Κεφάλαιο 5. Ζητήματα που θα πρέπει να έχετε υπόψιν για την έκδοση bullseye

Πίνακας Περιεχομένων

5.1. Συγκεκριμένα αντικείμενα της αναβάθμισης για την έκδοση bullseye
5.1.1. Νέος προεπιλεγμένος οδηγός VA-API για Intel GPU
5.1.2. Το σύστημα αρχείων XFS δεν υποστηρίζει πλέον την επιλογή barrier/nobarrier
5.1.3. Διαφορετικη διάρθρωση της αρχειοθήκης ασφαλείας
5.1.4. Η κρυπτογράφηση των κωδικών ασφαλείας χρησιμοποιεί εξ ορισμού το yescrypt
5.1.5. Η υποστήριξη των NSS NIS και NIS+ απαιτεί καινούρια πακέτα
5.1.6. Config file fragment handling in unbound
5.1.7. κατάργηση παραμέτρου rsync
5.1.8. Διαχείριση πρόσθετων του Vim
5.1.9. OpenStack και cgroups v1
5.1.10. Αρχεία πολιτικής του OpenStack API
5.1.11. Μη διαθεσιμότητα του sendmail στη διάρκεια της αναβάθμισης
5.1.12. FUSE 3
5.1.13. Αρχείο επιλογών του GnuPG
5.1.14. Το Linux ενεργοποιεί namespaces χρήστη εξ ορισμού
5.1.15. Το Linux απενεργοποιεί μη προνομιούχες (unprivileged) κλήσεις στο bpf() εξ ορισμού.
5.1.16. το redmine απουσιάζει στην έκδοση bullseye
5.1.17. Exim 4.94
5.1.18. Η ανίχνευση των συσκευών SCSI είναι non-deterministic
5.1.19. το rdiff-backup απαιτεί αναβάθμιση του lockstep στον εξυπηρετητή και τον πελάτη
5.1.20. Ζητήματα μικροκώδικα των CPU της Intel
5.1.21. Αναβαθμίσεις που περιλαμβάνουν την libgc1c2 χρειάζονται δύο εκτελέσεις
5.1.22. Το fail2ban δεν μπορεί να αποστείλει e-mail με χρήση του mail από το πακέτο bsd-mailx
5.1.23. Δεν είναι δυνατές νέες SSH συνδέσεις στη διάρκεια της αναβάθμισης
5.1.24. Η αναβάθμιση του Open vSwitch απαιτεί αλλαγή στο interfaces(5)
5.1.25. Things to do post upgrade before rebooting
5.2. Πράγματα που δεν περιορίζονται στη διαδικασία αναβάθμισης
5.2.1. Περιορισμοί στην υποστήριξη ασφάλειας
5.2.2. Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του GNOME χωρίς ποντίκι
5.2.3. Η επιλογή εκκίνησης rescue δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς έναν κωδικό πρόσβασης για τον χρήστη root
5.2.4. Φιλοξενούμενα συστήματ Xen PV των 32-bit δεν υποστηρίζονται
5.3. Παλαίωση και κατάργηση
5.3.1. Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
5.3.2. Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bullseye
5.4. Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα

Μερικές φορές, αλλαγές που εισάγονται σε μια καινούρια έκδοση έχουν παρενέργειες που αναμενόμενα δεν μπορούμε να αποφύγουμε ή εκθέτουν σφάλματα κάπου αλλού. Αυτή η ενότητα τεκμηριώνει τα προβλήματα των οποίων έχουν γνώση. Παρακαλούμε, διαβάστε επίσης τα παροράματα, τη σχετική τεκμηρίωση των πακέτων, τις αναφορές σφαλμάτων και άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα Τμήμα 6.1, «Περαιτέρω διάβασμα».

5.1. Συγκεκριμένα αντικείμενα της αναβάθμισης για την έκδοση bullseye

Αυτή η ενότητα καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με την αναβάθμιση από την προηγούμενη έκδοση buster στην έκδοση bullseye.

5.1.1. Νέος προεπιλεγμένος οδηγός VA-API για Intel GPU

Για Intel GPU που είναι διαθέσιμες με τους επεξεργαστές Broadwell και νεώτερους, η υλοποίηση του Video Acceleration API (VA-API) έχει σαν προεπιλογή τον οδηγό intel-media-va-driver για την αποκωδικοποίηση βίντεο με επιτάχυνση στο υλικό. Συστήματα που έχουν εγκατεστημένο το πακέτο va-driver-all θα αναβαθμιστούν αυτόματα στον νεώτερο οδηγό.

Το πακέτο με τον παλιό οδηγό i965-va-driver είναι ακόμα διαθέσιμο και προσφέρει υποστήριξη μέχρι και την μικρο-αρχιτεκτονική Cannon Lake. Για να προτιμήσετε το παλιό οδηγό σε σχέση με τον καινούριο προεπιλεγμένο, θέστε την μεταβλητή περιβάλλοντος LIBVA_DRIVER_NAME στην τιμή i965, για παράδειγμα ορίζοντας την μεταβλητή στο αρχείο /etc/environment. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε την σελίδα στο Wiki hardware video acceleration.

5.1.2. Το σύστημα αρχείων XFS δεν υποστηρίζει πλέον την επιλογή barrier/nobarrier

Η υποστήριξη για τις επιλογές προσάρτησης κατατμήσεων barrier και nobarrier για το σύστημα αρχείων XFS έχει αφαιρεθεί. Συνιστάται να ελέγξετε το αρχείο /etc/fstab για την παρουσία οποιασδήποτε από αυτές τις δυο λέξεις κλειδιά και αφαιρέστε τις. Η προσάρτηση των κατατμήσεων που χρησιμοποιούν αυτές τις επιλογές θα αποτύχει.

5.1.3. Διαφορετικη διάρθρωση της αρχειοθήκης ασφαλείας

Για την έκδοση bullseye, η σουίτα πακέτων security ονομάζεται τώρα bullseye-security αντί codename/updates και οι χρήστες θα πρέπει να προσαρμόσουν κατάλληλα τα αρχείο των πηγών του APT κατά την αναβάθμιση.

