Asetustiedosto

Asetustiedoston muoto
Asetustiedostojen sijainti
Käytettävissä olevat asetukset

Asetustiedoston muoto

Pohjimmiltaan aptituden asetustiedosto on kokoelma arvojen määrittelyjä. Kunkin yksittäisen rivin muoto on Määritys Arvo;. Esimerkiksi seuraava rivi asettaa määrityksen Aptitude::Theme arvoon Dselect.

Aptitude::Theme "Dselect";

Määritys voi sisältää useita määrittelyjä, jos ne on ympäröity aaltosulkeilla arvon paikalla:

Aptitude::UI {
  Package-Status-Format "";
  Package-Display-Format "";
};

Joskus tällaisia muita määrityksiä sisältävää määritystä kutsutaan ryhmäksi. Itse asiassa nimissä esiintyvä kaksinkertainen kaksoispiste on vain lyhennysmerkintä ryhmittelylle: nimi Aptitude::UI::Default-Grouping kuuluu ryhmään Aptitude::UI, joka puolestaan kuuluu ryhmään Aptitude. Voisit siis asettaa tälle arvon myös seuraavasti:

Aptitude {
  UI {
    Default-Grouping "";
  };
};

Asetustiedoston muoto on kuvattu yksityiskohtaisemmin manuaalisivulla apt.conf(5).

Asetustiedostojen sijainti

aptitude etsii asetustiedostoja seuraavista paikoista järjestyksessä:

  1. Käyttäjän henkilökohtainen asetustiedosto ~/.aptitude/config. Tämä tiedosto kirjoitetaan uudelleen muokattaessa asetuksia Asetukset-valikon kautta.

  2. Järjestelmän asetustiedosto /etc/apt/apt.conf.

  3. Oletusarvot, jotka löytyvät tiedostosta /usr/share/aptitude/aptitude-defaults.

  4. Ohjelmaan sisäänrakennetut oletusarvot.

Kun määritystä tarvitaan, nämä asetustiedot etsitään järjestyksessä ja ensimmäinen annettu arvo valitaan. Tekemällä asetuksen tiedostoon /etc/apt/apt.conf voi siis ohittaa oletusarvot, mutta ei käyttäjän omia tiedostossa ~/.aptitude/config.

Käytettävissä olevat asetukset

aptitude käyttää seuraavia asetuksia. Nämä ovat vain aptituden omat asetukset; aptitude käyttää myös allaolevan apt-järjestelmän asetuksia. Manuaalisivut apt(8) ja apt.conf(5) selostavat apt:n asetukset.

