N.B. Het origineel is recenter dan de vertaling.

Hoe kunt u Debian helpen?

Indien u erover denkt om te helpen bij het ontwikkelen van Debian, dan zijn er veel domeinen waaraan zowel ervaren als minder ervaren gebruikers kunnen meewerken:

Coderen

Testen

Gebruikersondersteuning

Vertaling

Documentatie

Evenementen

Schenkingen

Gebruik Debian!

Zoals u kunt zien zijn er veel manieren om betrokken te geraken bij het project en slechts voor enkele ervan moet u een ontwikkelaar van Debian zijn. Veel van de projecten hebben mechanismes die rechtstreekse toegang tot de broncode mogelijk maken voor personen welke een bijdrage leveren en die hebben aangetoond dat ze betrouwbaar en waardevol zijn. Gewoonlijk zullen personen die wensen meer betrokken te worden bij Debian, zich aansluiten bij het project, maar dit is niet steeds nodig.