Tải Debian 9.8 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 51000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 9.8. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 16 Tháng Hai 2019. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[16 Th2 2019] Updated Debian 9: 9.8 released
[23 Th1 2019] Updated Debian 9: 9.7 released
[10 Th11 2018] Updated Debian 9: 9.6 released
[05 Th8 2018] DebConf18 closes in Hsinchu and DebConf19 dates announced
[14 Th7 2018] Updated Debian 9: 9.5 released
[23 Th6 2018] Updated Debian 8: 8.11 released

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[18 Th2 2019] DSA-4395 chromium - security update
[18 Th2 2019] DSA-4394 rdesktop - security update
[18 Th2 2019] DSA-4393 systemd - security update
[16 Th2 2019] DSA-4392 thunderbird - security update
[14 Th2 2019] DSA-4391 firefox-esr - security update
[12 Th2 2019] DSA-4390 flatpak - security update
[11 Th2 2019] DSA-4389 libu2f-host - security update
[10 Th2 2019] DSA-4388 mosquitto - security update
[09 Th2 2019] DSA-4387 openssh - security update
[06 Th2 2019] DSA-4386 curl - security update
[05 Th2 2019] DSA-4385 dovecot - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.