Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Tải Debian 9.8 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 51000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 9.8. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 16 Tháng Hai 2019. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[31 Th3 2019] The Debian Project mourns the loss of Innocent de Marchi
[29 Th3 2019] Handshake donates $300,000 USD to Debian
[08 Th3 2019] The Debian Project mourns the loss of Lucy Wayland
[16 Th2 2019] Updated Debian 9: 9.8 released
[23 Th1 2019] Updated Debian 9: 9.7 released
[10 Th11 2018] Updated Debian 9: 9.6 released

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[20 Th4 2019] DSA-4434 drupal7 - security update
[16 Th4 2019] DSA-4433 ruby2.3 - security update
[16 Th4 2019] DSA-4432 ghostscript - security update
[13 Th4 2019] DSA-4431 libssh2 - security update
[10 Th4 2019] DSA-4430 wpa - security update
[10 Th4 2019] DSA-4429 spip - security update
[08 Th4 2019] DSA-4428 systemd - security update
[08 Th4 2019] DSA-4427 samba - security update
[07 Th4 2019] DSA-4426 tryton-server - security update
[05 Th4 2019] DSA-4425 wget - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.