Hur kan du hjälpa Debian?

Om du funderar på att hjälpa till med utvecklingen av Debian så finns det många områden där både erfarna och oerfarna användare kan bidra:

Utveckling

Testning

Användarstöd

Översättning

Dokumentation

Evenemang

Donera

Använd Debian!

Som du kan se, finns det många sätt att engagera sig i projektet och bara ett fåtal av dem kräver att du blir Debianutvecklare. Många av de olika projekten har mekanismer som tillåter direkt tillgång till källkodsträd till medhjälpare som har visat att de är pålitliga och värdefulla. Oftast kommer de som finner att de kan bli mycket mer engagerade i Debian vilja gå med i projektet, men det är inte alltid ett krav.