Tải Debian 9.6 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 51000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 9.6. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 10 Tháng Mười Một 2018. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[10 Th11 2018] Updated Debian 9: 9.6 released
[05 Th8 2018] DebConf18 closes in Hsinchu and DebConf19 dates announced
[14 Th7 2018] Updated Debian 9: 9.5 released
[23 Th6 2018] Updated Debian 8: 8.11 released
[01 Th6 2018] Debian 7 Long Term Support reaching end-of-life
[10 Th3 2018] Updated Debian 9: 9.4 released

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[12 Th12 2018] DSA-4354 firefox-esr - security update
[10 Th12 2018] DSA-4353 php7.0 - security update
[07 Th12 2018] DSA-4352 chromium-browser - security update
[07 Th12 2018] DSA-4351 libphp-phpmailer - security update
[06 Th12 2018] DSA-4350 policykit-1 - security update
[30 Th11 2018] DSA-4349 tiff - security update
[30 Th11 2018] DSA-4348 openssl - security update
[29 Th11 2018] DSA-4347 perl - security update
[27 Th11 2018] DSA-4346 ghostscript - security update
[27 Th11 2018] DSA-4345 samba - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.