Внимание! Този превод е твърде стар, моля прочетете оригиналния документ.

Как да помогнете на Дебиан?

Ако обмисляте да помогнете в разработването на Дебиан, има много области в които могат да се включат и опитни, и неопитни потребители:

Програмиране

Тестване

Взаимопомощ

Превод

Документация

Събития

Дарения

Използвайте Дебиан!

Както виждате, има много начини да се включите в проекта и само някои от тях изискват да сте официален разработчик на Дебиан. Много от проектите имат механизми за достъп до изходния код от хора, които искат да помогнат и са показали че са ценни и може да им се има доверие. Често хората, които откриват, че могат да помогнат още повече на Дебиан се присъединяват към проекта, но това не е задължително.