N.B. Het origineel is recenter dan de vertaling.

Documentatie

Een belangrijk deel van een besturingssysteem is de documentatie, technische handleidingen die de functie en het gebruik van de programma’s beschrijven. Als onderdeel van de inspanningen die Debian levert om een vrij besturingssysteem van hoge kwaliteit af te leveren, doet het Debian Project alle moeite om te zorgen dat al haar gebruikers goede documentatie in een toegankelijk formaat ter beschikking hebben.

Waar te beginnen

Als u een nieuwe gebruiker van Debian bent, dan raden we aan te beginnen met:

Zorg ervoor dat u deze documenten bij de hand heeft wanneer u uw eerste installatie van Debian uitvoert. Waarschijnlijk zullen ze veel vragen beantwoorden en u helpen bij het werken met uw nieuwe Debian systeem. Later zult u mogelijk de volgende documenten willen raadplegen:

Zorg er tot slot voor dat u een afgedrukte versie van Debian GNU/Linux Naslagkaart, een overzicht van de belangrijkste commando’s op een Debian systeem, bij de hand heeft.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van overige beschikbare documentatie.

Soorten documentatie

Het grootste deel van de documentatie die is opgenomen in Debian, is oorspronkelijk geschreven voor GNU/Linux in het algemeen. Er is echter ook documentatie die specifiek voor Debian is geschreven. Daarbij kunnen de volgende basiscategoriëen worden onderkend:

Handleidingen

De handleidingen lijken op boeken, omdat zij uitgebreid ingaan op belangrijke onderwerpen.

Handleidingen die specifiek zijn voor Debian

Gebruikershandleidingen

Ontwikkelaarshandleidingen

Diverse handleidingen

De volledige lijst van Debian-specifieke handleidingen en andere documentatie kunt u vinden op de webpagina’s van het Debian Documentatie Project.

Er is ook een aantal op gebruikers gerichte handleidingen voor Debian GNU/Linux beschikbaar als gedrukte boeken.

Handleidingen voor GNU/Linux in het algemeen

Een aantal van de meest populaire Linux-documentatie en -handleidingen is Installatie van en beginnen met Linux (Engels), Linux Gebruikersgids (Engels), Netwerkadministratie-gids (Engels), Systeemadministratie-gids (Nederlands, Engels).

De Linuxdocumentatie wordt gecoördineerd door het Linux Documentation project (LDP). De volledige verzameling van LDP-handleidingen kunt u vinden op hun website, samen met veel andere documentatie, zowel in elektronische als in gedrukte vorm. Veel van de LDP-documentatie is ook vertaald in het Nederlands. Deze kunt u ook vinden op bovenstaande LDP-pagina.

HOWTO’s

De HOWTO-documenten beschrijven, zoals hun naam al zegt, hoe een bepaalde taak uitgevoerd of probleem opgelost kan worden. Over het algemeen beschrijven ze een heel specifiek onderwerp.

Een aantal van de belangrijkste Linux HOWTO’s zijn:

FAQ’s (veelgestelde vragen)

De Engelse afkorting FAQ staat voor frequently asked questions (veelgestelde vragen). Een FAQ is dus een document dat veelgestelde vragen beantwoordt.

De Linux FAQ (Engels) bevat informatie over Linux in het algemeen.

Vragen die specifiek gerelateerd zijn aan Debian, worden beantwoordt in de Debian FAQ (Engels). Er is ook een afzonderlijke FAQ over Debian-CD/DVD’s (Engels).

In de FAQ index van het Linux Documentatie Project staan alle beschikbare FAQ’s vermeldt.

Overige, beknopte documenten

De volgende documenten bevatten snelle, korte instructies:

man-pagina’s
Vanouds worden alle UNIX programma's gedocumenteerd in zogenaamde manual pages (man-pagina’s). Dit zijn naslagpagina’s die u kunt oproepen door middel van het commando man. Ze zijn meestal niet gericht op beginners. U kunt de man-pagina’s van Debian opzoeken en doorlezen op https://manpages.debian.org/.
info-bestanden
Veel software van GNU is gedocumenteerd in info-bestanden in plaats van man-pagina’s. Deze bestanden bevatten uitgebreide informatie over het programma zelf, opties en voorbeelden en zijn beschikbaar via het commando info.
diverse README-bestanden
De zogenaamde README (LEESMIJ) bestanden komen ook veel voor. Het zijn eenvoudige tekstbestanden die een enkel onderwerp beschrijven, meestal een specifiek pakket. U kunt veel van deze bestanden vinden in de /usr/share/doc/ submappen op uw Debian-systeem. Elk pakket heeft er een submap met readme-bestanden en eventuele configuratievoorbeelden. Merk op dat voor grotere programma’s documentatie meestal wordt aangeboden in een afzonderlijk pakket (met dezelfde naam als het oorspronkelijke pakket, maar eindigend op -doc).
naslagkaarten

Naslagkaarten geven een zeer bondige samenvatting van een bepaald (sub)systeem. Veelal geeft zo’n kaart een overzicht van de meest gebruikte commando’s op een enkel vel papier. Enkele vermeldenswaardige naslagkaarten en verzamelingen daarvan zijn:

Debian GNU/Linux Naslagkaart
Deze kaart, die op één enkel blad papier kan worden afgedrukt, biedt een overzicht van de belangrijkste commando’s en is een goede referentie voor nieuwe gebruikers van Debian die er vertrouwd mee willen worden. Er is tenminste basiskennis over computers, bestanden, mappen en de commandoregel vereist. Beginnende gebruikers zullen mogelijk eerst het Debian naslagwerk (Engels) willen lezen.

Als u de bovenstaande documentatie geraadpleegd hebt, maar nog steeds geen antwoord op uw vraag of oplossing voor uw probleem met Debian kunt vinden, kijk dan eens op onze ondersteuningspagina.