Η γραμμή για την αρχειοθήκη security στις ρυθμίσεις του APT μπορεί να μοιάζει έτσι:

deb https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib

Αν οι ρυθμίσεις του APT περιλαμβάνουν επίσης pinning ή την επιλογή APT::Default-Release, είναι πιθανόν να απαιτήσουν προσαρμογές καθώς το κωδικό όνομα της αρχειοθήκης ασφαλείας δεν ταιριάζει πλέον το συνηθισμένο. Ένα παράδειγμα μιας λειτουργικής γραμμής APT::Default-Release για την έκδοση bullseye μοιάζε ως εξής:

APT::Default-Release "/^bullseye(|-security|-updates)$/";

το οποίο αξιοποιεί το πλεονέκτημα της υποστήριξης απο το APT των regular expressions (κάτω από το /).

5.1.4. Η κρυπτογράφηση των κωδικών ασφαλείας χρησιμοποιεί εξ ορισμού το yescrypt

Ο προεπιλεγμένος αλγόριθμος κατακερματισμού (hash) του συνθηματικού χρήστη για τους τοπικούς λογαριασμούς στο σύστημα έχει αλλάξει από SHA-512 σε yescrypt (δείτε τη σελίδα εγχειριδίου crypt(5)). Αυτό αναμένεται να προσφέρει βελτιωμένη ασφάλεια απέναντι στις επιθέσεις πρόβλεψης των συνθηματικών τύπου "λεξικού", σε όρους πολυπλοκότητας τόσο του χώρου όσο και του χρόνου της επίθεσης.

Για να επωφεληθείτε από αυτή τη βελτιωμένη ασφάλεια, αλλάξτε τα τοπικά συνθηματικά· για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την εντολή passwd.

Παλιά συνθηματικά θα συνεχίσουν να δουλεύουν χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε hash συνθηματικού χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία τους.

Ο αλγόριθμος yescrypt δεν υποστηρίζεται από το Debian 10 (buster). Ως αποτέλεσμα, αρχεία shadow password (/etc/shadow) δεν μπορούν να αντιγραφούν από ένα σύστημα bullseye σε ένα σύστημα buster. Αν αυτά τα αρχεία αντιγρφούν, κωδικοί που έχουν αλλάξει στο σύστημα bullseye δεν θα δουλέψουν στο σύστημα buster. Παρόμοια, hashes κωδικών δεν μπορούν να γίνουν cut&paste από ένα σύστημαbullseye σε ένα σύστημα buster.

Αν απαιτείται συμβατότητα για τους αλγορίθμους κατακερματισμού (hash) των συνθηματικών μεταξύ των εκδόσεων bullseye και buster, τροποποιείστε το /etc/pam.d/common-password. Βρείτε τη γραμμή που μοιάζει σαν αυτήν:

password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure yescrypt
	

και αντικαταστήστε το yescrypt με sha512.

5.1.5. Η υποστήριξη των NSS NIS και NIS+ απαιτεί καινούρια πακέτα

Η υποστήριξη για τα NSS NIS και NIS+ έχει μετακινηθεί σε ξεχωριστά πακέτα με τα ονόματα libnss-nis και libnss-nisplus. Δυστυχώς, η glibc δεν μπορεί να εξαρτάται από αυτά τα πακέτα, οπότε προς το παρόν είναι απλά συνιστώμενα.

Σε συστήματα που χρησιμοποιούν NIS ή NIS+, συνιστάται λοιπόν να ελέγξετε αν αυτά τα πακέτα είναι σωστά εγκατεστημένα μετά την αναβάθμιση.

5.1.6. Config file fragment handling in unbound

Ο αναλυτής (resolver) DNS unbound έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται κομμάτια αρχείων ρυθμίσεων. Αν στηρίζεστε σε μια ντιρεκτίβα include: για να ενώσετε αρκετά κομμάτια σε ένα έγκυρο αρχείο ρυθμίσεων, θα πρέπει να διαβάσετε το αρχείο NEWS.

5.1.7. κατάργηση παραμέτρου rsync

Η παράμετρος --noatime του rsync έχει μετονομαστεί σε --open-noatime. Η παλιά μορφή δεν υποστηρίζεται πλέον: αν την χρησιμοποιείτε θα πρέπει να κοτάξετε το αρχείο old form is no longer supported; if you are using it you should see the NEWS file. Μεταφορές δεδομένων μεταξύ συστημάτων που τρέχουν διαφορετικές εκδόσεις του Debian ίσως απαιτούν το σύστημα με έκδοση buster να αναβαθμιστούν σε μια έκδοση του πακέτου rsync από το αποθετήριο backports. Η έκδοση του rsync στην αρχική έκδοση του Debian bullseye έχει επίσης εγκαταλείψει την παράμετρο --copy-devices υπέρ της παραμέτρου --write-devices, αλλά η έκδοση 3.2.3-4+deb11u1 (που περιλαμβάνεται στην σημειακή έκδοση της bullseye 11.1) αναιρεί αυτή την αλλαγή και υποστηρίζει και τις δυο επιλογές.

5.1.8. Διαχείριση πρόσθετων του Vim

Η διαχείριση των πρόσθετων για το vim που παρέχονται ιστορικά από το πακέτο vim-scripts, είναι τώρα μέρος τηςλειτουργικότητας του ίδιου του «πακέτου» και όχι από το πακέτο vim-addon-manager. Οι χρήστες του Vim θα πρέπει να προετοιμαστούν πριν την αναβάθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες στο αρχείο NEWS.

5.1.9. OpenStack και cgroups v1

Το OpenStack Victoria (που κυκλοφόρησε με την έκδοση bullseye) απαιτεί την έκδοση cgroup v1 για το έλεγχο QoS των συσκευών block. Μιας και η έκδοση bullseye αλλάζει περνά επίσης στην εξ ορισμού χρήση του cgroupv2 (δείτε Τμήμα 2.2.4, «Control groups v2»), το δέντρο sysfs στον κατάλογο /sys/fs/cgroup δεν θα περιλαμβάνει γνωρίσματα του cgroup v1 όπως τα /sys/fs/cgroup/blkio, και ως αποτέλεσμα η εντολή cgcreate -g blkio:foo θα αποτύχει. Για κόμβους του OpenStack που τρέχουν nova-compute ή cinder-volume, συνίσταται έντονα η προσθήκη των παραμέτρων systemd.unified_cgroup_hierarchy=false και systemd.legacy_systemd_cgroup_controller=false στη γραμμή εντολών του πυρήνα ώστε να παρακαμφθεί η προεπιλογή και να αποκατασταθεί η παλιά ιεραρχία του cgroup.

