Tải Debian 9.5 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ này giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 51000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 9.5. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 14 Tháng Bảy 2018. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[05 Th8 2018] DebConf18 closes in Hsinchu and DebConf19 dates announced
[14 Th7 2018] Updated Debian 9: 9.5 released
[23 Th6 2018] Updated Debian 8: 8.11 released
[01 Th6 2018] Debian 7 Long Term Support reaching end-of-life
[10 Th3 2018] Updated Debian 9: 9.4 released
[09 Th12 2017] Updated Debian 8: 8.10 released

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[24 Th9 2018] DSA-4305 strongswan - security update
[23 Th9 2018] DSA-4304 firefox-esr - security update
[23 Th9 2018] DSA-4303 okular - security update
[23 Th9 2018] DSA-4302 openafs - security update
[22 Th9 2018] DSA-4301 mediawiki - security update
[22 Th9 2018] DSA-4300 libarchive-zip-perl - security update
[21 Th9 2018] DSA-4299 texlive-bin - security update
[20 Th9 2018] DSA-4298 hylafax - security update
[19 Th9 2018] DSA-4297 chromium-browser - security update
[16 Th9 2018] DSA-4296 mbedtls - security update
[16 Th9 2018] DSA-4295 thunderbird - security update
[16 Th9 2018] DSA-4294 ghostscript - security update
[14 Th9 2018] DSA-4293 discount - security update
[11 Th9 2018] DSA-4292 kamailio - security update
[11 Th9 2018] DSA-4291 mgetty - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.