Product SiteDocumentation Site

Rozdział 1. Projekt Debian

1.1. Co to jest Debian?
1.1.1. Wieloplatformowy system operacyjny
1.1.2. Jakość wolnego oprogramowania
1.1.3. Ramy prawne: Organizacja non-profit
1.2. Dokumenty założycielskie
1.2.1. Zobowiązanie wobec użytkowników
1.2.2. Wytyczne Debiana Dotyczące Wolnego Oprogramowania (ang. The Debian Free Software Guidelines)
1.3. Wewnętrzne prace w projekcie Debian
1.3.1. Twórcy Debiana (ang. the Debian Developers)
1.3.2. Aktywna rola użytkowników
1.3.3. Teams, Blends, and Sub-Projects
1.4. Przeglądaj Nowiny Debiana
1.5. Rola dystrybucji
1.5.1. The Installer: debian-installer
1.5.2. Biblioteka Oprogramowania
1.6. Cykl życiowy Wydania
1.6.1. The Eksperymentalna Stan
1.6.2. Status Niestabilna
1.6.3. Migracja do Fazy testów
1.6.4. Awans z Wersji Testowej do Wersji Stabilnej
1.6.5. Status Oldstable i Oldoldstable
Zanim zagłębimy się w technologię, przyjrzyjmy się, czym jest Projekt Debian, jakie są jego cele, środki i działania.

1.1. Co to jest Debian?

Debian jest dystrybucją GNU/Linux. Omówimy szczegółowo, czym jest dystrybucja w Sekcja 1.5, „Rola dystrybucji”, ale na razie przyjmijmy, że jest to kompletny system operacyjny, łącznie z oprogramowaniem, oraz systemami do instalacji i zarządzania. To wszystko jest oparte na jądrze Linuksa i wolnym oprogramowaniu (szczególnie tym z projektu GNU).
When he created Debian, in 1993, under the leadership of the Free Software Foundation (FSF), Ian Murdock had clear objectives, which he expressed in the Debian Manifesto. The free operating system that he sought would have to have two principal features. First, quality: Debian would be developed with the greatest care, to be worthy of the Linux kernel. It would also be a non-commercial distribution, sufficiently credible to compete with major commercial distributions. This double ambition would, in his eyes, only be achieved by opening the Debian development process just like that of Linux and the GNU project. Thus, peer review would continuously improve the product.

1.1.1. Wieloplatformowy system operacyjny

Debian, remaining true to its initial principles, has had so much success that, today, it has reached a tremendous size. Currently, it officially supports nine hardware release architectures and several variations of each architecture known as “flavors”, and also other kernels like FreeBSD, although the FreeBSD-based ports are not part of the set of officially supported architectures either. Furthermore, with more than 31,000 source packages, the available software can meet almost any need, whether at home or in the enterprise.
The sheer size of the distribution can be inconvenient: it is really unreasonable to distribute 18 DVD-ROMs (only containing the packages qualifying as "Free Software") to install a complete version on a standard PC… This is why Debian is increasingly considered as a “meta-distribution”, from which one extracts more specific distributions intended for a particular public: Debian Science for scientific use, Debian Edu for education and pedagogical use in an academic environment, Debian Med for medical applications, Debian Jr. for young children, etc. A more complete list of the sub-projects can be found in Sekcja 1.3.3.1, „Existing Debian Sub-Projects and Blends”, dedicated to that purpose.
Te częściowe widoki Debiana są zorganizowane w ściśle określonych ramach, co gwarantuje bezproblemową kompatybilność między różnymi „pod-dystrybucjami”. Wszystkie są zgodne z ogólnym planem wydania nowych wersji. Ponieważ są oparte na tych samych podstawach, można je łatwo rozszerzać, uzupełniać i personalizować za pomocą aplikacji dostępnych w repozytoriach Debiana.
Wszystkie narzędzia Debiana działają w tym kierunku: debian-cd już od dawna umożliwia tworzenie zestawu płyt CD-ROM zawierających tylko wstępnie wybrany zestaw pakietów; debian-installer to także modułowy instalator, który można łatwo dostosować do specjalnych potrzeb. APT zainstaluje pakiety z różnych źródeł, jednocześnie gwarantując ogólną spójność systemu.

1.1.2. Jakość wolnego oprogramowania

Debian przestrzega wszystkich zasad Wolnego Oprogramowania, a jego nowe wersje nie są wydawane, dopóki nie będą gotowe. Programiści nie pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem i nie muszą spieszyć się, aby dotrzymać arbitralnego terminu. Ludzie często narzekają na długi czas między stabilnymi wydaniami Debiana, ale ta ostrożność zapewnia, że legendarna niezawodność Debiana jest spełniona: długie miesiące testów są rzeczywiście konieczne, aby pełna dystrybucja otrzymała etykietę „stabilna”.
Debian jest bezkompromisowy w sprawie jakości: wszystkie znane krytyczne błędy w pakietach kluczowych są usuwane w każdej nowej wersji, nawet jeśli wymaga to przesunięcia początkowej prognozy daty wydania. Opcjonalne pakiety, których krytyczne błędy nie zostały naprawione, a zatem nie spełniają wymagań jakości, są po prostu usuwane ze stabilnego wydania.

1.1.3. Ramy prawne: Organizacja non-profit

Z prawnego punktu widzenia Debian jest projektem zarządzanym przez amerykańskie stowarzyszenie wolontariuszy non-profit. Projekt ma około tysiąca deweloperów Debiana, ale zrzesza znacznie większą liczbę autorów (tłumaczy, zgłaszających błędy, artystów, zwykłych programistów itp.).
Aby zrealizować swoją misję, Debian ma dużą infrastrukturę, z wieloma serwerami podłączonymi przez Internet, oferowanymi i hostowanymi przez wielu sponsorów.