Bidra: Hur du kan hjälpa Debian

Debian är inte bara ett operativsystem, det är en gemenskap. En stor mängd folk med många olika kunskaper bidrar till projektet: vår mjukvara, artwork, wikin och annan dokumentation är resultatet av en gemensam ansträngning av en stor grupp individer. Inte alla är utvecklare, och du behöver verkligen inte veta hur man kodar för att kunna delta. Det finns många olika sätt som du kan hjälpa till för att göra Debian bättre än det är. Om du skulle vilja delta finns här några föreslag för både erfarana och oerfarna användare.

Utveckling och paketunderhåll

Kanske du vill skriva en ny applikation från början, kanske du vill implementera en ny funktion i ett redan existerande program. Om du är en utvecklare och vill bidra till Debian kan du också hjälpa oss att preparera mjukvaran i Debian för enkel installation, vilket vi kallar "paketering". Ta en titt på den här listan för några idéer om hur du kan komma igång:

Testning och felsökande

Precis som alla andra mjukvaruprojekt behöver Debian användare som testar operativsystemet och dess applikationer. Ett sätt att bidra är att installera den senaste versionen och rapportera tillbaks till utvecklarna om något inte fungerar som det skall. Vi behöver också folk för att testa vår installationsmedia, secure boot och bootloadern U-Boot på olika hårdvara.

Författa dokumentation och tagga paket

Om du upplever några problem i Debian och inte kan skriva kod för att lösa problemet, kanske att ta anteckningar och skriva ner din lösning är ett alternativ. På det sättet kan du hjälpa andra användare som kan ha liknande problem. All Debiandokumentation är skriven av medlemmar i gemenskapen och det finns flera olika sätt som du kan hjälpa till.

Översättning och lokalisering

Om ditt modersmål inte är engelska, men du har tillräckligt bra kunskaper i engelska för att förstå och översätta mjukvara eller Debianrelaterad information så som webbplatser, dokumentation, osv? Varför inte gå med i en översättningsgrupp och konvertera Debianapplikationer till ditt modersmål. Vi söker även efter folk som kan kontrollera existerande översättningar och göra felrapporter om nödvändigt.

Hjälpa andra användare

Du kan även bidra till projektet genom att hjälpa andra Debiananvändare. Projektet använder olika supportkanaler, exempelvis sändlistor i olika språk, och IRC-kanaler. För mer information, se vår sida för support, sändlistan för svensk support och den svenska IRC-kanalen #debian.se på servern irc.debian.org.

Organisera evenemang

Utöver den årliga Debiankonfensen (DebConf) finns det flera mindre möten och get-togethers i olika länder varje år. Att ta del i eller hjälpa att organisera ett evenemang är en god möjlighet att möta andra Debiananvändare och utvecklare.

Donera pengar, hårdvara eller bandbredd

Alla donationer till Debianprojektet hanteras av Debians projektledare (DPL). Med ditt stöd kan vi köpa hårdvara, domäner, kryptografiska certifikat, osv. Vi använder även medel för att sponsra DebConf- och MiniDebConf-evenemang, utvecklingssprints, närvaro vid andra evenemang och andra saker.

Använd Debian och tala om det

Sprid budskapet och berätta för andra om Debian och Debiangemenskapen. Rekommendera operativsystemet till andra användare och visa dom hur man installerar det. Använd det och njut, helt enkelt -- Det är antagligen det lättaste sättet att ge tillbaks till Debianprojektet.

Hur kan din organisation stödja Debian

Oberoende på om du jobbar inom utbildning, kommersiellt, icke-vinst-drivande, eller på en statlig myndighet så finns det flera sätt som du kan stödja oss med era resurser.

Vi är också intresserade av att forma partnerskap. Om du kan marknadsföra Debian genom att tillhandahålla en rekommendation, köra det på din organisations servrar eller skrivbordsmaskiner, eller till och med uppmuntra personalen att delta i vårt projekt, så är det fantastiskt. Kanske du överväger att utbilda inom operativsystemet Debian samt gemenskapen, och styra ditt team till att bidra under arbetstid eller skicka dom på ett av våra evenemang.