Pakettiluettelon asetukset

Pakettien näytön asetukset
Pakettihierarkian asetukset
Pakettien järjestyksen asetukset

Pakettiluettelon ulkoasua voi muokata hyvinkin laajalti: miten paketit näytetään, miten pakettien hierarkia muodostetaan, miten paketit järjestetään, ja jopa mitä tietoa näytöllä on.

Pakettien näytön asetukset

Tämä luku kuvaa, miten pakettiluettelon, tilarivin ja otsikkorivin sisältöä ja esitystapaa voi muuttaa.

Kaikkien näiden esitystavan määrittelee muotoilu. Tämä on tekstiä, joka sisältää %-merkillä merkittyjä erikoiskohtia kuten %p ja %S. Esitystapa saadaan korvaamalla tekstin erikoiskohdat niiden merkitysten mukaan.

%-kohdalla voi olla joko vakiokoko, jolloin se korvataan aina samalla määrällä tekstiä tai se voi olla laajeneva, jolloin se varaa tilan, joka jää vakiokokoisilta kohdilta yli. Jos muotoilussa on useita laajenevia kohtia, ylimääräinen tila jaetaan tasan niiden kesken.

Kaikilla %-kohdilla on oletuskoko ja laajenevuus. Kokoa voi muuttaa kirjoittamalla se %-merkin ja kohdan tunnistemerkin väliin; esimerkiksi %20V tekee 20 merkkiä leveän kentän paketin saatavilla olevalle versiolle.

Jos haluat jonkin %-kohdan olevan laajeneva, vaikka se tavallisesti olisi vakiokokoinen, lisää risuaitamerkki # heti sen jälkeen. Näyttääksesi siis esimerkiksi saatavilla olevan version kokonaan sen pituudesta riippumatta, käytä muotoilua %V#. Voit myös lisätä #-merkin muuallekin kuin %-kohdan jälkeen; aptitude laajentaa sitä edeltävän tekstin lisäämällä välilyöntejä sen jälkeen.

Asetukset Aptitude::UI::Package-Display-Format, Aptitude::UI::Package-Status-Format ja Aptitude::UI::Package-Header-Format määrittelevät pakettiluettelon, pakettiluettelon ylläolevan otsakkeen ja pakettiluettelon alla olevan tilarivin muotoilut.

Muotoiluissa %-merkin jälkeen voi käyttää seuraavia merkkejä:

[Huomaa]Huomaa

Jotkin kuvaukset alla viittaavat pakettiin. Koko ruudun liittymässä tämä on näytössä oleva paketti tai valittu paketti. Komentoriviltä käytettäessä tämä on näytettävä paketti.

