Κεφάλαιο 2. Τι είναι νέο στην έκδοση Debian 11

Πίνακας Περιεχομένων

2.1. Υποστηριζόμενες αρχιτεκτονικές
2.2. Τι καινούριο υπάρχει στη διανομή;
2.2.1. Desktop και γνωστά πακέτα
2.2.2. Σάρωση και εκτύπωση χωρίς οδηγούς
2.2.3. Νέα γενική εντολή open
2.2.4. Control groups v2
2.2.5. Διαρκές systemd journal
2.2.6. Νέα Μέθοδος Εισόδου (Input Method) Fcitx 5
2.2.7. Νέα από το Μείγμα Debian Med
2.2.8. Υποστήριξη στον πυρήνα για το exFAT
2.2.9. Βελτιωμένες μευαφράσεις των σελίδων εγχειριδίου (man pages)
2.2.10. Βελτιωμένη υποστήριξη για εναλλακτικά συστήματα init
2.2.11. Initial availability of the Bazel build system

Το Wiki έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το αντικείμενο.

2.1. Υποστηριζόμενες αρχιτεκτονικές

Οι ακόλουθες είναι οι επίσημα υποστηριζόμενες αρχιτεκτονικές για την έκδοση του Debian 11:

 • 32-bit PC (i386) και 64-bit PC (amd64)

 • 64-bit ARM (arm64)

 • ARM EABI (armel)

 • ARMv7 (EABI hard-float ABI, armhf)

 • little-endian MIPS (mipsel)

 • 64-bit little-endian MIPS (mips64el)

 • 64-bit little-endian PowerPC (ppc64el)

 • IBM System z (s390x)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την κατάσταση των υλοποιήσεων και πληροφορίες για συγκεκριμένες υλοποιήσεις για την αρχιτεκτονική σας στις ιστοσελίδες Υλοποιήσεις του Debian.

2.2. Τι καινούριο υπάρχει στη διανομή;

Αυτή η καινούρια έκδοση του Debian έρχεται με πολύ περισσότερο λογισμικό από την προκάτοχό της buster· η διανομή περιλαμβάνει περισσότερα από 11294 καινούρια πακέτα, φτάνοντας σε ένα σύνολο περισσότερων από 59551 πακέτων. Το περισσότερο λογισμικό σε αυτή την διανομή έχει αναβαθμιστεί: πάνω από 42821 λογισμικά πακέτων (αυτό είναι 72% όλων των πακέτων στην buster). Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός πακέτων (περισσότερα από 9519, 16% των πακέτων στην buster) έχουν για διαφορετικούς λόγους μετακινηθεί από αυτή την διανομή. Δεν θα υπάρξουν αναβαθμίσεις για αυτά τα πακέτα και θα σημειωθούν ως παρωχημένα "obsolete" στη διαχείριση πακέτων front-ends; Δείτε Τμήμα 4.8, «Παρωχημένα πακέτα».

2.2.1. Desktop και γνωστά πακέτα

To Debian έρχεται και πάλι με αρκετές εφαρμογές και περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τώρα τα περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας GNOME 3.38, KDE Plasma 5.20, LXDE 11, LXQt 0.16, MATE 1.24, και Xfce 4.16.

Διάφορες εφαρμογές παραγωγικότητας έχουν επίσης αναβαθμιστεί, συμπεριλαμβάνοντας τις σουίτες γραφείου:

 • Το LibreOffice έχει σαναβαθμιστεί στην έκδοση 7.0;

 • Το Calligra έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 3.2.

 • Το GNUcash αναβαθμίζεται στην έκδοση 4.4·

Μεταξύ πολλών άλλων, αυτή η έκδοση περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες επικαιροποιήσεις λογισμικού:

ΠακέτοΈκδοση στην παλιά σταθερή έκδοση 10 (buster)Έκδοση στην έκδοση 11 (bullseye)
Apache2.4.382.4.48
BIND DNS Server9.119.16
Cryptsetup2.12.3
Dovecot MTA2.3.42.3.13
Emacs26.127.1
Exim προεπιλεγμένος εξυπηρετητής e-mail4.924.94
GNU Compiler Collection ως προεπιλεγμένος compiler8.310.2
GIMP2.10.82.10.22
GnuPG2.2.122.2.27
Inkscape0.92.41.0.2
η GNU βιβλιοθήκη C2.282.31
lighttpd1.4.531.4.59
Εικόνα του πυρήνα Linuxσειρά 4.19σειρά 5.10
LLVM/Clang toolchain6.0.1 και 7.0.1 (προεπιλογή)9.0.1 και 11.0.1 (προεπιλογή)
MariaDB10.310.5
Nginx1.141.18
OpenJDK1111
OpenSSH7.9p18.4p1
Perl5.285.32
PHP7.37.4
Postfix MTA3.43.5
PostgreSQL1113
Python 33.7.33.9.1
Rustc1.41 (1.34 για την armel)1.48
Samba4.94.13
Vim8.18.2

2.2.2. Σάρωση και εκτύπωση χωρίς οδηγούς

Τόσο η εκτύπωση με CUPS όσο και η σάρωση με SANE είναι όλο και πιο πιθανόν να μπορούν να γίνουν χωρίς την ανάγκη κάποιου οδηγού (συχνά μη ελεύθερου) συγκεκριμένου για το μοντέλο του υλικού, ιδιαίτερα στην περίπτωση συσκευών που βγήκαν στην αγορά τα πέντε προηγούμενα χρόνια περίπου.

2.2.2.1. CUPS και εκτύπωση χωρίς οδηγούς

Οι μοντέρνοι εκτυπωτές που συνδέονται με ethernet ή ασύρματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκτύπωση χωρίς οδηγούς, υλοποιημένο μέσω CUPS και cups-filters, όπως περιγράφτηκε στην Release Notes for buster. Η διανομή Debian 11 «bullseye» φέρνει το νέο πακέτο ipp-usb, το οποίο συνιστάται από cups-daemon και χρησιμοποιεί την vendor-neutral IPP-over-USB προτώκολλο που υποστηρίζεται από πολλούς μοντέρνους εκτυπωτές. Αυτό επιτρέπει μια συσκευή USB να την μεταχειριστείτε ως μια συσκευή δικτύου (network device), επεκτείνοντας την εκτύπωση χωρίς οδηγούς να συμπεριλάβει USB-συνδεδεμένους εκτυπωτές. Τα πρότυπα περιγράφονται στο wiki.

Το αρχείο της υπηρεσίας systemd που περιλαμβάνεται στο πακέτο ipp-usb ξεκινά τον δαίμονα ipp-usb όταν ένας εκτυπωτής με σύνδεση USB συνδέεται στο σύστημά σας, καθιστώντας τον έτσι έτοιμο για εκτύπωση. Εξ ορισμού το πακέτο cups-browsed θα τον ρυθμίσει αυτόματα, ή μπορεί να ρυθμιστεί με το χέρι με μια τοπική ουρά εκτύπωσης χωρίς οδηγό.

2.2.2.2. SANE και σάρωση χωρίς οδηγούς

Το επίσημο backend της SANE χωρίς οδηγό παρέχεται από το πρόγραμμα sane-escl στο πακέτο libsane1. Ένα ανεξάρτητα αναπτυσσόμενο backend χωρίς οδηγό είναι το sane-airscan. Και τα δύο backend καταλαβαίνουν τοπρωτόκολλο eSCL αλλά το sane-airscan μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιήσει και το πρωτόκολλο WSD. Οι χρήστες θα ήταν καλό να σκεφτούν να έχουν και τα δύο backend στο σύστημά τους.

Τα eSCL και WSD είναι δικτυακά πρωτόκολλα.Συνεπώς θα δουλέψουν πάνω από μια σύνδεση USB αν η συσκευή είναι μια συσκευήIPP-over-USB (δείτε πιο πάνω). Σημειώστε ότι το πακέτο libsane1 έχει το πακέτο ipp-usb ως συνιστώμενο. Αυτό οδηγεί στην αυτόματη ρύθμιση μιαςκατάλληλης συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί έναν χωρίς-οδηγό backend οδηγόόταν συνδέεται σε μια θύρα USB.