5.1.10. Αρχεία πολιτικής του OpenStack API

Ακολουθώντας τις συστάσεις της upstream, το OpenStack Victoria όπως κυκλοφόρησε με την έκδοσηbullseye αλλάζει το OpenStack API ώστε να χρησιμοποιεί το νέο YAML format. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες υπηρεσίες του OpenStack, συμπεριλαμβανομένων των Nova, Glance, και Keystone, φαίνονται να έχουν "σπάσει" με όλες τις πολιτικές API γραμμένες ρητά στα αρχεία policy.json. Συνεπώς, τα πακέτα έρχονται τώρα με έναν κατάλογο /etc/PROJECT/policy.d που περιέχει ένα αρχείο 00_default_policy.yaml, με όλες τις πολιτικές αποσχολιασμένες εξ ορισμού.

Για να αποφευχθεί η περίπτωση να παραμείνει ενεργό το παλιό αρχείο policy.json, τα πακέτα του Debian OpenStack μετονομάζουν τώρα το αρχείο αυτό σε disabled.policy.json.old. Σε μερικές περιπτώσεις που δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλλίτερο έγκαιρα για την έκδοση, το αρχείο policy.json απλά διαγράφεται. Επομένως, πριν την αναβάθμιση, συνίσταται έντονα να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων policy.json των υλοποιήσεών σας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα τεκμηρίωση upstream.

5.1.11. Μη διαθεσιμότητα του sendmail στη διάρκεια της αναβάθμισης

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες αναβαθμίσεις στο sendmail, στη διάρκεια της αναβάθμισης από την έκδοση buster στην έκδοση bullseye η υπηρεσία sendmail θα σταματήσει, προκαλώντας μεγαλύτερο χρόνο διακοπής από το συνηθισμένο. Για γενικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του χρόνου διακοπής δείτε τη σελίδα Τμήμα 4.1.3, «Προετοιμαστείτε για χρόνο διακοπής των υπηρεσιών».

5.1.12. FUSE 3

Μερικά πακέτα, περιλαμβανομένων των gvfs-fuse, kio-fuse, και sshfs έχουν αλλάξει στην έκδοση FUSE 3. Στη διάρκεια αναβαθμίσεων αυτό θα προκαλέσει την εγκατάσταση του πακέτου fuse3 και την αφαίρεση του πακέτου fuse .

Σε μερικές εξαιρετικές περιπτώσεις, πχ. όταν κάνετε την αναβάθμιση τρέχοντας απλά την εντολή apt-get dist-upgrade αντί των συνιστώμενων βημάτων από το κεφάλαιο Κεφάλαιο 4, Αναβαθμίσεις από την έκδοση 10 (buster), πακέτα που εξαρτώνται από το πακέτοfuse3 ίσως να μην αναβαθμιστούν στη διάρκεια της αναβάθμισης. Εκτελώντας ξανά τα βήματα που συζητιούνται στην ενότητα Τμήμα 4.4.5, «Αναβάθμιση του συστήματος» με το apt της έκδοσης bullseye ή αναβαθμίζοντας τα με το χέρι θα επιλύσει αυτό το πρόβλημα.

5.1.13. Αρχείο επιλογών του GnuPG

Ξεκινώντας με την έκδοση 2.2.27-1, η ανά χρήστη ρύθμιση της σουίτας GnuPG έχει μεταφερθεί πλήρως στο αρχείο ~/.gnupg/gpg.conf, και το αρχείο ~/.gnupg/options δεν χρησιμοποιείται πλέον. Παρακαλούμε μετονομάστε, αν είναι απαραίτητο, το αρχείο ή μεταφέρετε το περιεχόμενό του στην νέα τοποθεσία.

5.1.14. Το Linux ενεργοποιεί namespaces χρήστη εξ ορισμού

Από την έκδοση του πυρήμα του Linux 5.10, όλοι οι χρήστες επιτρέπεται εξ ορισμού να δημιουργούν user namespaces. Αυτό θα επιτρέψει σε προγράμματα όπως οι φυλλομετρητές ιστοσελίδων και διαχειριστές container να δημιουργούν πιο περιορισμένα περιβάλλοντα δοκιμών (sandbox) για μη έμπιστα ή λιγότερο έμπιστα κομμάτια κώδικα, χωρίς την ανάγκη να τα εκτελούν ως χρήστης root ή να χρησιμοποιούν ένα βοήθημαορισμού setuid-root.

Η προηγούμενη προεπιλογή για το Debian ήταν ο περιορισμός αυτού του γνωρίσματος σε διαδικασίες που εκτελούνται μόνο από τον χρήστη root, γιατί άφηνε περισσότερα προβλήματα ασφαλείας εκτεθειμένα στον πυρήνα. Όμως, καθώς η υλοποίηση αυτού του γνωρίσματος ωρίμασε, έχουμε τώρα την εμπιστοσύνη ότι ο κίνδυνος ενεργοποίησής του υπερκαλύπτεται από τα οφέλη που προσφέρει για την ασφάλεια.

Αν προτιμάτε να διατηρήσετε αυτό το γνώρισμα με περιορισμούς, ορίστε στο sysctl:

user.max_user_namespaces = 0
   

Σημειώστε ότι διάφορα γνωρίσματα σε περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας και container δεν θα δουλεύουν με αυτόν τον περιορισμό σε ισχύ, περιλαμβανομένων περιηγητών ιστοσελίδων, του WebKitGTK, του Flatpak και των μικρογραφιών (thumbnail) του GNOME.

Η επιλογή του sysctl kernel.unprivileged_userns_clone=0 που είναι συγκεκριμένα για το Debian, έχει ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, αλλά έχει καταργηθεί.

5.1.15. Το Linux απενεργοποιεί μη προνομιούχες (unprivileged) κλήσεις στο bpf() εξ ορισμού.

Από την έκδοση του πυρήνα του Linux 5.10, το Debian απενεργοποιεί εξ ορισμού μη-προνομιούχες κλήσεις στην συνάρτηση bpf(). Ένας διαχειριστής μπορεί, όμως, ακόμα να αλλάξει αυτή την ρύθμιση αργότερα, αν αυτό απαιτείται, θέτοντας την τιμή 0 ή 1 στην παράμετρο kernel.unprivileged_bpf_disabled του sysctl.

Αμ προτιμάτε να διατηρήσετε τις μη προνομιούχες κλήσεις στο bpf(), ορίστε στο sysctl:

kernel.unprivileged_bpf_disabled = 0
   

Για το υπόβαθρο της αλλαγής ως προεπιλογής για το Debian δείτε το σφάλμα bug 990411 για το σχετικό αίτημα.

