Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Tải Debian 10.3 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 59000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 10.3. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 08 Tháng Hai 2020. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[08 Th2 2020] Updated Debian 10: 10.3 released
[08 Th2 2020] Updated Debian 9: 9.12 released
[16 Th11 2019] Updated Debian 10: 10.2 released
[08 Th9 2019] Updated Debian 9: 9.11 released
[07 Th9 2019] Updated Debian 10: 10.1 released
[07 Th9 2019] Updated Debian 9: 9.10 released

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[22 Th2 2020] DSA-4632 ppp - security update
[21 Th2 2020] DSA-4631 pillow - security update
[21 Th2 2020] DSA-4630 python-pysaml2 - security update
[19 Th2 2020] DSA-4629 python-django - security update
[18 Th2 2020] DSA-4628 php7.0 - security update
[17 Th2 2020] DSA-4627 webkit2gtk - security update
[17 Th2 2020] DSA-4626 php7.3 - security update
[15 Th2 2020] DSA-4625 thunderbird - security update
[14 Th2 2020] DSA-4624 evince - security update
[13 Th2 2020] DSA-4623 postgresql-11 - security update
[13 Th2 2020] DSA-4622 postgresql-9.6 - security update
[12 Th2 2020] DSA-4621 openjdk-8 - security update
[12 Th2 2020] DSA-4620 firefox-esr - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.