aptituden käyttö

aptituden perusteet
Pakettiluettelon selaaminen
Pakettien etsiminen nimen perusteella
Pakettien hallinta
Pakettiluettelon päivitys ja pakettien asennus

Tämä luku opastaa aptituden koko ruudun käyttöliittymän käytössä. aptituden käyttö komentoriviltä” selostaa komentoriviliittymän.