Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Tải Debian 10.6 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 59000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian l 10.6. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 26 Tháng Chín 2020. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[26 Th9 2020] Updated Debian 10: 10.6 released
[30 Th8 2020] DebConf20 online closes
[01 Th8 2020] Updated Debian 10: 10.5 released
[18 Th7 2020] Updated Debian 9: 9.13 released
[09 Th7 2020] Debian 8 Long Term Support reaching end-of-life
[16 Th6 2020] Ampere donates Arm64 server hardware to Debian to fortify the Arm ecosystem

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[03 Th12 2020] DSA-4802 thunderbird - security update
[01 Th12 2020] DSA-4801 brotli - security update
[28 Th11 2020] DSA-4800 libproxy - security update
[28 Th11 2020] DSA-4799 x11vnc - security update
[25 Th11 2020] DSA-4798 spip - security update
[23 Th11 2020] DSA-4797 webkit2gtk - security update
[21 Th11 2020] DSA-4796 thunderbird - security update
[21 Th11 2020] DSA-4795 krb5 - security update
[21 Th11 2020] DSA-4794 mupdf - security update
[18 Th11 2020] DSA-4793 firefox-esr - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.