Tải Debian 9.2 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ này giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 51000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 9.2. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 07 Tháng Mười 2017. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[07 Th10 2017] Updated Debian 9: 9.2 released
[12 Th8 2017] DebConf17 khép lại tại Montreal và công bố ngày diễn ra DebConf18
[22 Th7 2017] Updated Debian 9: 9.1 released
[22 Th7 2017] Updated Debian 8: 8.9 released
[18 Th6 2017] Debian Edu / Skolelinux Stretch — một giải pháp Linux toàn diện cho trường học của bạn
[17 Th6 2017] Đã phát hành Debian 9 Stretch

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[16 Th11 2017] DSA-4039 opensaml2 - security update
[16 Th11 2017] DSA-4038 shibboleth-sp2 - security update
[16 Th11 2017] DSA-4037 jackson-databind - security update
[15 Th11 2017] DSA-4036 mediawiki - security update
[15 Th11 2017] DSA-4035 firefox-esr - security update
[15 Th11 2017] DSA-4034 varnish - security update
[13 Th11 2017] DSA-4033 konversation - security update
[12 Th11 2017] DSA-4032 imagemagick - security update
[11 Th11 2017] DSA-4031 ruby2.3 - security update
[09 Th11 2017] DSA-4030 roundcube - security update
[09 Th11 2017] DSA-4029 postgresql-common - security update
[09 Th11 2017] DSA-4028 postgresql-9.6 - security update
[09 Th11 2017] DSA-4027 postgresql-9.4 - security update
[09 Th11 2017] DSA-4026 bchunk - security update
[08 Th11 2017] DSA-4025 libpam4j - security update
[08 Th11 2017] DSA-4024 chromium-browser - security update
[07 Th11 2017] DSA-4023 slurm-llnl - security update
[07 Th11 2017] DSA-4022 libreoffice - security update
[07 Th11 2017] DSA-4021 otrs2 - security update
[05 Th11 2017] DSA-4020 chromium-browser - security update
[05 Th11 2017] DSA-4019 imagemagick - security update
[04 Th11 2017] DSA-4018 openssl - security update
[03 Th11 2017] DSA-4017 openssl1.0 - security update
[03 Th11 2017] DSA-4016 irssi - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.