Tải Debian 9.5 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ này giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 51000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 9.5. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 14 Tháng Bảy 2018. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[14 Th7 2018] Updated Debian 9: 9.5 released
[23 Th6 2018] Updated Debian 8: 8.11 released
[01 Th6 2018] Debian 7 Long Term Support reaching end-of-life
[10 Th3 2018] Updated Debian 9: 9.4 released
[09 Th12 2017] Updated Debian 8: 8.10 released
[09 Th12 2017] Updated Debian 9: 9.3 released

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[18 Th7 2018] DSA-4252 znc - security update
[18 Th7 2018] DSA-4251 vlc - security update
[18 Th7 2018] DSA-4250 wordpress - security update
[17 Th7 2018] DSA-4249 ffmpeg - security update
[17 Th7 2018] DSA-4248 blender - security update
[16 Th7 2018] DSA-4247 ruby-rack-protection - security update
[15 Th7 2018] DSA-4246 mailman - security update
[14 Th7 2018] DSA-4245 imagemagick - security update
[13 Th7 2018] DSA-4244 thunderbird - security update
[11 Th7 2018] DSA-4243 cups - security update
[09 Th7 2018] DSA-4242 ruby-sprockets - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.