5.1.16. το redmine απουσιάζει στην έκδοση bullseye

Το πακέτο redmine δεν διατίθεται στην έκδοση bullseye, καθώς ήταν πολύ αργά για να μεταφερθεί από την παλιά έκδοση του πακέτου rails το οποίο είναι κοντά στην λήξη της upstream υποστήριξης (λαμβάνοντας διορθώσεις μόνο για εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα ασφαλείας) στην έκδοση που βρίσκεται στην έκδοση bullseye. Οι Συντηρητές/τριες του Ruby Extrasπαρακολουθούν από κοντά την upstream και θα βγάλουν μια έκδοση μέσω του αποθετηρίου backports από τη στιγμή που θα κυκλοφορήσει και θα έχει λειτουργικά πακέτα. Αν δεν μπορείτε να περιμένετε για αυτό πριν την αναβάθμιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εικονική μηχανή (VM) ή ένα container που τρέχει την έκδοση buster ώστε να απομονώσετε αυτή την συγκεκριμένη εφαρμογή.

5.1.17. Exim 4.94

Παρακαλούμε θεωρ´ την έκδοση του Exim στην έκδοση bullseye ως μια μείζονα αναβάθμισή του. Εισάγει την έννοια των αλλοιωμένων (tainted) δεδομένων που διαβάζονται από μη έμπιστες πηγές, όπως πχ. ο αποστολέας ή παραλήπτης ενός μηνύματος. Αυτά τα αλλοιωμένα δεδομένα (πχ. $local_part ή $domain) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλα στοιχεία όπως το όνομα ενός αρχείου ή καταλόγου ή το όνομα μιας εντολής.

Αυτό θα χαλάσει ρυθμίσεις που δεν θα έχουν επικαιροποιηθεί ανάλογα. Παλιά αρχεία ρυθμίσεων του Exim στο Debian επίσης δεν θα δουλεύουν χωρίς τροποποιήσεις· οι νέες ρυθμίσεις χρειάζεται να εγκατασταθούν με την συγχώνευση των τοπικών τροποποιήσεων.

Τυπικά μη λειτουργικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

 • Παράδοση στον κατάλογο /var/mail/$local_part. Χρησιμοποιήστε την παράμετρο $local_part_data σε συνδυασμό με την check_local_user.

 • Χρησιμοποιώντας

  data = ${lookup{$local_part}lsearch{/some/path/$domain/aliases}}
  

  αντί για

  data = ${lookup{$local_part}lsearch{/some/path/$domain_data/aliases}}
  

  για ένα αρχείο ψευδωνύμων (aliases) εικονικού τομέα (domain).

Η βασική στρατηγική διαχείρισης αυτής της αλλαγής είναι να χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμα ενός lookup στην περαιτέρω επεξεργασία αντί της αρχικής (από μακριά παρεχόμενης) τιμής.

Για την διευκόλυνση της αναβάθμισης υπάρχει μια καινούρια κύρια επιλογή ρύθμισης για την προσωρινή υποβάθμιση σφαλμάτων αλλοίωσης σε προειδοποιήσεις, επιτρέποντας στην παλιά ρύθμιση να δουλεύει με την νεώτερη έκδοση του Exim. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το γνώρισμα προσθέστε

.ifdef _OPT_MAIN_ALLOW_INSECURE_TAINTED_DATA
 allow_insecure_tainted_data = yes
.endif

στις ρυθμίσεις του Exim (πχ. στο αρχείο /etc/exim4/exim4.conf.localmacros) πριν από την αναβάθμιση και ελέγξτε το αρχείο καταγραφής για προειδοποιήσεις σχετικά με tainting. Αυτό είναι μια προσωρινή εναλλακτική που είναι ήδη σημαδεμένη για αφαίρεση στην εισαγωγή.

5.1.18. Η ανίχνευση των συσκευών SCSI είναι non-deterministic

Εξαιτίας αλλαγών στον πυρήνα του Linux, η διερεύνηση για συσκευές SCSI δεν είναι πλέον ντετερμινιστική. Αυτό θα μπορούσε να είναι πρόβλημα για εγκαταστάσεις που βασίζονται στη σειρά της διερεύνησης των δίσκων. Δυο πιθανές εναλλακτικές που χρησιμοποιούν συνδέσμους στον κατάλογο /dev/disk/by-path ή έναν κανόνα για το udev προτείνονται σε αυτή την δημοσίευση στη λίστα αλληλογραφίας.

5.1.19. το rdiff-backup απαιτεί αναβάθμιση του lockstep στον εξυπηρετητή και τον πελάτη

Τα δικτυακά πρωτόκολλα των εκδόσεων 1 και 2 του πακέτου rdiff-backup είναι μη συμβατό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τρέχετε την ίδια έκδοση (ή 1 ή 2) του rdiff-backup τοπικά και απομακρυσμένα. Αφού η έκδοση buster έρχεται με την έκδοση 1.2.8 ενώ η έκδοση bullseye με την έκδοση 2.0.5, η αναβάθμιση μόνο του τοπικού ή μόνο το απομακρυσμένου συστήματος από την έκδοση buster στην έκδοση bullseye θα καταστρέψει τις εκτελέσεις του rdiff-backup μεταξύ των δύο.

Η έκδοση 2.0.5 του rdiff-backup είναι διαθέσιμη στο αποθετήριο buster-backports, δείτε backports. Αυτό δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να αναβαθμίσουν πρώτα μόνο το πακέτο rdiff-backup στα συστήματα με buster, και μετά να αναβαθμίσουν ανεξάρτητα τα συστήματα στην έκδοσηbullseye όποτε αυτό είναι βολικό.

5.1.20. Ζητήματα μικροκώδικα των CPU της Intel

Το πακέτο intel-microcode που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην έκδοση bullseye και το αποθετήριο buster-security (δείτε DSA-4934-1) είναι γνωστό ότι περιέχει δυο σημαντικά σφάλματα. Για μερικούς επεξεργαστές CoffeeLake αυτή η αναβάθμιση ενδέχεται να χαλάσει τις δικτυακές διεπαφές που χρησιμοποιούν το firmware-iwlwifi, και για μερικούς επεξεργαστές Skylake R0/D0 on systems που χρησιμοποιούν εξαιρετικά παλιό firmware/BIOS, το σύστημα ίσως "κρεμάσει" κατά την εκκίνηση.

