N.B. Het origineel is recenter dan de vertaling.

Distributie-archief

debian-archief

Als u een van de oude distributies van Debian nodig heeft, kunt u deze vinden in het archief van Debian op http://archive.debian.org/debian-archive/.

U kunt naar pakketten in de oude distributies zoeken in http://archive.debian.net.

Releases worden daar bewaard in de dists/-map onder hun codenaam:

Met het voortschrijden der tijd verwijderen we de gecompileerde binary-pakketten van oude releases. Op het moment zijn er binary (voorgecompileerde) pakketten aanwezig voor lenny, etch, sarge, woody, potato, slink, hamm en bo; voor oudere releases is alleen broncode beschikbaar.

Als u APT gebruikt, zijn de relevante regels voor sources.list bijvoorbeeld als volgt:

  deb http://archive.debian.org/debian/ hamm contrib main non-free

of

  deb http://archive.debian.org/debian/ bo bo-unstable contrib main non-free

Hieronder volgt een lijst van spiegelservers die ook het archief hebben opgenomen in hun collectie:

debian-non-US-archief

In het verleden was er software in Debian-pakketten beschikbaar die niet in de Verenigde Staten (en andere landen) kon worden gedistribueerd in verband met restricties op de uitvoer van cryptografie of softwarepatenten. Hiervoor beheerde Debian een speciaal archief, genaamd non-US.

Met Debian 3.1 zijn deze pakketten opgenomen in het reguliere archief (main) en sindsdien bestaat het debian-non-US niet meer. Het is nu echt een archief en opgenomen in archive.debian.org.

De pakketten zijn nog steeds beschikbaar vanaf de archive.debian.org server. Beschikbare toegangsmethoden zijn:

ftp://archive.debian.org/debian-non-US/
http://archive.debian.org/debian-non-US/
rsync://archive.debian.org/debian-non-US/ (limited)

De relevante regels voor sources.list om de pakketten met APT te gebruiken, zijn:

  deb http://archive.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
  deb-src http://archive.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free