Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Tải Debian 10.5 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 59000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 10.5. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 01 Tháng Tám 2020. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[01 Th8 2020] Updated Debian 10: 10.5 released
[18 Th7 2020] Updated Debian 9: 9.13 released
[09 Th7 2020] Debian 8 Long Term Support reaching end-of-life
[16 Th6 2020] Ampere donates Arm64 server hardware to Debian to fortify the Arm ecosystem
[09 Th5 2020] Updated Debian 10: 10.4 released
[16 Th3 2020] Official communication channels for Debian

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[12 Th8 2020] DSA-4745 dovecot - security update
[12 Th8 2020] DSA-4744 roundcube - security update
[10 Th8 2020] DSA-4743 ruby-kramdown - security update
[06 Th8 2020] DSA-4742 firejail - security update
[05 Th8 2020] DSA-4741 json-c - security update
[03 Th8 2020] DSA-4739 webkit2gtk - security update
[02 Th8 2020] DSA-4740 thunderbird - security update
[31 Th7 2020] DSA-4738 ark - security update
[29 Th7 2020] DSA-4737 xrdp - security update
[29 Th7 2020] DSA-4736 firefox-esr - security update
[29 Th7 2020] DSA-4735 grub2 - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.