2.2.3. Νέα γενική εντολή open

Μια καινούρια εντολή open διατίθεται ως βολικό alias στην εντολή xdg-open (εξ ορισμού) ή στην εντολή run-mailcap, τις οποίες διαχειρίζεται το σύστημα update-alternatives(1). Σκοπός είναι η διαδραστική χρήση της στη γραμμή εντολών, για το άνοιγμα αρχείων με την προεπιλεγμένη τους εφαρμογή, η οποία μπορεί να είναι ένα γραφικό πρόγραμμα αν είναι διαθέσιμο.

2.2.4. Control groups v2

Στην έκδοση bullseye, το systemd χρησιμοποιεί εξ ορισμού τις ομάδες ελέγχου v2 (cgroupv2), που παρέχει μια ενοποιημένη ιεραρχία ελέγχου πόρων (resource-control). Παράμετροι γραμμής εντολών του πυρήνα είναι διαθέσιμοι για να επαναενεργοποιήσετε τα παλιά cgroups αν είναι αναγκαίο· δείτε την ενότητα των σημειώσεων για το OpenStack Τμήμα 5.1.9, «OpenStack και cgroups v1».

2.2.5. Διαρκές systemd journal

Το Systemd στην έκδοση bullseye ενεργοποιεί εξ ορισμού τη λειτουργικότητα για persistent journal, αποθηκεύοντας τα αρχεία του στον κατάλογο /var/log/journal/. Δείτε την σελίδα εγχειριδίου systemd-journald.service(8) για λεπτομέρειες· σημειώστε ότι στο Debian το journal είναι αναγνώσιμο από τα μέλη της ομάδας adm, επιπρόσθετα από την εξ ορισμού ομάδαsystemd-journal.

Αυτό δεν θα πρέπει να παρεμβάλλεται με τον υπάρχοντα παραδοσιακό δαίμονα καταγραφής (logging) όπως ο rsyslog, αλλά χρήστες που δεν βασίζονται σε συγκεκριμένα γνωρίσματα ενός τέτοιου δαίμονα ίσως να θέλουν να τον απεγκαταστήσουν και να αλλάξουν στην χρήση μόνο του journal.

2.2.6. Νέα Μέθοδος Εισόδου (Input Method) Fcitx 5

Η Fcitx 5 είναι μια μέθοδος εισαγωγής για τα Κινέζικα, τα Ιαπωνικά, τα Κορεάτικα και πολές άλλες γλώσσες. Είναι ο διάδοχος της δημοφιλούς μεθόδου Fcitx 4 στην έκδοση buster. Η καινούρια έκδοση υποστηρίζει το Wayland και έχει καλλίτερη υποστήριξη για πρόσθετα. Περισσότερες πληροφορίες, περιλαμβανομένου του οδηγού μετάβασης, μπορούν να βρεθούν στο wiki.

2.2.7. Νέα από το Μείγμα Debian Med

Η Ομάδα του Debian Med έχει πάρει μέρος στον αγώνα εναντίον της COVID-19 δημιουργώντας πακέτα λογισμικού για έρευνα σχετικό με τον ιό σε επίπεδο ακολουθίας (DNA) και για τη μάχη ενάντια στην πανδημία με εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην επιδημιολογία. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί και στον κύκλο της ανάπτυξης της επόμενης έκδοσης του Debian με έμφαση σε εργαλεία μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούνται και στα δύο πεδία.

Πέρα από την προσθήκη νέων πακέτων στο πεδίο των επιστημών ζωής και στις ιατρικές επιστήμες, όλο και περισσότερα από τα υπάρχοντα πακέτα έχουν αποκτήσει υποστήριξη για Συνεχή Ενσωμάτωση (Continuous Integration).

Ένα φάσμα εφαρμογών απαιτητικών σε απόδοση επωφελούνται τώρα από την SIMD Everywhere. Αυτή η βιβλιοθήκη επιτρέπει στα πακέτα να είναι διαθέσιμα σε περισσότερες πλατφόρμες υλικού που υποστηρίζονται από το Debian (πιο αξιοσημείωτα την arm64) διατηρώντας την ίδια στιγμή τα ωφέλη στην απόδοση που φέρνουν επεξεργαστές που υποστηρίζουν τις διανυσματικές (vector) επεκτάσεις, όπως οι AVX στην αρχιτεκτονική amd64, ή η NEON στην αρχιτεκτονική arm64.