Αν έχετε αναβάλει την αναβάθμιση εξαιτίας της προειδοποίησης ασφαλείας DSA-4934-1 και εξαιτίας ενός από τα δύο αυτά προβλήματα, ή αν δεν έχετε ενεργοποιήσει την αρχειοθήκη ασφαλείας, έχετε υπόψιν ότι η αναβάθμιση στο πακέτο intel-microcode στην έκδοση bullseye μπορεί να προκαλέσει το πάγωμα του συστήματός σας κατά την εκκίνηση ή να χαλάσει τη λειτουργία του iwlwifi. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να ανακτήσετε το σύστημα απενεργοποιώντας τη φόρτωση του microcode κατά την εκκίνηση· δείτε τις οδηγίες στις προειδοποιήσεις DSA, που περιλαμβάνονται επίσης στο αρχείο README.Debian του πακέτου intel-microcode.

5.1.21. Αναβαθμίσεις που περιλαμβάνουν την libgc1c2 χρειάζονται δύο εκτελέσεις

Πακέτα που εξαρτώνται από το πακέτο libgc1c2 στην έκδοση buster (πχ. το guile-2.2-libs) ίσως ανασταλεό η αναβάθμισή τους στη διάρκεια την πρώτης πλήρους αναβάθμισης στην έκδοση bullseye. Κάνοντας μια δεύτερη αναβάθμιση συνήθως λύνει αυτό το πρόβλημα. Το υπόβαθρο του προβλήμαοτς μπορεί να βρεθεί στον σύνδεσμο bug #988963.

5.1.22. Το fail2ban δεν μπορεί να αποστείλει e-mail με χρήση του mail από το πακέτο bsd-mailx

Το πακέτο fail2ban μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να στέλνει ειδοποιήσεις με e-mail. Αυτό το κάνει χρησιμοποιώντας την εντολή mail, η οποία παρέχεται από πολλαπλά πακέτα στο Debian. Μια αναβάθμιση ασφαλείας (απαραίτητη σε συστήματα που χρησιμοποιούν την εντολή mail από το πακέτο mailutils) μόλις πριν από την κυκλοφορία της έκδοσηςbullseye "έσπασε" αυτή τη λειτουργικότητα σε συστήματα στα οποία η εντολή mail παρέχεται από το πακέτο bsd-mailx. Χρήστες του fail2ban σε συνδυασμό με το πακέτοbsd-mailx που θέλουν fail2ban να στέλνουν e-mail θα πρέπει είτε να αλλάξουν σε ένα άλλο πακέτο που να προσφέρει την εντολή mail ή να αναιρέσουν με το χέρι την the upstream commit (η οποία εισήγαγε το string "-E 'set escape'" σε διάφορα σημεία στον κατάλογο /etc/fail2ban/action.d/).

5.1.23. Δεν είναι δυνατές νέες SSH συνδέσεις στη διάρκεια της αναβάθμισης

Παρ' όλο που οι υπάρχουσες συνδέσει με Secure Shell (SSH) θα πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν στη διάρκεια της αναβάθμισης ως συνήθως, εξαιτίας ατυχών περιστάσεων η περίοδος κατά την οποία νέες συνδέσεις SSH δεν μπορούν να εδραιωθούν είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο. Αν η αναβαθμιστούν γίνεται μέσω μιας σύνδεσης SSH που είναι πιθανόν να διακοπεί, συνιστάται να αναβαθμίσετε το πακέτο openssh-server πριν αναβαθμίσετε το πλήρες σύστημα.

5.1.24. Η αναβάθμιση του Open vSwitch απαιτεί αλλαγή στο interfaces(5)

Η αναβάθμιση του πακέτου openvswitch ίσως αποτύχει να επαναφέρεις τις διεπαφές γέφυρας μετά την εκκίνηση. Η πρόχειρη λύση για αυτό είναι:

    sed -i s/^allow-ovs/auto/ /etc/network/interfaces
   

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το bug #989720.

5.1.25. Things to do post upgrade before rebooting

Όταν έχει τελειώσει η διαδικασία του apt full-upgrade, η «τυπική» αναβάθμιση είναι πλήρης. Για την αναβάθμιση στην έκδοση bullseye, δεν υπάρχουν άλλες απαραίτητες ειδικές ενέργειες πριν την πραγματοποίηση μιας επανεκκίνησης.

5.2. Πράγματα που δεν περιορίζονται στη διαδικασία αναβάθμισης

5.2.1. Περιορισμοί στην υποστήριξη ασφάλειας

Υπάρχουν μερικά πακέτα για τα οποία το Debian δεν μπορεί να υποσχεθεί να παρέχει μια ελάχιστη έκδοση backport για λόγους ασφαλείας Αυτά τα πακέτα καλύπτονται στις ακόλουθες υποενότητες.

[Σημείωση]Σημείωση

Το πακέτο debian-security-support βοηθά στην ανίχνευση της κατάστασης της υποστήριξης της ασφάλειας των εγκατεστημένων πακέτων.

5.2.1.1. Κατάσταση ασφαλείας των φυλλομετρητών web και των μηχανών τους για απεικόνισης (rendering)

Η έκδοση του Debian 11 περιλαμβάνει αρκετές μηχανές περιηγητών που επηρεάζονται από ένα σταθερό ρεύμα αδυναμιών ασφαλείας. Αυτός ο υψηλός ρυθμός αδυναμιών και η μερική έλλειψη upstream υποστήριξης με την μορφή μακροπρόσθεσμων branches καθιστά πολύ δύσκολη την υποστήριξη τέτοιων περιηγητών με backported διορθώσεις ασφαλείας. Επιπλέον, αλληλεξαρτήσεις βιβλιοθηκών καθιστούν πολύ δύσκολη την επικαιροποίηση σε πιο καινούριες upstream εκδόσεις. Συνεπώς, περιηγητές που δημιουργούνται για παράδειγμα με τις μηχανές webkit και khtml [6] περιλαμβάνονται στην έκδοση bullseye, αλλά δεν καλύπτονται μευποστήριξη ασφαλείας. Αυτοί οι περιηγητές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σειστοσελίδες που δεν είναι αξιόπιστες. Οι μηχανές webkit2gtk και wpewebkit καλύπτονται με υποστήριξη ασφαλείας.

Ως περιηγητή Ιστού συνιστούμε τον Firefox ή το Chromium. Θα επικαιροποιούνται μεταγλωττίζοντας και πάλι τις τρέχουσες ESR εκδόσεις για την σταθερή διανομή. Η ίδια στρατηγική θα εφαρμοστεί και για το Thunderbird.

