Rozdział 1. Wstęp

Spis treści

1.1. Wprowadzenie

Zazwyczaj APT wymaga bezpośredniego dostępu do archiwów Debiana przez sieć lokalną albo przez sieć internetową. Kolejną niedogodnością może być fakt, że nasz komputer, który pracuje na powolnym łączu takim jak modem, jest znacznie oddalony od innego komputera z szybkim łączem.

Rozwiązaniem tego problemu jest użycie pojemnych przenośnych nośników takich jak dyskietka Zip lub dysk SuperDisk. Nośniki te nie są wystarczająco pojemne, by zgromadzić kompletne archiwum Debiana, ale można śmiało dopasować podzbiór dużego archiwum wystarczający dla większości użytkowników. Pomysł polega na tym, by użyć programu APT do wygenerowania listy pakietów, które są wymagane, a następnie pobraniu ich na dysk, używając innego komputera z właściwą zwartością. Jest nawet możliwe, by użyć innego komputera z Debianem z zainstalowanym programem APT lub zupełnie innym systemem operacyjnym i programem narzędziowym do pobierania plików takim jak wget.

This is achieved by creatively manipulating the APT configuration file. The essential premise to tell APT to look on a disc for it's archive files. Note that the disc should be formatted with a filesystem that can handle long file names such as ext2, fat32 or vfat.