Rozdział 2. Używanie programu APT na obu komputerach

Spis treści

2.1. Wprowadzenie
2.2. Plik konfiguracyjny

APT dostępny na obu komputerach daje najprostszą kombinację. Zasadniczym pomysłem tej metody jest umieszczenie kopii pliku status na dysku i użycie odległego komputera, aby uzyskać najnowsze pliki pakietów i zdecydować, które pakiety trzeba pobrać. Struktura katalogów na dysku powinna wyglądać następująco:

 /disc/
  archives/
    partial/
  lists/
    partial/
  status
  sources.list
  apt.conf

Plik konfiguracyjny powinien informować program APT, aby przechowywał swoje pliki na dysku, a także używał plików konfiguracyjnych z dysku. Plik sources.list powinien zawierać prawidłowe odnośniki, których należy użyć na zdalnym komputerze, a plik status powinien być kopią /var/lib/dpkg/status. Należy zauważyć, że podczas używania lokalnego archiwum trzeba użyć tych samych odnośników o identycznej składni.

apt.conf musi zawierać niezbędne wpisy, by APT korzystał z dysku:

 APT
 {
  /* Wpis nie jest wymagany, jeśli oba komputery mają tę samą architekturę;
  podaje architekturę naszego komputera programowi APT na odległym komputerze */
  Architecture "i386";

  Get::Download-Only "true";
 };

 Dir
 {
  /* Używaj katalogu disc na informacje stanu i przekieruj plik status
   z domyślnego /var/lib/dpkg */
  State "/disc/";
  State::status "status";

  // Katalog lokalnie przechowywanych pakietów binarnych
  Cache::archives "/disc/archives/";
  Cache "/tmp/";

  // Lokalizacja pliku sources.list.
  Etc "/disc";
 };

Więcej szczegółów można zobaczyć w stronie podręcznika apt.conf i w przykładowym pliku konfiguracyjnym /usr/share/doc/apt/examples/apt.conf.

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić na oddalonym komputerze z Debianem to zamontować dysk i przekopiować na niego plik /var/lib/dpkg/status. Trzeba także utworzyć strukturę katalogów przedstawioną we "Wprowadzeniu": archives/partial/ i lists/partial/. Następnie należy przenieść dysk do oddalonego komputera z szybkim łączem i skonfigurować plik sources.list. Na oddalonym komputerze wykonujemy kolejno:

 # export APT_CONFIG="/disc/apt.conf"
 # apt-get update
 [ APT aktualizuje ustawienia ]
 # apt-get dist-upgrade
 [ APT pobiera wszystkie pakiety potrzebne do aktualizacji Twojego systemu ]

Polecenie dist-upgrade można zastąpić każdym innym podstawowym poleceniem APT, w szczególności dselect-upgrade. Można nawet użyć APT jako metody dostępu dla dselect. Jednak stworzy to problem w przeniesieniu Twoich operacji wyborów z powrotem na lokalny komputer.

W tej chwili katalog disc zawiera wszystkie pliki indeksowe oraz archiwa niezbędne do aktualizacji maszyny z Debianem. Bierzemy dysk z powrotem do siebie i wpisujemy:

 # export APT_CONFIG="/disc/apt.conf"
 # apt-get check
 [ APT tworzy lokalną kopię plików cache ]
 # apt-get --no-d -o dir::state::status=/var/lib/dpkg/status dist-upgrade
 [ Może też być inne polecenie programu APT ]

Do prawidłowego działania koniecznie należy podać plik status z lokalnej maszyny. To jest bardzo ważne!

Jeśli używasz dselect, możesz wykonać bardzo ryzykowną operację skopiowania disc/status do /var/lib/dpkg/status, tak że wszystkie zmiany, których dokonałeś na odległym komputerze, będą przeniesione. Mocno zalecam, aby dokonywać doboru pakietów tylko na lokalnym komputerze, ale nie zawsze jest to możliwe. NIE podmieniaj pliku status, jeśli dpkg lub APT były uruchamiane w międzyczasie!