Tải Debian 9.6 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 51000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 9.6. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 10 Tháng Mười Một 2018. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[10 Th11 2018] Updated Debian 9: 9.6 released
[05 Th8 2018] DebConf18 closes in Hsinchu and DebConf19 dates announced
[14 Th7 2018] Updated Debian 9: 9.5 released
[23 Th6 2018] Updated Debian 8: 8.11 released
[01 Th6 2018] Debian 7 Long Term Support reaching end-of-life
[10 Th3 2018] Updated Debian 9: 9.4 released

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[18 Th11 2018] DSA-4340 chromium-browser - security update
[13 Th11 2018] DSA-4339 ceph - security update
[11 Th11 2018] DSA-4338 qemu - security update
[10 Th11 2018] DSA-4337 thunderbird - security update
[10 Th11 2018] DSA-4336 ghostscript - security update
[08 Th11 2018] DSA-4335 nginx - security update
[04 Th11 2018] DSA-4334 mupdf - security update
[04 Th11 2018] DSA-4333 icecast2 - security update
[03 Th11 2018] DSA-4332 ruby2.3 - security update
[02 Th11 2018] DSA-4331 curl - security update
[02 Th11 2018] DSA-4330 chromium-browser - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.