Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Tải Debian 10.2 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 59000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 10.2. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 16 Tháng Mười Một 2019. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[16 Th11 2019] Updated Debian 10: 10.2 released
[08 Th9 2019] Updated Debian 9: 9.11 released
[07 Th9 2019] Updated Debian 10: 10.1 released
[07 Th9 2019] Updated Debian 9: 9.10 released
[27 Th7 2019] DebConf19 closes in Curitiba and DebConf20 dates announced
[07 Th7 2019] Debian Edu / Skolelinux Buster — a complete Linux solution for your school

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[21 Th1 2020] DSA-4608 tiff - security update
[20 Th1 2020] DSA-4607 openconnect - security update
[20 Th1 2020] DSA-4606 chromium - security update
[19 Th1 2020] DSA-4605 openjdk-11 - security update
[19 Th1 2020] DSA-4604 cacti - security update
[17 Th1 2020] DSA-4603 thunderbird - security update
[13 Th1 2020] DSA-4602 xen - security update
[09 Th1 2020] DSA-4601 ldm - security update
[09 Th1 2020] DSA-4600 firefox-esr - security update
[08 Th1 2020] DSA-4599 wordpress - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.