Για να εγκαταστήσετε πακέτα που συντηρούνται από την ομάδα του Debian Med, εγκαταστήστε τα μεταπακέτα με το όνομα med-*, που βρίσκονται στην έκδοση 3.6.x για την έκδοση Debian buster. Επισκεφθείτε ελεύθερα τις σελίδες Debian Med tasks για να δείτε το πλήρες φάσμα του βιολογικού και ιατρικού λογισμικού που είναι διαθέσιμο στο Debian.

2.2.8. Υποστήριξη στον πυρήνα για το exFAT

Η έκδοση bullseye είναι η πρώτη έκδοση που παρέχει έναν πυρήνα του Linux ο οποίος υποστηρίζει το σύστημα αρχείων exFAT και έχει ως προεπιλογή την χρήση του για την προσάρτηση συστημάτων αρχείων exFAT. Συνεπώς, δεν απαιτείται πλέον η χρήση της υλοποίησης υποστήριξης εκτός πυρήνα (filesystem-in-userspace) που παρέχεται μέσω του πακέτου exfat-fuse. Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υλοποίηση filesystem-in-userspace, θα πρέπει να καλέσετε απευθείας το βοηθητικό πρόγραμμα mount.exfat-fuse όταν προσαρτάτε ένα σύστημα αρχείων exFAT.

Εργαλεία για τη δημιουργία και τον έλεγχο ενός συστήματος αρχείων exFAT παρέχονται από το πακέτοexfatprogs από τους δημιουργούς της υλοποίησης της υποστήριξης του exFAT στον πυρήνα του Linux. Η ανεξάρτητη υλοποίηση αυτών των εργαλείων μέσω του υπάρχοντος πακέτου exfat-utils είναι ακόμα διαθέσιμη, αλλά δεν μπορεί να εγκατασταθεί ταυτόχρονα με την νέα υλοποίηση. Συνιστάται να περάσετε στην χρήση του πακέτου exfatprogs, αν και πρέπει να προσέξετε τις επιλογές των εντολών οι οποίες, το πιθανότερο, δε είναι συμβατές.

2.2.9. Βελτιωμένες μευαφράσεις των σελίδων εγχειριδίου (man pages)

Οι σελίδες εγχειριδίου (manual pages) για αρκετά πρότζεκτ, όπως τα systemd, util-linux, OpenSSH, και Muttσε έναν αριθμό γλωσσών, περιλαμβανομένων των Γαλλικών, Ισπανικών και Μακεδονικών, έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Για να επωφεληθείτε από αυτό, παρακαλούμεεγκαταστήσετε τα πακέτα manpages-xx (όπου xx είναι ο κωδικός της φυσικής γλώσσας που προτιμάτε).

Στη διάρκεια ζωής της έκδοσης bullseye, backport εκδόσεις περαιτέρω βελτιώσεων στις μεταφράσεις θα παρέχονται μέσω της αρχειοθήκης backports.

2.2.10. Βελτιωμένη υποστήριξη για εναλλακτικά συστήματα init

Το προεπιλεγμένο σύστημα init στο Debian είναι το systemd. Στην έκδοση bullseye, υποστηρίζεται επίσης ένας αριθμός εναλλακτικών συστημάτων init (όπως το System-V-style init και το OpenRC), και τα περισσότερα περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας δουλεύουν τώρα καλά σε συστήματα που τρέχουν εναλλακτικά συστήματα init. Λεπτομέρειες για το πώς να αλλάξετε το σύστημα init (και για το πού να βρείτε βοήθεια για προβλήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση συστημάτων init διαφορετικών από το systemd) διατίθενται στο Debian wiki.

2.2.11. Initial availability of the Bazel build system

The Bazel build system is available in Debian starting with this release. This is a bootstrap variant that doesn't include local versions of the extended Bazel ecosystem. However, the current package does provide identical functionality to core upstream Bazel, with the advantage of convenient Debian package management for the installation. While building Debian packages is not currently recommended yet, any software that supports Bazel builds should build normally using the bazel-bootstrap package. This includes build-time downloads of required dependencies.

The Debian Bazel Team is working to package an extensible version of Bazel for future Debian releases. This extensible version will allow additional components of the Bazel ecosystem to be included as native Debian packages. More importantly, this version will allow Debian packages to be built using Bazel. Contributions to the team are welcome!