MerkkiNimiOletuskokoLaajenevuusKuvaus
%%Pelkkä %1Ei Tämä korvataan prosenttimerkillä.
%aToimintomerkki1Ei Yhdellä merkillä ilmaistu paketille suoritettava toiminto. Kuva 2.9, ”Toiminto-merkin arvot” luettelee mahdolliset arvot ja niiden merkitykset.
%AToiminto10Ei Pidempi nimi paketille suoritettavasta toiminnosta.
%BRikkinäisten lukumäärä12Ei Jos mikään paketti ei ole rikki, tämän tulos on tyhjä. Muuten tuloksena on rikkinäisten pakettien määrä muodossa Rikki: 10.
%cTilamerkki1Ei Yhdellä merkillä ilmaistu paketin nykyinen tila. Kuva 2.8, ”Nykyinen tila-merkin arvot” luettelee mahdolliset arvot ja niiden merkitykset.
%CTila11Ei Pidempi nimi paketin nykyiselle tilalle.
%dKuvaus40On Paketin lyhyt kuvaus.
%DPaketin koko8Ei Paketin sisältävän tiedoston koko.
%HKoneen nimi15Ei Sen koneen nimi, jolla aptitudea käytetään.
%iTärkeysluku4Ei Korkein tärkeysluku, joka paketin versiolle on annettu. Pakettien tapauksessa tämä otetaan siitä versiosta, joka asennetaan (jos sellainen on).
%IAsennuksen koko8Ei Levytila (arvio), jonka asennettu paketti vie.
%mVastuuhenkilö30On Paketin vastuuhenkilö.
%MAutomaattisuusilmaisin1Ei Jos paketti on automaattisesti asennettu, tulos on A, muuten tulos on tyhjä.
%nOhjelman versio0.3.2:n pituusEi Tuloksena on ohjelman versio, tällä hetkellä 0.3.2.
%NOhjelman nimiOhjelman nimen pituusEi Tuloksena on ohjelman nimi, yleensä aptitude.
%oNoudon koko19Ei Jos mitään paketteja ei olla asentamassa, tulos on tyhjä. Muuten tuloksena on kaikkien asennettavien pakettien yhteenlaskettu koko (kuinka paljon tarvitsee noutaa), esimerkiksi Haun koko: 1000B.
%pPaketin nimi30On Tuloksena on paketin nimi. Kun paketti näytetään puunäkymässä, paketin nimi sisennetään oikealle syvyydelle.
%PTärkeys9Ei Paketin tärkeys.
%rKäänteisriippuvuuksien määrä2Ei Tuloksena on paketista riippuvien pakettien määrä.
%RLyhennetty tärkeys3Ei Tuloksena on lyhennetty versio paketin tärkeydestä, esimerkiksi Tärkeälle paketille tämä on Tär.
%sRyhmä10Ei Tuloksena on paketin ryhmä.
%SLuottamus1Ei Jos paketti ei ole luotettu, tuloksena on kirjain U.
%tArkisto10On Arkisto, jossa paketti on.
%TMerkintä1Ei Tuloksena on *, jos paketti on merkitty, muuten tyhjä.[12]
%uLevytilan muutos30Ei Jos määritetyt toiminnot muuttavat käytetyn levytilan määrää, tuloksena on kuvaus levytilan käytön muutoksesta, esimerkiksi Vaatii 100M levytilaa.
%vNykyinen versio10Ei Tuloksena on paketin asennettu versio tai <ei ole>, jos paketti ei ole asennettu.
%VSaatavilla oleva versio10Ei Tuloksena on paketin versio, joka asennettaisiin, jos komento PakettiAsenna (+) annettaisiin paketille tai <ei ole>, jos paketista ei ole versioita saatavilla.
%ZKoon muutos9Ei Tuloksena on kuinka paljon tilaa vaaditaan tai vapautuu paketin asennuksessa, päivityksessä tai poistossa.

Pakettihierarkian asetukset

Pakettihierarkia luodaan ryhmittelysääntöjen mukaan. Ryhmittelysäännöt koostuvat yksittäisten sääntöjen jonosta; kukin yksittäinen sääntö voi poistaa paketteja, luoda alihierarkioita paketeille tai muuten muokata puuta. Asetukset Aptitude::UI::Default-Grouping ja Aptitude::UI::Default-Preview-Grouping määrittelevät ryhmittelysäännöt pakettiluettelolle ja esikatseluruudulle. Näkyvissä olevan pakettiluettelon ryhmittelysäännön voi asettaa painamalla G:tä.

Ryhmittelysääntö on pilkulla erotettu jono yksittäisiä sääntöjä: sääntö1,sääntö2,.... Kukin sääntö koostuu säännön nimestä, jota voi seurata joukko parametrejä. Esimerkkejä ovat versions ja section(subdir). Kukin sääntötyyppi määrittelee, mitä parametrejä vaaditaan tai sallitaan.

