Näppäinasetukset

Näppäimet, joita aptitudessa käytetään komentoihin, ovat muutettavissa asetustiedostossa. Jokaisella komennolla on vastaava asetus ryhmässä Aptitude::UI::Keybindings. Muuttaaksesi komennon näppäintä aseta vastaava asetus haluamaasi näppäimeen. Esimerkiksi saadaksesi näppäimen h tekemään haun, aseta Aptitude::UI::Keybindings::Search arvoon h. Voit määrittää Control-näppäimen painalluksen lisäämällä C- näppäimen eteen: asettamalla yllä arvoksi C-h määrittelisi haulle näppäimen Control+h. Voit myös määrittää useita näppäimiä erottamalla yksittäiset näppäimet pilkuilla toisistaan. Ylläolevassa esimerkissä asettamalla arvoksi h,C-h saisi sekä näppäimen h että näppäimen Control+h suorittamaan haun.

Seuraaville komennoille voi määrittää näppäimen asetuksen Aptitude::UI::Keybindings::komento arvona, missä komento on määritettävän komennon nimi:

KomentoOletusKuvaus
ApplySolution! Jos jotkin paketit ovat rikki ja aptitude on ehdottanut ratkaisua, toteuta ehdotettu ratkaisu.
Beginhome,C-a Siirry nykyisen näkymän alkuun: luettelon ensimmäiseen alkioon tai tekstikentän vasempaan laitaan.
BugReportB Ilmoita viasta valitussa paketissa käyttäen reportbug-ohjelmaa.
CancelC-g,escape,C-[ Keskeytä käynnissä oleva toiminto, esimerkiksi sulje kehoteikkuna tai poistu valikosta.
ChangelogC Näytä valitun paketin tai version changelog.Debian-tiedosto.
ChangePkgTreeGroupingG Muuttaa näkyvän pakettiluettelon ryhmittelysääntöä.
ChangePkgTreeLimitl Rajaa näkyvillä olevien pakettien luetteloa.
ChangePkgTreeSortingS Muuttaa näkyvän pakettiluettelon järjestämissääntöä.
ClearAutom Merkitsee valitun paketin käsin asennetuksi.
CollapseAll] Sulkee hierarkiassa valitun puun kaikkine alipuineen.
CollapseTreeei ole Sulkee hierarkiassa valitun puun.
Confirmenter Kehoteikkunoissa tämä on sama kuin Ok:n painaminen. Kun vaihtoehtoja on useampia, valitsee oletusvaihtoehdon.
Cycletab Siirtää näppäimistön koskemaan seuraavaa ikkunaa tms.
CycleNextf6 Vaihtaa seuraavaan valittavissa olevaan näkymään.
CyclePrevf7 Vaihtaa edelliseen valittavissa olevaan näkymään.
DelBOLC-u Pyyhkii kaiken tekstin rivin alusta kursorin paikkaan.
DelBackbackspace,C-h Pyyhi edellinen merkki tekstiä syötettäessä.
DelEOLC-k Pyyhkii kaiken tekstin kursorin paikasta rivin loppuun.
DelForwarddelete,C-d Pyyhkii kursorin kohdalla olevan merkin tekstiä syötettäessä.
Dependenciesd Näyttää valitun paketin riippuvuudet.
DescriptionCyclei Pakettiluettelossa selaa kuvausosan vaihtoehtoisia näkymiä.
DescriptionDownz Pakettiluettelossa vieritä kuvausaluetta alaspäin yhdellä rivillä.
DescriptionUpa Pakettiluettelossa vieritä kuvausaluetta ylöspäin yhdellä rivillä.
DoInstallRung Esikatseluruudun ulkopuolella vaihda esikatseluruutuun [a], esikatseluruudussa aja asennus.
Downdown,j Liiku alaspäin, esimerkiksi vieritä tekstinäyttöä tai valitse luettelon seuraava alkio.
DpkgReconfigureR Aja dpkg-reconfigure valitulle paketille.
DumpResolverf6 Jos jotkin paketit ovat rikki, kirjoita ongelmanratkaisimen tilatiedot tiedostoon (ratkaisimen vikojen jäljittämiseksi).
Endend,C-e Siirry nykyisen näkymän loppuun: luettelon viimeiseen alkioon tai tekstikentän oikeaan laitaan.
ExamineSolutione Jos jotkin paketit ovat rikki ja aptitude on ehdottanut ratkaisua, näytä yksityiskohtainen kuvaus ehdotetusta ratkaisusta.
ExpandAll[ Avaa hierarkiassa valittu puu kaikkine alipuineen.
ExpandTreeei ole Avaa hierarkiassa valittu puu.
