Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Tải Debian 9.9 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 51000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 9.9. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 27 Tháng Tư 2019. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[27 Th4 2019] Updated Debian 9: 9.9 released
[31 Th3 2019] The Debian Project mourns the loss of Innocent de Marchi
[29 Th3 2019] Handshake donates $300,000 USD to Debian
[08 Th3 2019] The Debian Project mourns the loss of Lucy Wayland
[16 Th2 2019] Updated Debian 9: 9.8 released
[23 Th1 2019] Updated Debian 9: 9.7 released

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[18 Th6 2019] DSA-4467 vim - security update
[18 Th6 2019] DSA-4466 firefox-esr - security update
[17 Th6 2019] DSA-4465 linux - security update
[15 Th6 2019] DSA-4464 thunderbird - security update
[14 Th6 2019] DSA-4463 znc - security update
[13 Th6 2019] DSA-4462 dbus - security update
[12 Th6 2019] DSA-4461 zookeeper - security update
[12 Th6 2019] DSA-4460 mediawiki - security update
[12 Th6 2019] DSA-4459 vlc - security update
[08 Th6 2019] DSA-4458 cyrus-imapd - security update
[07 Th6 2019] DSA-4457 evolution - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.