Säännöt voivat olla välisääntöjä tai päätössääntöjä. Välisääntö käsittelee paketin luomalla osan hierarkiaa ja välittämällä paketin tämän jälkeen seuraavalle säännölle. Päätössääntö taas luo myös osan puuta (yleensä pakettiin liittyviä alkioita), mutta se ei välitä pakettia eteenpäin. Jos päätössääntöä ei ole määritetly, aptitude käyttää oletussääntöään, joka luo vakiopakettialkiot.

action

Ryhmittelee paketit niille määritetyn toiminnon mukaan. Muuttamattomat paketit, joita ei voi päivittää, sivuutetaan. Tätä ryhmittelyä käytetään esikatselupuussa.

deps

Tämä on päätössääntö.

Luo vakiopakettialkioita, jotka voi avata näyttääkseen paketin riippuvuudet.

filter(missing)

Hylkää paketit, jotka ovat olemassa vain riippuvuuksien takia, eli paketit, joita ei ole asennettu, joita mikään paketti ei kata ja jotka ovat näennäisiä.

firstchar

Ryhmittelee paketit niiden nimen ensimmäisen merkin mukaan.

priority

Ryhmittelee paketit niiden tärkeyden mukaan.

section[(muoto[,passthrough])]

Ryhmittelee paketit niiden ryhmän mukaan.

Mahdolliset arvot muoto-parametrille ovat:

none

Ryhmät pohjautuvat koko ryhmäkenttään, mikä luo ryhmänimiä tyyliin non-free/games.

topdir

Ryhmät pohjautuvat ensimmäistä /-merkkiä edeltävään osaan; jos ryhmäkentässä ei ole /-merkkiä, ryhmäksi tulee main.

subdir

Ryhmät pohjautuvat /-merkin jälkeiseen osaan; jos ryhmäkentässä ei ole /-merkkiä, ryhmäksi tulee koko kentän nimi.

Jos passthrough-parametri on mukana, ryhmäkentättömät paketit (esimerkiksi näennäispaketit) välitetään seuraavalle tasolle ilman, että niitä laitettaisiin aliryhmiin.

status

Ryhmittelee paketit seuraaviin ryhmiin:

  • Asennetut

  • Asentamattomat

  • Turvapäivitykset

  • Päivitettävät

  • Vanhentuneet

  • Näennäiset

task

Luo puun nimeltä Tehtävät, joka sisältää saatavilla olevat tehtävät (paketti tasksel sisältää tiedoston debian-tasks.desc, josta nämä luetaan). Tätä sääntöä seuraava sääntö luo luokkansa solle tasolle puussa, jolla Tehtävät on.

versions

Tämä on päätössääntö.

Luo vakiopakettialkiot, jotka voi avata näyttääkseen paketin versiot.

Pakettien järjestyksen asetukset

Pakettiluettelon oletusjärjestys on paketin nimen mukainen. Usein on kuitenkin tarpeen järjestää paketit jonkin muun säännön, esimerkiksi koon, mukaan. aptitudella voit tehdä tämän muuttamalla järjestämissääntöä.

Kuten edellisen luvun ryhmittelysääntö, myös järjestämissääntö on pilkuilla eroteltu jono yksittäisiä sääntöjen nimiä. Jos paketit ovat samat ensimmäisen säännön mukaan, järjestämiseen käytetään toista sääntöä ja niin edelleen. Aaltoviiva ~ ennen säännön nimeä kääntää nimetyn järjestyksen. Esimerkiksi priority,~name järjestää paketit tärkeyden mukaan ja samatärkeyksiset paketit käänteiseen järjestykseen nimen mukaan.

Vaihtaaksesi näkyvän pakettiluettelon järjestämissääntöä, paina S:ää.

Yksittäiset säännöt ovat:

installsize

Järjestä paketit niiden asennettuina viemän levytilan mukaan.

name

Järjestä paketit niiden nimen mukaan.

priority

Järjestä paketit niiden tärkeyden mukaan.[12] Merkintä ei tällä hetkellä ole tuettu. Tämä on varattu tulevaisuutta ajatellen.