Rozdział 3. Używanie programów APT i wget

Spis treści

3.1. Wprowadzenie
3.2. Kolejne kroki

wget jest popularnym i przenośnym programem narzędziowym pobierania plików, który działa prawie na każdym komputerze. W przeciwieństwie do metody opisanej powyżej ta wymaga, aby na lokalnym komputerze była aktualna lista dostępnych pakietów.

Należy stworzyć katalog disc tylko na pakiety do pobrania z innego komputera. Użyta zostanie do tego opcja --print-uris programu apt-get, a następnie przygotujemy skrypt dla programu wget, który pobierze właściwe pakiety.

W odróżnieniu od poprzedniej metody działania ta nie wymaga specjalnych plików konfiguracyjnych. Używamy jedynie podstawowych poleceń APT, by wygenerować listę plików.

 # apt-get dist-upgrade 
 [ Wybierz "no" po znaku zachęty, upewnij się, czy to właściwy wybór ]
 # apt-get -qq --print-uris dist-upgrade > uris
 # awk '{print "wget -O " $2 " " $1}' < uris > /disc/wget-script

Można tu użyć także polecenia innego niż dist-upgrade, na przykład dselect-upgrade.

Plik skryptu /disc/wget-script będzie teraz zawierać listę wywołań programu wget, niezbędnych do pobrania potrzebnych archiwów. Skrypt ten należy uruchomić w bieżącym katalogu o punkcie montowania disc, tak aby zapisywał dane na tym dysku.

Na oddalonym komputerze należy wykonać coś takiego

  # cd /disc
  # sh -x ./wget-script
  [ czekaj.. ]

Gdy archiwa zostaną pobrane i dysk wróci do komputera z Debianem, instalowanie można prowadzić dalej poleceniem:

  # apt-get -o dir::cache::archives="/disc/" dist-upgrade

Które użyje pobranych uprzednio archiwów z dysku.