Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Tải Debian 10.1 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 59000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 10.1. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 07 Tháng Chín 2019. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[08 Th9 2019] Updated Debian 9: 9.11 released
[07 Th9 2019] Updated Debian 10: 10.1 released
[07 Th9 2019] Updated Debian 9: 9.10 released
[27 Th7 2019] DebConf19 closes in Curitiba and DebConf20 dates announced
[07 Th7 2019] Debian Edu / Skolelinux Buster — a complete Linux solution for your school
[06 Th7 2019] Debian 10 buster released

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[16 Th10 2019] DSA-4544 unbound - security update
[14 Th10 2019] DSA-4543 sudo - security update
[06 Th10 2019] DSA-4542 jackson-databind - security update
[04 Th10 2019] DSA-4541 libapreq2 - security update
[01 Th10 2019] DSA-4540 openssl1.0 - security update
[01 Th10 2019] DSA-4539 openssl - security update
[29 Th9 2019] DSA-4538 wpa - security update
[28 Th9 2019] DSA-4537 file-roller - security update
[28 Th9 2019] DSA-4536 exim4 - security update
[27 Th9 2019] DSA-4535 e2fsprogs - security update
[27 Th9 2019] DSA-4534 golang-1.11 - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.