5.2.1.2. OpenJDK 17

Η έκδοση του Debian bullseye έρχεται με μια πρώιμη πρόσβαση στην έκδοση OpenJDK 17 (την επόμενη αναμενόμενη έκδοση του OpenJDK LTS μετά την έκδοση OpenJDK 11), για να αποφευχθεί η μάλλον επίπονη διαδικασία bootstrap. Το πλάνο είναι η έκδοση OpenJDK 17 να λάβει μια επικαιροποίηση στην έκδοση bullseye για την τελική upstream έκδοση που ανακοινώθηκε για τον Οκτώβριο του 2021, ακολουθούμενη από επικαιροποιήσεις ασφαλείας στην καλλίτερη εφικτή βάση, αλλά οι χρήστες δεν θα πρέπει να περιμένουν να δουν επικαιροποιήσεις για κάθε τριμηνιαία upstream αναβάθμιση ασφαλείας.

5.2.1.3. Πακέτα βασισμένα στη γλώσσα Go

Προς το παρόν, η υποδομή του Debian αντιμετωπίζει προβλήματα με το ξαναχτίσιμο τύπων πακέτων που χρησιμοποιούν συστηματικά στατικό linking. Πριν από την έκδοση buster αυτό δεν ήταν πρόβλημα στην πράξη, αλλά με την αύξηση του οικοσυστήματος της γλώσσας Go, σημαίνει ότι τα πακέτα που βασίζονται στην Go θα έχουν περιορισμένη κάλυψη ασφάλειας μέχρι η υποδομή του Debian να βελτιωθεί για να χειρίζεται αυτά τα πακέτο με αποτελεσματκό από άποψη συντήρησης τρόπο.

Αν οι επικαιροποιήσεις είναι εγγυημένες για τις βιβλιοθήκες ανάπτυξης της Go, τότε μπορούν να γίνονται μόνο μέσω τακτικών σημειακών εκδόσεων, οι οποίες ενδέχεται να καθυστερούν να βγουν.

5.2.2. Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του GNOME χωρίς ποντίκι

Χωρίς μια συσκευή κατάδειξης (pointing device), δεν υπάρχει άμεσος τρόπος να αλλάξει κανείς τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή GNOME Settings που παρέχεται από το πακέτο gnome-control-center. Ως προσωρινή λύση, μορείτε να περιηγηθείτε από την πλαϊνή μπάρα (sidebar) στο κύριο περιεχόμενο πατώντας δύο φορές το δεξί βελάκι Right Arrow. Για να επιστρέψετε στο sidebar, μπορείτε να ξεκινήσετε με μια αναζήτηση με τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F, να πληκτρολογήσετε κάτι, πατώντας μετά το Esc ώστε να ακυρώσετε την αναζήτηση. Τότε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πάνω βελάκι Up Arrow και το κάτω βελάκι Down Arrow για να περιηγηθείτε στην πλαϊνή μπάρα. Δεν είναι εφικτό να επιλέξετε αποτελέσματα αναζήτησης με το πληκτρολόγιο.

5.2.3. Η επιλογή εκκίνησης rescue δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς έναν κωδικό πρόσβασης για τον χρήστη root

Με την υλοποίηση του sulogin που χρησιμοποιείται από την έκδοση buster, η εκκίνηση με την επιλογή rescue απαιτεί πάντα το συνθηματικό του χρήστη root. Αν δεν έχετε ορίσει ένα τέτοιο, αυτό καθιστά την κατάσταση rescue πρακτικά μη χρησιμοποιήσιμη. Είναι, όμως, ακόμα εφικτό να εκκινήσετε χρησιμοποιώντας την παράμετρο πυρήναinit=/sbin/sulogin --force

Για να ρυθμίσετε το systemd να κάνει το ισοδύναμο αυτού όποτε εκκινεί στην κατάσταση rescue (γνωστή επίσης και ως single mode: δείτε την σελίδα εγχειριδίου systemd(1)), εκτελέστε την εντολή sudo systemctl edit rescue.service και δημιουργήστε ένα αρχείο που να περιέχει απλά:

[Service]
Environment=SYSTEMD_SULOGIN_FORCE=1
   

Μπορεί επίσης (ή εναλλακτικά) να είναι χρήσιμο να το κάνετε αυτό και για την μονάδα emergency.service, η οποία ξεκινά αυτόματα στην περίπτωση συγκεκριμένων σφαλμάτων (δείτε την σελίδα εγχειριδίου systemd.special(7)), ή αν η επιλογή emergency προστεθεί στη γραμμή εντολών του πυρήνα \ (πχ. αν το σύστημα δεν μπορεί να ανακτηθεί με την χρήση της κατάστασης rescue).

Για το υπόβαθρο και μια συζήτηση για τις συνέπειες της ασφάλειας δείτε #802211.

5.2.4. Φιλοξενούμενα συστήματ Xen PV των 32-bit δεν υποστηρίζονται

Ο πυρήμας του Linux (από την έκδοση 5.9 και μετά) δεν υποστηρίζει πλέον 32-μπιτα εικονικά συστήματα xen που χρησιμοποιούν PV mode. Τέτοιες εικονικές μηχανές θα πρέπει να μετατραπούν στην 64-μπιτη PC αρχιτεκτονική.

Μπορείτε να ελέγξετε σε ποια κατάσταση τρέχει ένα φιλοξενούμενο σύστημα Xen (μέσα από την εικονική μηχανή):

$ cat /sys/hypervisor/guest_type
PV
    

Εικονικές μηχανές που επιστρέφουν, για παράδειγμα, PVH ή HVM δεν επηρεάζονται.

5.3. Παλαίωση και κατάργηση

5.3.1. Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα

Η ακόλουθη είναι μια λίστα γνωστών και σημαντικών παρωχημένων πακέτων (δείτε την ενότητα Τμήμα 4.8, «Παρωχημένα πακέτα» για μια περιγραφή).

Η λίστα των παρωχημένων πακέτων περιλαμβάνει:

 • Το πακέτο lilo έχει αφαιρεθεί από την έκδοσηbullseye. Ο διάδοχος του lilo ως φορτωτής εκκίνησης είναι το grub2.

 • Η έκδοση 3 της σουίτας διαχείρισης λιστών αλληλογραφίας Mailman είναι η μόνη διαθέσιμη σε αυτή την έκδοση. Η εφαμε το πακέτο mailman3 και η πλήρης σουίτα μπορεί να αποκτηθεί με το μεταπακέτοmailman3-full.

