Pakettien tilojen muokkaus

Alla olevia komentoja voi käyttää muokkaamaan pakettien tiloja. Annetut komennot vaikuttavat vasta seuraavassa asennusajossa. Ennen tätä minkä tahansa komennon voi peruuttaa komennolla PeruutaPeruuta (Control+u).

Antaaksesi komennon yksittäiselle paketille valitse paketti ja suorita komento. Komentoja voi myös antaa pakettiryhmille valitsemalla pakettiryhmän otsakkeen (esimerkiski Päivitettävät paketit) ja suorittamalla komennon.

KomentoKuvaus
Asenna: PakettiAsenna (+)

Merkitse valittu paketti asennettavaksi.

Jos paketti ei ole asennettu, se asennetaan. Jos se on jo asennettu, se päivitetään jos mahdollista, ja voimassa oleva päivityksen esto (kuten jäädytys) poistetaan.

Poista: PakettiPoista (-)

Merkitse valittu paketti poistettavaksi.

Jos paketti on asennettu, se poistetaan.

Siivoa: PakettiSiivoa (_)

Merkitse valittu paketti siivottavaksi.

Jos paketti on asennettu, se poistetaan. Lisäksi kaikki jäljelläolevat paketin tiedostot (kuten asetustiedostot) poistetaan, myös vaikka paketti olisikin jo poistettu.

Säilytä: PakettiPalauta (:)

Merkitse valittu paketti säilytettäväksi nykyisessä versiossaan.

Jos paketille oli määritetty jokin toimenpide (asennus, poisto tai päivitys), tämä toimenpide perutaan.

Jäädytä: PakettiJäädytä (=)

Jäädytä valittu paketti

Kuten säilytyksen kanssa, mikä tahansa paketille määritetty toimenpide peruutetaan. Lisäksi pakettia ei päivitetä automaattisesti [a] ennen kuin jäädytys on poistettu antamalla asennus-komento paketille.

Estä: PakettiEstä versio (F)

Pakettia ei päivitetä automaattisesti[a] versioon, johon se nyt päivittyisi. Jos paketti oli merkitty päivitettäväksi, päivitys perutaan.

Jos tämä komento annetaan tietylle versiolle, pakettia ei päivitetä tähän versioon. Vain yhden version voi estää kerrallaan.

Tämä toiminto on hyödyllisin epävakaan jakelun käyttäjille, koska se mahdollistaa rikkinäisiksi tiedettyjen versioiden asennuksen eston vaikuttamatta muuten automaattisiin päivityksiin.

Uudelleenasennus: paina L

Asentaa paketin uudelleen

Huomaa, että uudelleen asennuksia ei talleteta kun suljet aptituden tai ajat asennuksen (syy tähän on, että allaolevat komponentit dpkg ja apt eivät tarjoa mahdollisuutta selvittää, onnistuiko uudelleen asennus).

PakettiMerkitse Automaatti (M), PakettiMerkitse Käsin (m)

Määritä, kohdellaanko pakettia automaattisesti asennettuna. Automaattisesti asennetut paketit poistetaan sitten, kun mikään muu paketti ei tarvitse niitä. ”Automaattisesti asennettujen pakettien hallinta” kertoo tarkemmin automaattisesti asennetuista paketeista.

[a] Pakettiin ei siis vaikuta ToiminnotMerkitse päivitykset (U) eivätkä komentorivitoiminnot dist-upgrade tai upgrade.

Nämä komennot vaikuttavat aina valittuun pakettiin tai pakettiryhmään. Lisäksi aptitudessa on kaksi komentoa, jotka vaikuttavat moniin paketteihin eivätkä välitä valitusta paketista. ToiminnotUnohda uudet paketit (f) poistaa uusi-merkinnän kaikista paketeista tyhjentäen Uudet paketit-ryhmän ja ToiminnotMerkitse päivitykset (U) merkitsee kaikki päivitettävissä olevat paketit päivitettäviksi lukuunottamatta jäädytettyjä ja estettyyn versioon päivittyviä paketteja.

[Huomaa]Huomaa

Kaikki pakettien tiloihin tehdyt muutokset tallennetaan, kun suljet aptituden, päivität pakettiluettelon tai ajat asennuksen. Jos et halua tallentaa muutoksiasi, voit poistua aptitudesta painamalla Ctrl-C.