Внимание! Този превод е твърде стар, моля прочетете оригиналния документ.

Документация

Документацията е важна част от всяка операционна система. Като част от усилията за създаване на висококачествена свободна операционна система проектът Дебиан прави всичко възможно да предостави на потребителите си надлежна документация в достъпен вид. Тази страница съдържа препратки към риководства, наручници, отговори на често задавани въпроси и други документи.

Накратко

Следните две ръководства са подходящи за нови потребители:

Двата документа са много подходящи при първата инсталация на Дебиан и вероятно ще отговорят на много от въпросите и ще помогнат за по-лесно навлизане в начина на работа на Дебиан.

По-нататък може да прегледате следните документи:

Ръководства

Повечето от документацията в Дебиан е посветена на ГНУ/Линукс като цяло, но има и документи, насочени специално към Дебиан. Последните попадат в следните основни категории:

Много от наръчниците тук са достъпни и в Интернет, и като пакет за Дебиан. Всъщност повечето от наръчниците на сайта са копия на документите в съответния пакет.

Наръчници за Дебиан

Разни (кратки) документи

Следните документи включват бързи, кратки инструкции:

Наръчници за програми
По традиция всички програми в Unix идват с наръчници (manpages), съдържащи справочна информация и достъпни чрез командата man. Обикновено не са предназначени за начинаещи, но описват всички способности и функции на командата. Пълното хранилище с всички такива наръчници в Дебиан е достъпно на адрес https://manpages.debian.org/
info файлове
Голяма част от софтуера от проекта ГНУ използва info файлове вместо такива, разглеждани с комендата man. Тези файлове описват подробно самата програма, възможните опции и примерна употреба. Info файловете се разглеждат посредством командата info.
Файлове README
Файловете README са обикновени текстови файлове, описващи даден обект, обикновено - пакет. Повечето са в под-директории на директорията /usr/share/doc/ на инсталираната система Дебиан. Освен файлове README file, тези директории понякога съдържат примерни файлове с настройки. Имайте предвид, че документацията на по-големите програми обикновено е в самостоятелен пакет, чието име е като пакета на програмата с добавено „-doc“.
Справочна карта за Дебиан ГНУ/Линукс
Справочните карти са много кратки обобщения на някаква система и обикновено съдържат списък на най-често използваните команди, побиращ Справочната карта за Дебиан ГНУ/Линукс съдържа най-често използваните команди за системи Дебиан. Изискват се поне базови познания за файлове, директории и работа с команден ред. За нови потребители е по-подходящо първо да се запознаят със Справочника за Дебиан.