Tải Debian 9.4 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ này giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 51000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 9.4. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 10 Tháng Ba 2018. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[10 Th3 2018] Updated Debian 9: 9.4 released
[09 Th12 2017] Updated Debian 8: 8.10 released
[09 Th12 2017] Updated Debian 9: 9.3 released
[07 Th10 2017] Updated Debian 9: 9.2 released
[12 Th8 2017] DebConf17 khép lại tại Montreal và công bố ngày diễn ra DebConf18
[22 Th7 2017] Updated Debian 9: 9.1 released

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[23 Th3 2018] DSA-4150 icu - security update
[22 Th3 2018] DSA-4149 plexus-utils2 - security update
[22 Th3 2018] DSA-4148 kamailio - security update
[21 Th3 2018] DSA-4147 polarssl - security update
[20 Th3 2018] DSA-4146 plexus-utils - security update
[18 Th3 2018] DSA-4145 gitlab - security update
[17 Th3 2018] DSA-4144 openjdk-8 - security update
[17 Th3 2018] DSA-4143 firefox-esr - security update
[17 Th3 2018] DSA-4142 uwsgi - security update
[16 Th3 2018] DSA-4141 libvorbisidec - security update
[16 Th3 2018] DSA-4140 libvorbis - security update
[15 Th3 2018] DSA-4139 firefox-esr - security update
[15 Th3 2018] DSA-4138 mbedtls - security update
[14 Th3 2018] DSA-4137 libvirt - security update
[14 Th3 2018] DSA-4136 curl - security update
[13 Th3 2018] DSA-4135 samba - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.