ForbidUpgradeF Estä pakettia päivittymästä saatavilla olevaan versioon (tai valittuun versioon).
ForgetNewPackagesf Tyhjentää tiedot siitä, mitkä paketit ovat uusia (Uudet paketit-ryhmä tyhjennetään).
Help? Näytä ohjelman sisäinen avustusteksti.
HistoryNextdown,C-n Historiatietoisessa rivieditorissa siirry eteenpäin historiassa.
HistoryPrevup,C-p Historiatietoisessa rivieditorissa siirry taaksepäin historiassa.
Hold= Jäädytä paketti.
Install+ Merkitse paketti asennettavaksi.
InstallSingleI Merkitse yksittäinen paketti asennettavaksi; kaikki muut paketit säilytetään nykyisessä versiossaan.
Keep: Peruuttaa paketille määritetyn asennuksen tai poiston.
Leftleft,h Siirtyy vasemmalle: esimerkiksi siirtyy valikkopalkissa yhden valikon vasemmalle tai siirtää kursoria vasemmalle tekstiä syötettäessä.
LevelDownK Valitsee hierarkiassa seuraavan alkion, jolla on sama vanhempi kuin valitulla alkiolla.
LevelUpJ Valitsee hierarkiassa edellisen alkion, jolla on sama vanhempi kuin valitulla alkiolla.
MarkUpgradableU Yritä päivittää kaikki paketit, jotka eivät ole jäädytettyjä tai estettyjä.
MineFlagSquaref Miinaharavassa aseta tai poista lippu ruudusta.
MineLoadGameL Lataa tallennetun Miinaharava-pelitilanteen.
MineSaveGameS Tallentaa Miinaharava-peitilanteen.
MineSweepSquareei ole Pyyhkii valitun alueen ympäristön Miinaharavassa.
MineUncoverSquareei ole Avaa valitun ruudun Miinaharavassa.
MineUncoverSweepSquareEnter Avaa valitun ruudun Miinaharavassa, jos se on kiinni. Muuten pyyhkii valitun ruudun ympäristön.
NextPagepagedown,C-f Vierittää nykyistä näkymää sivun eteenpäin.
NextSolution. Jos jotkin paketit ovat rikki ja näytössä oleva ratkaisu ei ole viimeinen, näyttää seuraavan ratkaisun.
Noe[b] Tämä valitsee ei-painikkeen kyllä/ei-kehotteissa.
Parent^ Siirtyy hierarkiassa valitun alkion vanhempaan.
PrevPagepageup,C-b Vierittää nykyistä näkymää sivun taaksepäin.
PrevSolution, Jos jotkin paketit ovat rikki ja näytössä oleva ratkaisu ei ole ensimmäinen, näyttää edellisen ratkaisun.
Purge_ Merkitse valittu paketti siivottavaksi.
PushButtonspace,enter Suorittaa valitun painikkeen tai vaihtaa rastiruudun arvoa.
Quitq Sulje nykyinen näkymä.
QuitProgramQ Sulje koko ohjelma.
RefreshC-l Piirrä ruutu uudestaan.
Remove- Merkitse paketti poistettavaksi.
ReInstallL Merkitse valittu paketti uudelleen asennettavaksi.
ReSearch\,n Toista viimeisin haku.
ReverseDependenciesr Näytä paketit, jotka riippuvat valitusta paketista.
Rightright,l Siirtyy oikealle: esimerkiksi siirtyy valikkopalkissa yhden valikon oikealle tai siirtää kursoria oikealle tekstiä syötettäessä.
Search/ Käynnistä hakutoiminto käytössä olevassa rajapinnan osassa.
SearchBrokenb Hae seuraava rikkinäinen paketti pakettinäkymässä.
SetAutoM Merkitse valittu paketti automaattisesti asennetuksi.
ShowHideDescriptionD Pakettiluettelossa valitse onko tietoalue näkyvissä vai ei.
ToggleExpandedenter Avaa tai sulkee valitun puun hierarkiassa.
ToggleMenuActivef10,C-space Siirtyy päävalikkoon tai poistuu siitä.
UndoC-_,C-u Peruuttaa viimeisimmän toimenpiteen, kunhan se on tehty viimeisimmän käynnistyksen, pakettiluettelon päivityksen ja asennusajon jälkeen.
Upup,k Liiku ylöspäin, esimerkiksi vieritä tekstinäyttöä tai valitse luettelon edellinen alkio.
UpdatePackageListu Päivitä pakettiluettelo hakemalla uudet luettelot Internetistä, jos on tarpeen.
Versionsv Näytä valitun paketin saatavilla olevat versiot.
Yes k [b] Tämä valitsee kyllä-painikkeen kyllä/ei-kehotteissa.

