Varning! Den här översättningen är för gammal, vänligen se originalet.

Hur kan du hjälpa Debian?

Om du funderar på att hjälpa till med utvecklingen av Debian så finns det många områden där både erfarna och oerfarna användare kan bidra:

Utveckling

Testning

Användarstöd

Översättning

Dokumentation

Evenemang

Donera

Använd Debian!

Som du kan se, finns det många sätt att engagera sig i projektet och bara ett fåtal av dem kräver att du blir Debianutvecklare. Många av de olika projekten har mekanismer som tillåter direkt tillgång till källkodsträd till medhjälpare som har visat att de är pålitliga och värdefulla. Oftast kommer de som finner att de kan bli mycket mer engagerade i Debian vilja gå med i projektet, men det är inte alltid ett krav.

Organisationer

Din utbildnings-, kommersiella, ideella eller statliga organisation kan var intresserad av att hjälpa Debian med hjälp av dina resurser. Din organisation kan donera till oss, bilda löpande partnerskap med oss, sponsra våran konferens, tillhandahålla gratis produkter eller tjänster till bidragslämnare till Debians, tillhandahålla gratis värdskap för experiment med Debiantjänster, upprätthålla speglingar av vår mjukvara, installationsmedia or konferensvideos eller promota vår mjukvara och vår gemenskap genom att ge en rekommendation eller sälja Debian merchandise, installationsmedia, för-installerade system, konsultande eller hosting.

Du kan även hjälpa till att uppmuntra din personal att delta i vår gemenskap genom att exponera dem för Debian genom att använda vårt operativsystem i din organisation, lära dem om operativsystemet Debian samt gemenskapen, leda dem att bidra under deras arbetstid eller genom att skicka dem till våra evenemang.