Używanie APT w trybie offline

Version 2.7.6


Abstrakt

Dokument ten opisuje używanie programu APT w środowiskach pozbawionych dostępu, do sieci, a w szczególności metodę pozwalającą na przeprowadzanie aktualizacji systemu.


Spis treści

1. Wstęp
1.1. Wprowadzenie
2. Używanie programu APT na obu komputerach
2.1. Wprowadzenie
2.2. Plik konfiguracyjny
3. Używanie programów APT i wget
3.1. Wprowadzenie
3.2. Kolejne kroki