Tải Debian 9.1 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ này giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 51000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 9.1. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 22 Tháng Bảy 2017. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[22 Th7 2017] Updated Debian 9: 9.1 released
[22 Th7 2017] Updated Debian 8: 8.9 released
[18 Th6 2017] Debian Edu / Skolelinux Stretch — một giải pháp Linux toàn diện cho trường học của bạn
[17 Th6 2017] Đã phát hành Debian 9 Stretch
[06 Th5 2017] Updated Debian 8: 8.8 released
[25 Th4 2017] Tắt các dịch vụ FTP công

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[23 Th7 2017] DSA-3917 catdoc - security update
[21 Th7 2017] DSA-3916 atril - security update
[20 Th7 2017] DSA-3915 ruby-mixlib-archive - security update
[18 Th7 2017] DSA-3914 imagemagick - security update
[18 Th7 2017] DSA-3913 apache2 - security update
[16 Th7 2017] DSA-3912 heimdal - security update
[14 Th7 2017] DSA-3911 evince - security update
[14 Th7 2017] DSA-3910 knot - security update
[14 Th7 2017] DSA-3909 samba - security update
[12 Th7 2017] DSA-3908 nginx - security update
[11 Th7 2017] DSA-3907 spice - security update
[11 Th7 2017] DSA-3906 undertow - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.