Asetus: Dir::Aptitude::state
Oletus: /var/lib/aptitude
Kuvaus: Hakemisto, johon aptitude tallentaa säilytettävät tilatiedot.
Asetus: Aptitude::Allow-Null-Upgrade
Oletus: false
Kuvaus: Yleensä jos yrität ajaa asennuksen, joka ei suorittaisi mitään, aptitude varoittaa tästä ja tuo sinut takaisin pakettiluetteloon. Jos tämä asetus on true (tosi), aptitude näyttää esikatseluruudun aina, jos jotkin paketit ovat päivitettäviä eikä muistuta komennosta ToiminnotMerkitse päivitykset (U).
Asetus: Aptitude::Autoclean-After-Update
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true (tosi), aptitude siivoaa vanhentuneet tiedostot (ToiminnotPuhdista vanhentuneet tiedostot) päivittäessäsi pakettiluetteloa.
Asetus: Aptitude::Auto-Install
Oletus: true
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude yrittää automaattisesti tyydyttää asennettaviksi merkitsemiesi pakettien riippuvuudet.
Asetus: Aptitude::Auto-Fix-Broken
Oletus: true
Kuvaus: Jos tämä asetus on false, aptitude kysyy ennen kuin yrittää korjata rikkinäisiä paketteja.
Asetus: Aptitude::Auto-Upgrade
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude merkitsee kaikki päivitettävissä olevat paketit päivitettäviksi käynnistyessään. Tämä on sama kuin jos antaisit komennon ToiminnotMerkitse päivitykset (U).
Asetus: Aptitude::CmdLine::Always-Prompt
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude kysyy komentoriviltä käytettäessä aina vahvistusta ennen kuin asentaa tai poistaa paketteja. Muuten vahvistus sivuutetaan joissain tilanteissa. Tämä on sama kuin komentorivivalitsin -P.
Asetus: Aptitude::CmdLine::Assume-Yes
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude käyttäytyy komentoriviltä käytettäessä kuten käyttäjä vastaisi jokaiseen kehotteeseen kyllä, mikä sivuuttaa useimmat kehotteet. Tämä on sama kuin komentorivivalitsin -y.
Asetus: Aptitude::CmdLine::Resolver-Debug
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude tulostaa komentoriviltä käytettäessä paljon tietoa riippuvuusongelmia ratkaistessaan. Tämä asetus on hyödyllinen lähinnä jäljitettäessä ratkaisimen toimintaa eikä ole hyödyllinen tavallisessa käytössä.
Asetus: Aptitude::CmdLine::Request-Strictness
Oletus: 1000
Kuvaus: Jos komentoriviltä ajettaessa tavataan riippuvuusongelmia, tämä pistemäärä lisätään jokaisen pyydetyn toiminnon pisteisiin.
Asetus: Aptitude::CmdLine::Download-Only
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude vain noutaa paketit komentoriviltä käytettäessä eikä asenna niitä. Tämä on sama kuin komentorivivalitsin -d.
Asetus: Aptitude::CmdLine::Fix-Broken
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude yrittää komentoriviltä käytettäessä enemmän ratkoessaan riippuvuusongelmia. Tämä on sama kuin komentorivivalitsin -f.
Asetus: Aptitude::CmdLine::Package-Display-Format
Oletus: %c%a%M %p# - %d#
Kuvaus: Tämä on muotoilu (katso ”Pakettien näytön asetukset”), jota käytetään komentoriviltä tehtyjen hakujen tulosten näyttämiseen. Tämä on sama kuin komentorivivalitsin -F.
Asetus: Aptitude::CmdLine::Package-Display-Width
Oletus:
Kuvaus: Tämä asetus määrittelee kuinka leveäksi komentoriviltä tehdyn haun tulokset muotoillaan. Jos se on tyhjä ("", joka on myös oletus), tulokset muotoillaan päätteen leveydelle tai 80 sarakkeelle, jos päätteen leveys ei ole tiedossa.
Asetus: Aptitude::CmdLine::Show-Deps
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude näyttää komentoriviltä käytettäessä lyhyen yhteenvedon paketin tilaan liittyvistä riippuvuuksista. Tämä on sama kuin komentorivivalitsin -D.
Asetus: Aptitude::CmdLine::Show-Versions
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude näyttää komentoriviltä käytettäessä asennettavan tai poistettavan pakettiversion. Tämä on sama kuin komentorivivalitsin -V.
Asetus: Aptitude::CmdLine::Show-Size-Changes
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude näyttää komentoriviltä käytettäessä kunkin paketin vaatimassa levytilassa tapahtuvan muutoksen. Tämä on sama kuin komentorivivalitsin -Z.
Asetus: Aptitude::CmdLine::Simulate