  Η παλιά legacy έκδοση 2.1 του Mailman δεν είναι πλέον διαθέσιμη (αυτό ήταν παλιά το πακέτο mailman). Αυτό το branch εξαρτάται από την έκδοση Python 2 η οποία δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο Debian.

  Για οδηγίες αναβάθμισης, παρακαλούμε δείτε τη σελίδα τεκμηρίωσης της μετάβασης για το σχέδιο.

 • Ο πυρήνας του Linux δεν παρέχει πλέον υποστήριξη για το isdn4linux (i4l). Συνεπώς, τα σχετικά εκτός πυρήνα (userland) isdnutils, isdnactivecards, drdsl και ibod έχουν αφαιρεθεί από τις αρχειοθήκες.

 • Οι παρωχημένες βιβλιοθήκες libappindicator δεν διατίθενται πλέον. Ως εκ τούτου, τα σχετικά πακέτα libappindicator1, libappindicator3-1 και libappindicator-dev δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Αυτό αναμένεται να προκαλέσει διάφορα σφάλματα εξαρτήσεων για λογισμικό τρίτων που παρέχει υποστήριξη για το system tray και τον indicator.

  Το Debian χρησιμοποιεί το libayatana-appindicator ως διάδοχο του libappindicator. Για το τεχνικό υπόβαθρο δείτεsee αυτή την ανακοίνωση.

 • Το Debian δεν παρέχει πλέον το πακέτο chef. Αν χρησιμοποιείτε το Chef για διαχείριση ρυθμίσεων, η καλλίτερη διαδρομή αναβάθμισης είναι ίσως να αλλάξετε στην χρήση των πακέτων που παρέχονται από την Chef Inc.

  Για το υπόβαθρο αυτής της αφαίρεσης, δείτε the removal request.

 • Η έκδοση Python 2 έχει ήδη ξεπεράσει το σημείο End Of Life, και δεν θα έχει πλέον αναβαθμίσεις ασφαλείας. Δεν υποστηρίζεται για την εκτέλεση εφαρμογών, και πακέτα που υποστηρίζονται από αυτήν πρέπει είτε να αλλάξουν στην έκδοση Python 3 ή να αφαιρεθούν. Παρ' όλα αυτά, η έκδοση Debian bullseye εξακολουθεί να περιέχει μια έκδοση του Python 2.7, καθώς και έναν μικρό αριθμό εργαλείων δημιουργημένων με την έκδοση Python 2 όπως το πακέτο python-setuptools. Αυτά είναι παρόντα μόνο επειδή απαιτούνται για τις διαδικασίες δημιουργίας μερικών εφαρμογών που δεν έχουν ακόμα μεταβεί στην έκδοση Python 3.

 • Το πακέτο aufs-dkms δεν είναι μέρος της έκδοσηςbullseye. Οι περισσότεροι χρήστες του aufs-dkms μπορούν να αλλάξουν στο σύστημα αρχείων overlayfs, που παρέχει ανάλογη λειτουργικότητα με την υποστήριξη του πυρήνα. Όμως, είναι δυνατόν να έχει κανείς μια εγκατάσταση του Debian σε ένα σύστημα αρχείων που δεν είναι συμβατό με το overlayfs, πχ. το xfs χωρίς την επιλογήd_type. Συμβουλεύουμε του χρήστες του aufs-dkms να αλλάξουν από το σύστημα αρχείων aufs-dkms πριν την αναβάθμιση στην έκδοση bullseye.

 • Ο διαχειριστής δικτυακών συνδέσεων wicd δεν θα είναι πλέον διαθέσιμος μετά την αναβάθμιση, οπότε για να αποφύγετε τον κίνδυνο απώλειας της σύνδεσης συνιστούμε στους χρήστες να αλλάξουν πριν την αναβάθμιση σε μια εναλλακτική εφαρμογή όπως οι network-manager ή connman.

5.3.2. Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bullseye

Με την επόμενη έκδοση του Debian 12 (με το κωδικό όνομα bookworm) μερικά γνωρίσματα θα καταστούν παρωχημένα. Οι χρήστες θα χρειαστεί να μεταβούν σε άλλες αρχιτεκτονικές για την αποτροπή προβλημάτων κατά την αναβάθμιση στην έκδοση Debian 12.

Αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Οι ιστορικές αιτιολογήσεις για την διάταξη του συστήματος αρχείων με τους καταλόγους /bin, /sbin, και /lib ως ξεχωριστών από τα ισοδύναμά τους κάτω από τον κατάλογο /usr δεν ισχύουν πλέον σήμερα· δείτε την σελίδα Freedesktop.org summary. Η έκδοση Debian bullseye θα είνα η τελευταία έκδοση του Debian που θα υποστηρίζει την διάταξη με τον μη-συγχωνευμένο κατάλογο usr· για συστήματα με την παλιά διάταξη που έχουν αναβαθμιστεί χωρίς επανεγκατάσταση, υπάρχει το πακέτο usrmerge για να κάνετε την μετατροπή εφόσον το επιθυμείτε.

 • Η έκδοση bullseye είναι η τελευταία έκδοση του Debian που έρχεται με την εντολή apt-key. Αντί γι' αυτό, η διαχείριση των κλειδιών θα πρέπει να γίνεται προσθέτοντας αρχεία στον κατάλογο /etc/apt/trusted.gpg.d, σε δυαδικό μορφότυπο όπως δημιουργούνται από την εντολή gpg --export με την κατάληξη .gpg ή με τον μορφότυπο ASCII armored με κατάληξη .asc.

  Ένα υποκατάστατο του apt-key list για την διερεύνηση με το χέρι του keyring είναι υπό σχεδιασμό, αλλά η σχετική δουλειά για αυτό δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.

 • Τα database backend του slapd slapd-bdb(5), slapd-hdb(5), και slapd-shell(5) έχουν αποσυρθεί και δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην επόμενη έκδοσηDebian 12. Βάσεις δεδομένων LDAP που χρησιμοποιούν τα backend bdb ή hdb θα πρέπει να μετατραπούν στο backendslapd-mdb(5).

  Επιπρόσθετα, τα backend slapd-perl(5) και slapd-sql(5) έχουν καταργηθεί και πιθανόν να αφαιρεθούν σε κάποια μελλοντική έκδοση.

