Användardokumentation

Att skapa ett högkvalitativt fritt operativsystem inkluderar även att skriva tekniska manualer som beskriver hur program fungerar och används. Debianprojektet anstränger sig för att tillhandahålla alla användare med god dokumentation i ett lättåtkomligt format. Denna sida innehåller en samling med länkar, som leder till installationsguider, HOWTOs, FAQs, versionsfakta, vår Wiki, och mer.

Snabbstart

Om du är nybörjare på Debian rekommenderar vi att du börjar med att följande två guider:

Ha dessa till hands när du installerar Debian för första gången, du kommer troligen hitta svar på de flesta frågor du har och de kommer hjälpa dig med att använda ditt nya Debiansystem.

Senare kan du vilja gå genom dessa dokument:

Manualer

Huvuddelen av den dokumentation som finns i Debian skrevs för GNU/Linux i allmänhet, men det finns även en del dokumentation skriven specifikt för Debian. Dessa dokument kan delas in i följande grundläggande kategorier:

Många av manualerna som listas här finns tillgängliga både online och i Debianpaket: faktum är att de flesta manualerna på webbplatsen extraheras från deras respektive Debianpaket. Välj en manual nedan för dess paketnamn och/eller länkar till onlineversionen.

Manualer specifika för Debian

Andra, kortare dokument

Följande dokument innehåller snabbare, kortare instruktioner:

Manualsidor
Traditionellt dokumenteras alla Unixprogram med manualsidor, referensmanualer som nås via kommandot man. De är vanligen inte avsedda för nybörjare. Du kan söka efter och läsa manualsidor i Debian via https://manpages.debian.org/.
info-filer
Många GNU-program dokumenteras med info-filer istället för man-sidor. Dessa filer innehåller detaljerad information om programmet, flaggor och användningsexempel och kan nås via kommandot info.
README-filer
README-filer är enkla textfiler som beskriver ett enstaka objekt, vanligtvis ett paket. Du kan hitta en mängd av dessa i underkatalogerna under /usr/share/doc/ på ditt Debiansystem. Utöver README-filer kan dessa kataloger innehålla konfigurationsexempel. Vänligen notera att större programs dokumentation typiskt tillhandahålls i separata paket (med samma namn som originalpaketet, men med ändelsen -doc.