Tải Debian 9.3 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ này giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 51000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 9.3. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 09 Tháng Mười Hai 2017. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[09 Th12 2017] Updated Debian 8: 8.10 released
[09 Th12 2017] Updated Debian 9: 9.3 released
[07 Th10 2017] Updated Debian 9: 9.2 released
[12 Th8 2017] DebConf17 khép lại tại Montreal và công bố ngày diễn ra DebConf18
[22 Th7 2017] Updated Debian 9: 9.1 released
[22 Th7 2017] Updated Debian 8: 8.9 released

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[12 Th12 2017] DSA-4064 chromium-browser - security update
[11 Th12 2017] DSA-4063 pdns-recursor - security update
[10 Th12 2017] DSA-4062 firefox-esr - security update
[10 Th12 2017] DSA-4061 thunderbird - security update
[09 Th12 2017] DSA-4060 wireshark - security update
[08 Th12 2017] DSA-4059 libxcursor - security update
[08 Th12 2017] DSA-4058 optipng - security update
[08 Th12 2017] DSA-4057 erlang - security update
[07 Th12 2017] DSA-4056 nova - security update
[07 Th12 2017] DSA-4055 heimdal - security update
[03 Th12 2017] DSA-4054 tor - security update
[30 Th11 2017] DSA-4053 exim4 - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.