Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Tải Debian 10.4 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 59000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 10.4. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 09 Tháng Năm 2020. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[09 Th5 2020] Updated Debian 10: 10.4 released
[16 Th3 2020] Official communication channels for Debian
[08 Th2 2020] Updated Debian 10: 10.3 released
[08 Th2 2020] Updated Debian 9: 9.12 released
[16 Th11 2019] Updated Debian 10: 10.2 released
[08 Th9 2019] Updated Debian 9: 9.11 released

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[03 Th6 2020] DSA-4695 firefox-esr - security update
[26 Th5 2020] DSA-4694 unbound - security update
[26 Th5 2020] DSA-4693 drupal7 - security update
[24 Th5 2020] DSA-4692 netqmail - security update
[21 Th5 2020] DSA-4691 pdns-recursor - security update
[20 Th5 2020] DSA-4690 dovecot - security update
[19 Th5 2020] DSA-4689 bind9 - security update
[18 Th5 2020] DSA-4688 dpdk - security update
[16 Th5 2020] DSA-4687 exim4 - security update
[16 Th5 2020] DSA-4686 apache-log4j1.2 - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.