Documentatie

Een belangrijk deel van elk besturingssysteem is de documentatie, technische handleidingen die de functie en het gebruik van de programma’s beschrijven. Als onderdeel van de inspanningen die Debian levert om een vrij besturingssysteem van hoge kwaliteit af te leveren, doet het Debian Project alle moeite om te zorgen dat al haar gebruikers goede documentatie in een toegankelijk formaat ter beschikking hebben.

Waar te beginnen

Als u een nieuwe gebruiker van Debian bent, dan raden we u aan te beginnen met de:

Zorg ervoor dat u deze documenten bij de hand heeft wanneer u uw eerste installatie van Debian uitvoert. Waarschijnlijk zullen ze veel vragen beantwoorden en u helpen bij het werken met uw nieuwe Debian systeem. Later zult u mogelijk de volgende documenten willen raadplegen:

Zorg er tot slot voor dat u een afgedrukte versie van de Debian GNU/Linux Naslagkaart, een overzicht van de belangrijkste commando’s op een Debian systeem, bij de hand heeft.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van nogal wat overige beschikbare documentatie.

Soorten documentatie

Het grootste deel van de documentatie die is opgenomen in Debian, is oorspronkelijk geschreven voor GNU/Linux in het algemeen. Er is echter ook documentatie die specifiek voor Debian is geschreven. Daarbij kunnen de volgende basiscategoriëen worden onderkend:

Handleidingen

De handleidingen lijken op boeken, omdat zij uitgebreid ingaan op belangrijke onderwerpen.

Veel van de hier vermelde handleidingen zijn zowel online als in een Debian-pakket beschikbaar. In feite zijn de meeste handleidingen op de website afkomstig van hun respectievelijk Debian-pakket. Kies hieronder een handleiding voor de pakketnaam en/of voor de link naar de online versie.

Handleidingen die specifiek zijn voor Debian

Gebruikershandleidingen

Ontwikkelaarshandleidingen

Diverse handleidingen

De volledige lijst van Debian-specifieke handleidingen en andere documentatie kunt u vinden op de webpagina’s van het Debian Documentatie-Project.

Er is ook een aantal op gebruikers gerichte handleidingen voor Debian GNU/Linux beschikbaar als gedrukt boek.

HOWTO’s

De HOWTO-documenten beschrijven, zoals hun naam al zegt, hoe u iets kunt doen. Over het algemeen behandelen ze een specifiek onderwerp.

FAQ’s (veelgestelde vragen)

De Engelse afkorting FAQ staat voor frequently asked questions (veelgestelde vragen). Een FAQ is dus een document dat veelgestelde vragen beantwoordt.

Vragen die specifiek verband houden met Debian, worden beantwoordt in de Debian FAQ. Er is ook een afzonderlijke FAQ over Debian-CD/DVD’s.

Overige, beknopte documenten

De volgende documenten bevatten snelle, korte instructies:

man-pagina’s
Vanouds worden alle UNIX programma's gedocumenteerd in zogenaamde manual pages (man-pagina’s). Dit zijn naslagpagina’s die u kunt oproepen door middel van het commando man. Ze zijn meestal niet gericht op beginners. U kunt de man-pagina’s die in Debian beschikbaar zijn, opzoeken en doorlezen op https://manpages.debian.org/.
info-bestanden
Veel software van GNU is gedocumenteerd in info-bestanden in plaats van man-pagina’s. Deze bestanden bevatten uitgebreide informatie over het programma zelf, opties en voorbeelden. Ze zijn beschikbaar via het commando info.
diverse README-bestanden
De zogenaamde read me (lees mij) bestanden komen ook veel voor. Het zijn eenvoudige tekstbestanden die één enkel onderwerp beschrijven, meestal een specifiek pakket. U kunt veel van deze bestanden vinden in de /usr/share/doc/ submappen op uw Debian-systeem. Elk softwarepakket heeft er een submap met zijn eigen readme-bestanden en eventuele configuratievoorbeelden. Merk op dat voor grotere programma’s documentatie meestal wordt aangeboden in een afzonderlijk pakket (met dezelfde naam als het oorspronkelijke pakket, maar eindigend op -doc).
naslagkaarten

Naslagkaarten geven een zeer bondige samenvatting van een bepaald (sub)systeem. Veelal geeft zo’n naslagkaart een overzicht van de meest gebruikte commando’s op één enkel vel papier. Enkele vermeldenswaardige naslagkaarten en verzamelingen daarvan zijn:

Debian GNU/Linux Naslagkaart
Deze kaart, die op één enkel blad papier kan worden afgedrukt, biedt een overzicht van de belangrijkste commando’s en is een goede referentie voor nieuwe gebruikers van Debian die er vertrouwd mee willen worden. Er is tenminste basiskennis over computers, bestanden, mappen en de commandoregel vereist. Beginnende gebruikers zullen mogelijk eerst het Debian naslagwerk (Engels) willen lezen.

Als u de bovenstaande bronnen geraadpleegd heeft, maar nog steeds geen antwoord op uw vraag of oplossing voor uw probleem met Debian kunt vinden, kijk dan eens op onze ondersteuningspagina.