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude vain näyttää komentoriviltä käytettäessä toiminnot, jotka tehtäisiin, eikä varsinaisesti tee niitä. Tämä on sama kuin komentorivivalitsin -s.
Asetus: Aptitude::CmdLine::Visual-Preview
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude vaihtaa koko ruudun käyttöliittymään komentoriviltä pakettien noutoa ja asennusta varten.
Asetus: Aptitude::CmdLine::Verbose
Oletus: 0
Kuvaus: Tämä asetus määrää kuinka paljon aptitude tulostaa tietoja komentoriviltä käytettäessä. Mitä suurempi luku, sitä enemmän tietoja tulostetaan. Komentorivivalitsimista jokainen esiintyvä -v kasvattaa tätä arvoa yhdellä.
Asetus: Aptitude::Delete-Unused
Oletus: true
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, tarpeettomat automaattisesti asennetut paketit poistetaan automaattisesti. ”Automaattisesti asennettujen pakettien hallinta” kertoo tarkemmin.
Asetus: Aptitude::Delete-Unused-Pattern
Oletus:
Kuvaus: Jos Aptitude::Delete-Unused on true, vain sellaiset tarpeettomat paketit, jotka eivät täsmää tähän ehtoon (katso ”Hakuehdot”), poistetaan. Jos tämä asetus on tyhjä (joka on oletus), kaikki tarpeettomat paketit poistetaan.
Asetus: Aptitude::Display-Planned-Action
Oletus: true
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude näyttää esikatseluruudun ennen varsinaista asennusajoa.
Asetus: Aptitude::Forget-New-On-Update
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude tyhjentää uusien pakettien ryhmän aina kun pakettiluettelo päivitetään. Tämä on sama kuin antaisit komennon ToiminnotUnohda uudet paketit (f).
Asetus: Aptitude::Forget-New-On-Install
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude tyhjentää uusien pakettien ryhmän aina kun asennat, päivität tai poistat paketteja. Tämä on sama kuin antaisit komennon ToiminnotUnohda uudet paketit (f).
Asetus: Aptitude::Keep-Suggests
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude säilyttää automaattisesti asennetut paketit myös, jos jokin asennettu paketti ehdottaa niitä. Katso myös ”Automaattisesti asennettujen pakettien hallinta”.
Asetus: Aptitude::Log
Oletus: /var/log/aptitude
Kuvaus: Jos tämän asetuksen arvo ei ole tyhjä, aptitude kirjoittaa lokin kaikista tekemistään asennuksista, poistoista ja päivityksistä. Jos arvo alkaa putkimerkillä |, loppuosa arvosta on komento, jolle loki putkitetaan. Esimerkiksi |mail -s 'Aptituden asennusajo' root lähettää lokin postitse root:lle. Tämän asetuksen arvo voi olla myös lista kohteista, jolloin loki kirjoitetaan kaikkiin kohteisiin.
Asetus: Aptitude::Pkg-Display-Limit
Oletus:
Kuvaus: Pakettiluettelon oletusrajaus; ”Hakuehdot” kertoo tarkemmin, miltä tämän arvon pitäisi näyttää, jos päätät asettaa sen.
Asetus: Aptitude::Recommends-Important
Oletus: true
Kuvaus: Jos tämä asetus on true ja Aptitude::Auto-Install on true, uuden paketin asennus asentaa myös paketit, joita se suosittelee.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::BrokenScore
Oletus: -100
Kuvaus: Pisteet, jotka riippuvuuksien ratkaisussa annetaan kullekin rikkinäiselle riippuvuudelle ehdotetussa ratkaisussa. Tämän arvon pitäisi yleensä olla nollaa pienempi.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::ExtraScore
Oletus: 5
Kuvaus: Pisteet, jotka riippuvuuksien ratkaisussa annetaan tärkeyttä ylimääräinen oleville paketeille.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::ImportantScore
Oletus: 5
Kuvaus: Pisteet, jotka riippuvuuksien ratkaisussa annetaan tärkeyttä tärkeä oleville paketeille.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::Infinity
Oletus: 1000000
Kuvaus: Riippuvuuksien ratkaisussa käytettävä maksimipistemäärä. Jos ratkaisun pisteet olisivat alle -Infinity, se hylätään välittömästi.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::InstallScore
Oletus: -20
Kuvaus: Pisteet, jotka riippuvuuksien ratkaisussa annetaan paketin asennukselle, jos tätä asennusta ei ole jo määritetty tehtäväksi.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::KeepScore
Oletus: -50
Kuvaus: Pisteet, jotka riippuvuuksien ratkaisussa annetaan paketin säilytykselle nykytilassaan, jos paketille on määritetty jokin muu toiminto.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::Max-Successors