  Το Σχέδιο OpenLDAP δεν υποστηρίζεται αποσυρθέντα ή παρωχημένα backend. Υποστήριξη για αυτά τα backend στην έκδοση Debian 11 γίνεται σε μια βάση βέλτιστης προσπάθειας (best effort).

5.4. Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα

Παρ' όλο που το Debian κυκλοφορεί όταν είναι έτοιμο, αυτό δεν σημαίνει, δυστυχώς, ότι δεν υπάρχουν γνωστά σφάλματα. Ως μέρος της διαδικασίας κυκλοφορίας, όλα τα σφάλματα με σοβαρότητα κρισιμότερη από serious παρακολουθούνται ενεργά από την Ομάδα Έκδοσης, οπότε μια επισκόπηση των σφαλμάτων αυτών που είχαν μαρκαριστεί να αγνοούνται στην τελευταία φάση της κυκλοφορήσεις της έκδοσης bullseye μπορούν να βρεθούν στη σελίδα του Σύστημα Παρακολούθησης Σφαλμάτων του Debian. Τα παρακάτων σφάλματα επηρέαζαν την έκδοση bullseye την στιγμή της κυκλοφορίας της και αξίζει να αναφερθούν στο παρόν κείμενο:

Αριθμός σφάλματοςΠακέτο (πηγαίου κώδικα ή μεταγλωττισμένο - binary)Περιγραφή
922981ca-certificates-javaca-certificates-java: /etc/ca-certificates/update.d/jks-keystore doesn't update /etc/ssl/certs/java/cacerts
990026croncron: Reduced charset in MAILTO causes breakage
991081gir1.2-diodon-1.0Το πακέτο gir1.2-diodon-1.0 δεν έχει εξαρτήσεις
990318python-pkg-resourcespython-pkg-resources: παρακαλούμε προσθέστε το Breaks ως προς τα χωρίς έκδοση πακέτα του python
991449fail2banη διόρθωση για την προειδοποίηση ασφαλείας CVE-2021-32749 "σπάει" τα συστήματα με το πρόγραμμα mail από το πακέτο bsd-mailx
990708mariadb-server-10.5,galera-4mariadb-server-10.5: προβλήματα αναβάθμισης οφειλόμενα στο galera-3 -> galera-4 switch
980429src:gcc-10g++-10: spurious c++17 mode segmentation fault in append_to_statement_list_1 (tree-iterator.c:65)
980609src:gcc-10λείπει το αρχείο i386-cpuinfo.h
984574gcc-10-basegcc-10-base: παρακαλούμε προσθέστε ότι Breaks: gcc-8-base (<< 8.4)
984931git-elgit-el,elpa-magit: αποτυχία εγκατάστασης: /usr/lib/emacsen-common/packages/install/git emacs απέτυχε στο /usr/lib/emacsen-common/lib.pl γραμμή 19, <TSORT> γραμμή 7.
987264git-elgit-el: αποτυχία εγκατάστασης με το πακέτο xemacs21
991082gir1.2-gtd-1.0gir1.2-gtd-1.0 έχει κενό πεδίο Depends
948739gpartedΤο gparted δεν θα πρέπει να θέτει σε κατάσταση mask τις μονάδες .mount
984714gpartedΤο πρόγραμμα gparted θα έπρεπε να προτείνει το exfatprogs και να κάνει backport το commit που απορρίπτει το exfat-utils
968368ifenslaveifenslave: Η επιλογή bond-master αποτυγχάνει να προσθέσει διεπαφή στο bond
990428ifenslaveifenslave: το bonding δεν δουλεύει στην έκδοση bullseye (χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις για bond-slaves)
991113libpam-chrootτο πακέτο libpam-chroot εγκαθιστά το pam_chroot.so σε λάθος κατάλογο
989545src:llvm-toolchain-11libgl1-mesa-dri: si_texture.c:1727 si_texture_transfer_map - failed to create temporary texture to hold untiled copy
982459mdadmΤο mdadm --examine σε περιβάλλον chroot χωρίς τις κατατμήσεις /proc,/dev,/sys προσαρτημένες αλλοιώνει το σύστημα αρχείων του συστήματος
981054openipmiopenipmi: λείπει η εξάρτηση από το kmod
948318openssh-serveropenssh-server: αδυναμία επανεκκίνησης του sshd μετά την αναβάθμιση στην έκδοση 8.1p1-2
991151procpsprocps: κατάργηση της επιλογής reload από το init script, "σπάει" το corekeeper
989103pulseaudiopulseaudio regressed on control=Wave configuration
984580libpython3.9-devlibpython3.9-dev: λείπει η εξάρτηση από το zlib1g-dev
990417src:qemuopenjdk-11-jre-headless: η εκτέλση της java στο qemu s390 δίνει ένα σήμα SIGILL at C [linux-vdso64.so.1+0x6f8] __kernel_getcpu+0x8
859926speech-dispatcherσυγκρούεται με το pulse-audio ως έξοδος αν το δημιουργεί το speechd-up από το init σύστημα
932501src:squid-deb-proxysquid-deb-proxy: ο δαίμονας δεν μπορεί να ξεκινήσει επειδή το αρχείο ρυθμίσεων μπλοκάρεται από το apparmor
991588tpm2-abrmdΤο πακέτο tpm2-abrmd δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί την παράμετρο Requires=systemd-udev-settle.service στην μονάδα του (στο systemd)
991939libjs-bootstrap4libjs-bootstrap4: "σπασμένοι" συμβολικοί σύνδεσμοι: /usr/share/javascript/bootstrap4/css/bootstrap*.css.map -> ../../../nodejs/bootstrap/dist/css/bootstrap*.css.map
991822src:winesrc:wine: η εντολή dh_auto_clean διαγράφει άσχετα αρχεία εκτός του πηγαίου κώδικα του πακέτου
988477src:xenxen-hypervisor-4.14-amd64: xen dmesg shows (XEN) AMD-Vi: IO_PAGE_FAULT on sata pci device
991788xfce4-settingsxfce4-settings: μαύρη οθόνη για τον φορητό υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής (suspension) με το κλείσιμο και το άνοιγμα ξανά του καπακιού


[6] Αυτές οι μηχανές έρχονται με έναν αριθμό διαφορετικών πηγαίων πακέτων και ο προβληματισμός ισχύει για όλα τα πακέτα που τις παρέχουν. Ο προβληματισμός επεκτείνεται επίσης σε μηχανές rendering του παγκόσμιου ιστού, που δεν αναφέρονται ρητά εδώ, με την εξαίρεση του webkit2gtk και του καινούριου wpewebkit.