketering av Tcl/Tk.
 • Debianpolicy för Ada
  Underpolicy som täcker allt som rör paketering av Ada.

Se även föreslagna ändringar till policyn.

Observera att den tidigare paketeringshandboken har integrerats i nyare versioner av policyhandboken.

Utvecklarreferensen
Målet med detta dokument är att ge en översikt över rekommenderade procedurer och tillgängliga resurser för Debianutvecklare. Åter något som måste läsas.
Nyutvecklarguiden
Detta dokument beskriver på vanligt språk och med gott om fungerande exempel på hur man bygger Debianpaket. Om du vill bli utvecklare (paketerare) vill du definitivt läsa denna.

Pågående arbete

Uttestningsutgåvan
Uttestningsutgåvan är dit du måste få dina paket för att de skall övervägas för att ges ut i nästa utgåva av Debian.
Kritiska fel
Detta är en lista över fel som kan göra att paket tas bort från uttestningsutgåvan, eller ibland till och med kan orsaka en försening av utgivningen av utgåvan. Felrapporter med allvarlighetsgrad ”serious” eller högre kvalar in på listan -- se till att du rättar sådana fel på dina paket så fort du kan.
Felrapporteringssystemet
Själva felrapporteringssystemet i Debian (BTS), används för att rapportera, diskutera och rätta fel. Rapporter om problem i så gott som alla delar av Debian tas emot här. BTS är användbart både för användare och utvecklare.
Paketöversikter, från en utvecklares synvinkel
Webbsidorna för paketinformation och paketspårning samlar viktig information för utvecklare.
Debians Paketspårningssystem
För utvecklare som vill hålla sig à jour med andra paket ger paketspårningsystemet möjlighet att prenumerera (per e-post) på en tjänst som sänder kopior på e-post från felrapporteringssystemet och varskor om nya insändningar/installationer gällande paketet i fråga.
Paket som behöver hjälp
Work-Needing and Prospective Packages (ungefär paket som behövs arbetas på, och eventuella framtida paket), eller förkortat WNPP, är en lista över Debianpaket som behöver nya ansvariga, samt paket som ännu inte har hittat till Debian. Titta på den om du vill skapa, ta över eller överge paket.
Incoming-systemet
Nya paket sänds till ”Incoming”-systemet på de interna arkivservrarna. Paket som godtas blir nästan omedelbart tillgängliga via HTTP och sprids till speglar fyra gånger om dagen.
Observera: På grund av det sätt Incoming fungerar rekommenderar vi inte att det speglas.
Lintianrapporter
Lintian är ett program som kontrollerar om ditt paket följer policy eller inte, och du bör köra det i förväg på alla paket du sänder in. På sidan som nämns ovan finns rapporter för alla paket i distributionen.
Hjälp Debian
Debianwikin ger råd för utvecklare och andra bidragsgivare.
Den experimentella utgåvan
Den experimentella utgåvan används som en temporär förberedelsesområde för väldigt experimentell programvara. Använd paket från den experimentella utgåvan bara om du redan vet hur du skall hantera den instabila.