Oletus: 0
Kuvaus: Kun mahdollisia ratkaisuja etsitään, tämä arvo määrää kuinka kauan etsintä kestää. Seuraajia luodaan kasoissa, ja kun ainakin yksi ja korkeintaan Max-Successors seuraajaa on saatu luotua, seuraajien luonti loppuu. Tämän arvon kasvatus saa alkupäähän korkeampien pistemäärien ratkaisuja, mutta saa kunkin ratkaisimen askeleen kestämään kauemmin.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::NonDefaultScore
Oletus: -40
Kuvaus: Pisteet, jotka riippuvuuksien ratkaisussa annetaan paketin version asennukselle, jos versio ei ole nykyinen eikä tuorein saatavilla oleva.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::OptionalScore
Oletus: 5
Kuvaus: Pisteet, jotka riippuvuuksien ratkaisussa annetaan tärkeyttä valinnainen oleville paketeille.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::PreserveAutoScore
Oletus: 0
Kuvaus: Pisteet, jotka riippuvuuksien ratkaisussa annetaan automaattisille asennuksille ja poistoille.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::PreserveManualScore
Oletus: 40
Kuvaus: Pisteet, jotka rippuvuuksien ratkaisussa annetaan käyttäjän tekemille valinnoille.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::ResolutionScore
Oletus: 50
Kuvaus: Pisteet, jotka riippuvuuksien ratkaisussa annetaan lisäksi ratkaisuille, jotka selvittävät kaikki tyydyttämättömät riippuvuudet.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::RemoveScore
Oletus: -300
Kuvaus: Pisteet, jotka riippuvuuksien ratkaisussa annetaan paketin poistolle, jos tätä poistoa ei ole jo määritetty tehtäväksi.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::RequiredScore
Oletus: 4
Kuvaus: Pisteet, jotka riippuvuuksien ratkaisussa annetaan tärkeyttä pakollinen oleville paketeille.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::StandardScore
Oletus: 3
Kuvaus: Pisteet, jotka riippuvuuksien ratkaisussa annetaan tärkeyttä perus oleville paketeille.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::StepLimit
Oletus: 5000
Kuvaus: Suurin määrä askelia, jotka riippuvuuksien ratkaisin suorittaa etsiessään ratkaisua. Tämän arvon pienentäminen saa ratkaisimen luovuttamaan aikaisemmin, kasvattaminen saa sen käyttämään enemmän aikaa ja muistia ennen kuin se lopettaa. Oletusarvo on riittävän suuri ratkaisemaan tavallisimmat tilanteet, mutta riittävän pieni takaamaan, ettei ohjelma hajoa käsiin, jos liian monimutkainen ongelma tulee vastaan.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::StepScore
Oletus: -10
Kuvaus: Pisteet, jotka riippuvuuksien ratkaisussa annetaan ratkaisun pituuden mukaan. Jokainen toiminto, joka sisältyy ratkaisuun, muuttaa sen pistemäärää tällä luvulla. Yleensä tämän arvon pitäisi olla nollaa pienempi.
Asetus: Aptitude::ProblemResolver::UpgradeScore
Oletus: -15
Kuvaus: Pisteet, jotka riippuvuuksien ratkaisussa annetaan paketin päivitykselle, jos tätä päivitystä ei ole jo määritetty tehtäväksi.
Asetus: Aptitude::Suggests-Important
Oletus: false
Kuvaus: Tämä on vanhentunut asetus, jonka korvaa Aptitude::Keep-Suggests. Tämän asetuksen asettaminen arvoon true on sama kuin asetuksen Aptitude::Keep-Suggests asettaminen arvoon true.
Asetus: Aptitude::Theme
Oletus:
Kuvaus: aptituden käyttämä teema. ”Teemat” on laaja kuvaus teemoista.
Asetus: Aptitude::Track-Dselect-State
Oletus: true
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude yrittää pitää kirjaa myös dselect:llä ja dpkg:llä tehdyistä muutoksista pakettien tiloihin. Jos esimerkiksi poistat paketin dpkg:llä, aptitude ei yritä asentaa sitä takaisin. Tässä asetuksessa voi olla vikoja.
Asetus: Aptitude::UI::Advance-On-Action
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, paketin tilan muutos saa aptituden siirtämään valitun paketin osoittimen seuraavan paketin kohdalle.
Asetus: Aptitude::UI::Auto-Show-Reasons
Oletus: true
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, rikkinäisen tai muita paketteja rikkovan paketin valinta saa aptituden näyttämään tietoalueella rikkinäisyyden syyt.
Asetus: Aptitude::UI::Colors
Oletus:
Kuvaus: Tämä asetusryhmä sisältää aptituden käyttämät värit; ”Värien asetukset” kertoo lisää.
Asetus: Aptitude::UI::Default-Grouping
Oletus: filter(missing),status,section(subdir,passthrough),section(topdir)
Kuvaus: Asettaa pakettiluettelon ryhmittelysäännön. ”Pakettihierarkian asetukset” kertoo lisää ryhmittelysäännöistä.
Asetus: Aptitude::UI::Default-Preview-Grouping
Oletus: action
Kuvaus: Asettaa esikatseluruudun ryhmittelysäännön. ”Pakettihierarkian asetukset” kertoo lisää ryhmittelysäännöistä.
Asetus: Aptitude::UI::Description-Visible-By-Default
Oletus: true
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, tietoalue, jossa yleensä on paketin pitkä kuvaus, on näkyvissä käynnistyksen jälkeen.
Asetus: Aptitude::UI::Default-Package-View
Oletus:
Kuvaus: Tämä asetusryhmä määrittelee aptituden näytön ulkoasun. ”Näytön muotoilun asetukset” kertoo lisää tästä asetusryhmästä.
Asetus: Aptitude::UI::Exit-On-Last-Close
Oletus: true
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, kaikkien valittavissa olevien näkymien sulkeminen sulkee myös aptituden. Muuten aptitudesta voi poistua vain komennolla ToiminnotLopeta (Q). ”Näkymien käyttö” kertoo lisää näkymistä.
Asetus: Aptitude::UI::Fill-Text
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, kuvaukset muotoillaan niin, että jokainen rivi on täsmälleen ruudun levyinen.
Asetus: Aptitude::UI::HelpBar
Oletus: true
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, ruudun ylälaidassa on rivi tärkeimpiä näppäinkomentoja.
Asetus: Aptitude::UI::Incremental-Search
Oletus: true
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, hakuja suoritetaan samanaikaisesti kuin kirjoitat hakuehtoa. Jos siis haluat hakea ehdolla apti, aptitude etsii myös ensimmäiset paketit, jotka täsmäävät ehtoihin a, ap ja apt.
Asetus: Aptitude::UI::Keybindings
Oletus:
Kuvaus: Tämä asetusryhmä määrittelee komentoja vastaavat näppäimet. ”Näppäinasetukset” kuvaa tämän asetusryhmän.
Asetus: Aptitude::UI::Menubar-Autohide
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, valikkopalkkia ei näytetä silloin kun sitä ei käytetä.
Asetus: Aptitude::UI::Minibuf-Download-Bar
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude näyttää noutojen edistymisen vain alareunan palkissa. Käynnissä olevan noudon voi keskeyttää painamalla q:ta.
Asetus: Aptitude::UI::Minibuf-Prompts
Oletus: false
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, jotkin kehotteet näytetään ruudun alalaidassa eikä omassa kehoteikkunassaan.
Asetus: Aptitude::UI::New-Package-Commands
Oletus: true
Kuvaus: Jos tämä asetus on false, komennot kuten PakettiAsenna (+) toimivat samoin kuin ikivanhoissa aptituden versioissa.
Asetus: Aptitude::UI::Package-Display-Format
Oletus: %c%a%M %p %Z %v %V
Kuvaus: Tämän asetuksen arvo on pakettiluetteloissa pakettien näyttämiseen käytetty muotoile. ”Pakettien näytön asetukset” kertoo lisää muotoiluista.
Asetus: Aptitude::UI::Package-Header-Format
Oletus: %d
Kuvaus: Tämän asetuksen arvo on pakettiluettelon ja valikkopalkin välissä olevan rivin muotoilu. ”Pakettien näytön asetukset” kertoo lisää muotoiluista.
Asetus: Aptitude::UI::Package-Status-Format
Oletus: %d
Kuvaus: Tämän asetuksen arvo on pakettiluettelon ja tietoalueen välissä olevan rivin muotoilu. ”Pakettien näytön asetukset” kertoo lisää muotoiluista.
Asetus: Aptitude::UI::Pause-After-Download
Oletus: true
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude pyytää vahvistusta jatkamiselle noudettuaan paketteja. Muuten se aloittaa asentamisen suoraan.
Asetus: Aptitude::UI::Preview-Limit
Oletus:
Kuvaus: Esikatseluruudun oletusrajaus; ”Hakuehdot” kertoo tarkemmin, miltä tämän arvon pitäisi näyttää, jos päätät asettaa sen.
Asetus: Aptitude::UI::Prompt-On-Exit
Oletus: true
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude pyytää vahvistusta ohjelmaa suljettaessa.
Asetus: Aptitude::Warn-Not-Root
Oletus: true
Kuvaus: Jos tämä asetus on true, aptitude huomaa, milloin tarvitset root-oikeuksia johonkin toimintoon ja kysyy, haluatko vaihtaa root-tunnukselle. ”Vaihto root-tunnukselle” kertoo lisää root-tunnuksen käytöstä aptitudessa.