[b] Oletusarvo voi olla eri eri kielialueilla.

Kirjain-, numero- ja välimerkkinäppäinten lisäksi seuraaville erikoisnäppäimille on myös mahdollista määrittää komentoja:

Näppäimen nimiKuvaus
a1A1-näppäin
a3A3-näppäin
b2B2-näppäin
backspacePyyhintänäppäin
backtabSarkain taaksepäin
beginBegin-näppäin (ei Home)
breakBreak-näppäin
c1C1-näppäin
c3C3-näppäin
cancelCancel-näppäin
createCreate-näppäin
comma Pilkku (,) -- koska pilkkuja käytetään jonoissa erottimina, tämä on ainoa tapa määritellä pilkulle toiminto.
commandCommand-näppäin
copyCopy-näppäin
deleteDelete-näppäin
delete_lineRivin pyyhintä -näppäin
downNuoli alas -näppäin
endEnd-näppäin
entryEnter-näppäin
exitExit-näppäin
f1, f2, ..., f10Funktionäppäimet F1-F10
findFind-näppäin
homeHome-näppäin
insertInsert-näppäin
insert_exitInsert exit-näppäin
clearTyhjennysnäppäin
clear_eolRivin loppuun tyhjennys -näppäin
clear_eosRuudun loppuun tyhjennys -näppäin
insert_lineRivin lisäys -näppäin
leftNuoli vasemmalle -näppäin
markMark-näppäin
messageMessage-näppäin
moveMove-näppäin
nextNext-näppäin
openOpen-näppäin
previousPrevious-näppäin
printPrint-näppäin
redoRedo-näppäin
referenceReference-näppäin
refreshRefresh-näppäin
replaceReplace-näppäin
restartRestart-näppäin
resumeResume-näppäin
returnRivinpalautusnäppäin
rightNuoli oikealle -näppäin
saveSave-näppäin
scrollfVieritä eteenpäin -näppäin
scrollrVieritä taaksepäin -näppäin
selectSelect-näppäin
suspendSuspend-näppäin
pagedownPage Down -näppäin
pageupPage Up -näppäin
spaceVälilyönti
tabSarkain
undoUndo-näppäin
upNuoli ylös -näppäin

Ohjelmanlaajuisten näppäinmääritysten lisäksi on myös mahdollista määrittää näppäimiä tietyn ohjelman osan (alueen) käyttöön. Asettaaksesi esimerkiksi sarkainnäppäimen samaksi kuin nuoli oikealle valikoissa, aseta Aptitude::UI::Menubar::Right arvoon tab,right. Seuraavat alueet ovat käytettävissä:

AlueKuvaus
EditLine Käytetään muokattaessa rivejä, esimerkiksi hakuun syötettävälle ehdolle.
Menu Käytetään pudotusvalikoille.
Menubar Käytetään ruudun yläosan valikkopalkille.
Minesweeper Käytetään Miinaharavalle.
MinibufChoice Käytetään monivalintakehotteille, jos olet asettanut ne tulostumaan ruudun alalaidan tilariville.
Pager Käytetään näytettäessä tiedoston sisältöä, esimerkiksi avustustekstiä.
PkgNode Käytetään paketeille, pakettipuille, pakettien versioille ja pakettien riippuvuuksille, kun ne näkyvät pakettiluetteloissa.
PkgTree Käytetään pakettiluetteloissa.
Table Käytetään taulukoille ja mm. kehoteikkunoille.
TextLayout Käytetään muotoilluille näytöille kuten pakettikuvauksille.
Tree Käytetään kaikille puunäytöille mukaanlukien pakettiluetteloille. Pakettiluettelon tapauksessa alueen PkgTree määritykset ohittavat nämä.