Κεφάλαιο 6. Περισσότερες πληροφορίες για το Debian

Πίνακας Περιεχομένων

6.1. Περαιτέρω διάβασμα
6.2. Βρίσκοντας βοήθεια
6.2.1. Λίστες αλληλογραφίας
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Αναφέροντας σφάλματα
6.4. Συνεισφέροντας στο Debian

6.1. Περαιτέρω διάβασμα

Πέρα από τις παρούσες Σημειώσεις Έκδοσης και τον Οδηγό Εγκατάστασης, περισσότερη τεκμηρίωση για το Debian είναι διαθέσιμη από το Σχέδιο Τεκμηρίωσης του Debian (DDP), ο στόχος του οποίου είναι η δημιουργία υψηλής ποιότητας τεκμηρίωσης για τους χρήστες και τους προγραμματιστές/τις προγραμματίστριες του Debian, όπως η Αναφορά του Debian (Debian Reference), Ο Οδηγός Νέων Συντηρητών του Debian (Debian New Maintainers Guide), οι Συχνές Ερωτήσεις του Debian (Debian FAQ) και πολλά άλλα. Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τους υπάρχοντες πόρους δείτε τον ιστότοπο Debian Documentation website και το Debian Wiki.

Τεκμηρίωση για τα μεμονωμένα πακέτα είναι εγκατεστημένη στον κατάλογο /usr/share/doc/package. Αυτή μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το Debian, και οποιαδήποτε upstream τεκμηρίωση.

6.2. Βρίσκοντας βοήθεια

Υπάρχουν πολλές πηγές βοήθειας, συμβουλών και υποστήριξης για τους χρήστες του Debian, αν και αυτές θα πρέπει να εξεταστούν μόνο αφού έχει διερευνηθεί το πρόβλημα στην υπάρχουσα τεκμηρίωση. Αυτή η ενότητα παρέχει μια σύντομη εισαγωγή σε αυτές τις πηγές που μπορεί να είναι χρήσιμη για καινούριους χρήστες του Debian.

6.2.1. Λίστες αλληλογραφίας

Οι λίστες αλληλογραφίας με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες του Debian είναι η λίστα debian-user (στα Αγγλικά) και άλλες λίστες της μορφής debian-user-language (για άλλες γλώσσες). Για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λίστες και λεπτομέρειες για την εγγραφή σας σε αυτές δείτε τον σύνδεσμο https://lists.debian.org/. Παρακαλούμε ελέγξτε τις αρχειοθήκες τους για απαντήσεις σχετικά με την ερώτησή σας πριν στείλετε κάποιο μήνυμα και επίσης τηρήστε την συνήθη κώδικα συμπεριφοράς της λίστας.

6.2.2. Internet Relay Chat

Το Debian έχει ένα κανάλι IRC αφιερωμένο στην υποστήριξη και βοήθεια των χρηστών του, που βρίσκεται στο δίκτυο IRC OFTC. Για να έχετε πρόσβαση στο κανάλι, κατευθύνετε το πρόγραμμα για IRC της προτίμησής σας στο irc.debian.org και ακολουθήστε το #debian.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τους κανόνες χρήσης του καναλιού, σεβόμενοι/ες πλήρως τους άλλους χρήστες. Οι κανόνες χρήσης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα του του Debian Wiki.

Για περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο OFTC παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο.

6.3. Αναφέροντας σφάλματα

Πασχίζουμε για να κάνουμε το Debian ένα λειτουργικό σύστημα υψηλής ποιότητας· παρ' όλα αυτά αυτό δεν σημαίνει ότι τα πακέτα που παρέχουμε είναι εντελώς απαλλαγμένα από σφάλματα. Συνεπείς με τη φιλοσοφία «ανοιχτής ανάπτυξης» του Debian και ως μια υπηρεσία προς τους χρήστες μας, παρέχουμε όλες τις πληροφορίες για τα σφάλματα που έχουν αναφερθεί στο δικό μας Σύστημα Παρακολούθησης σφαλμάτων (Bug Tracking System, BTS). Μπορείτε να περιηγηθείτε στο BTS στον σύνδεσμο https://bugs.debian.org/.

