Debian på cd

Debian på cd

Om du vill få tag på Debian på cd, se nedan för tillgängliga möjligheter. Om du har problem, se frågor och svar om Debian-cd.

Om du vill installera Debian på en dator med internetuppkoppling kan du använda media för nätverksinstallation vilket gör nedladdningen mindre.

Officiella CD-utgåvor är signerade så att du kan kontrollera att de är äkta.

Debian är tillgängligt för olika datorarkitekturer – se till att du hämtar avbildningar som passar för din dator! (De allra flesta vill ha avbildningar för ”i386”, dvs. Intelsystem.) När du har fått tag på dina Debian-cd-skivor kanske det kan vara intressant med omslagsbilder för skivor med Debian.

Senaste officiella utgåvan av cd-avbildningar för den stabila versionen: 7.8.0.
(Ögonblicksbilder av uttestningsutgåvan skapas varje vecka.)

Information om kända problem i installationsprogrammet finns i installationsinformationen.
För äldre utgåvor presenterades vissa problem specifikt för installation från cd-avbildningar på en separat sida om cd-utgivningen.