Προσοχή! Αυτή η μετάφραση είναι πολύ παλιά, παρακαλώ δείτε το αυθεντικό κείμενο.

Download Debian 9.3(64-bit PC Network installer)

Debian

Το Debian είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα (ΛΣ) για τον υπολογιστή σας. Το λειτουργικό σύστημα είναι μια συλλογή από τα απαραίτητα προγράμματα και βοηθήματα που απαιτεί ο υπολογιστής σας για να λειτουργήσει.

Το Debian είναι όμως κάτι περισσότερο από ένα ακόμα ΛΣ: περιέχει περισσότερα από 51000 πακέτα προγραμμάτων, μεταγλωττισμένα και έτοιμα για εγκατάσταση και χρήση στο μηχάνημά σας. Διαβάστε περισσότερα...

H τελευταία έκδοση του Debian είναι η 9.3. Η τελευταία ανανέωση για αυτή την έκδοση έγινε στις 09 Δεκεμβρίου 2017. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις του Debian.

Πρώτα βήματα


Νέα

[09 Δεκ 2017] Updated Debian 8: 8.10 released
[09 Δεκ 2017] Updated Debian 9: 9.3 released
[07 Οκτ 2017] Updated Debian 9: 9.2 released
[12 Αυγ 2017] DebConf17 closes in Montreal and DebConf18 dates announced
[22 Ιουλ 2017] Updated Debian 9: 9.1 released
[22 Ιουλ 2017] Updated Debian 8: 8.9 released

Για παλαιότερες ειδήσεις δείτε την σελίδα των Ειδήσεων. Αν θέλετε να λαμβάνετε με ηλ. ταχυδρομείο τις νεότερες εξελίξεις για το Debian, εγγραφείτε στην debian-announce mailing list.

Οι σελίδες με τα εβδομαδιαία νέα του Debian περιέχουν μια περίληψη απο τα γεγονότα που αφορούν το Debian.

Συμβουλές Ασφάλειας

[12 Δεκ 2017] DSA-4064 chromium-browser - security update
[11 Δεκ 2017] DSA-4063 pdns-recursor - security update
[10 Δεκ 2017] DSA-4062 firefox-esr - security update
[10 Δεκ 2017] DSA-4061 thunderbird - security update
[09 Δεκ 2017] DSA-4060 wireshark - security update
[08 Δεκ 2017] DSA-4059 libxcursor - security update
[08 Δεκ 2017] DSA-4058 optipng - security update
[08 Δεκ 2017] DSA-4057 erlang - security update
[07 Δεκ 2017] DSA-4056 nova - security update
[07 Δεκ 2017] DSA-4055 heimdal - security update
[03 Δεκ 2017] DSA-4054 tor - security update
[30 Νοεμ 2017] DSA-4053 exim4 - security update

Για παλαιότερες συμβουλές ασφαλείας δείτε την σελίδα Σελίδα Ασφάλειας. Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε συμβουλές ασφαλείας μόλις ανακοινώνονται, εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας debian-security- announce.