Αν βρείτε ένα σφάλμα στη διανομή ή σε κάποιο πακέτο λογισμικού που είναι μέρος της, παρακαλούμε αναφέρετέ το ώστε να μπορέσει να διορθωθεί σωστά για μελλοντικές εκδόσεις. Η αναφορά σφαλμάτων απαιτεί μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτό το ζητάμε ώστε να μπορούμε να ιχνηλατούμε τα σφάλματα και οι προγραμματιστές/προγραμματίστριες να μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υποβολείς σε περίπτωση που χρειαστούν επιπλέον πληροφορίες.

Μπορείτε να υποβάλλετε μια αναφορά σφάλματος χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα reportbug ή χειροκίνητα με τη χρήση e-mail. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το Σύστημα Παρακολούθησης Σφαλμάτων και πώς να το χρησιμοποιήσετε διαβάζοντας στην τεκμηρίωση αναφοράς (διαθέσιμη στο /usr/share/doc/debian αν έχετε εγκατεστημένο το πακέτο doc-debian ) ή στο διαδίκτυο στον σύνδεσμο Σύστημα Παρακολούθησης Σφαλμάτων.

6.4. Συνεισφέροντας στο Debian

Δεν χρειάζεται να είστε ειδικός/ή για να συνεισφέρετε στο Debian. Βοηθώντας χρήστες με προβλήματα στις διάφορες λίστες υποστήριξης, συνεισφέρετε στην κοινότητα. Εντοπίζοντας (και επίσης λύνοντας) προβλήματα σχετικά με την ανάπτυξη της διανομής συμμετέχοντας στις λίστες ανάπτυξης, είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμο. Για να διατηρήσουμε την υψηλή ποιότητα της διανομής του Debian, υποβάλετε αναφορές σφαλμάτων και βοηθήστε τους προγραμμιστές/τις προγραμματίστριες να τα εντοπίσουν και να τα διορθώσουν. Το εργαλείο how-can-i-help σας βοηθά να βρείτε κατάλληλα σφάλματα με τα οποία να δουλέψετε. Αν έχετε μια άνεση με τον λόγο μπορεί ίσως να θέλετε να συνεισφέρετε πιο ενεργά βοηθώντας στη συγγραφή τεκμηρίωσης ή μεταφράζοντας υπάρχουσα τεκμηρίωση στη γλώσσα σας.

Αν μπορείτε να διαθέσετε περισσότερο χρόνο, θα μπορούσατε να διαχειριστείτε ένα κομμάτι της συλλογής Ελεύθερου Λογισμικού μέσα στο Debian. Ιδιαίτερο βοηθητικό είναι αν κάποιοι/ες μπορούν να υιοθετήσουν ή να συντηρήσουν πράγματα που ο κόσμος έχει ζητήσει να συμπεριληφθούν στο Debian. Η σελίδα Work Needing and Prospective Packages database έχει λεπτομερείς πληροφορίες. Αν ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένες ομάδες λογισμικού τότε μπορείτε να βρείτε ευχαρίστηση συνεισφέροντας σε μερικά από τα subproject του Debian που περιλαμβάνουν υλοποιήσεις για συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές και, μεταξύ άλλων, τα Καθαρά Μίγματα του Debian για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση, αν δουλεύετε στην κοινότητα ελεύθερου λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο, ως χρήστης, προγραμματιστής/προγραμματίστρια, συγγραφέας ή μεταφραστής, ήδη βοηθάτε την προσπάθεια του ελεύθερου λογισμικού. Η συνεισφορά έχει "πλάκα" και επιβραβεύει, και, εκτός από το να σας επιτρέπει να γνωρίσετε καινούριο κόσμο, σας δίνει και εσωτερικά εκείνο το ζεστό ασαφές συναίσθημα.