Debian på cd

Live-avbildningar

En live-installeringsavbildning innehåller ett Debiansystem som kan starta utan att modifiera några filer på hårddisken, och tillåter även installation av Debian från avbildningens innehåll.

Passar en live-avbildning för mig? Här är några saker att överväga som kan hjälpa dig att bestämma dig.

Följande live-installationsavbildningar finns tillgängliga för hämtning:

Officiella live-installationsavbildningar för den stabila utgåvan

Dessa avbildningar erbjuds i flera varianter, i olika storlekar enligt ovan, och är lämpliga för att prova ett Debiansystem bestående av en vald standarduppsättning paket och sedan installera det från samma media.

CD/DVD/USB (via BitTorrent)

Hybrid-ISO-avbildningsfiler lämpliga för skrivning till dvd-r(w)- eller cd-r(w)-media, beroende på storlek, och usb-pinnar av lämplig storlek. Om du kan använda dig av BitTorrent, gör gärna det eftersom det minskar belastningen på våra servrar.

CD/DVD/USB

Hybrid-ISO-avbildningsfiler lämpliga för skrivning till dvd-r(w)- eller cd-r(w)-media, beroende på storlek, och usb-pinnar av lämplig storlek:

För information om vad dessa filer är och hur de används, se vår FAQ.

När du har hämtat avbildningarna, se till att ta en titt på den detaljerade informationen om installationsprocessen.

Besök sidan för Debian Live Project för mer information om Debian Live-systemet som tillhandahålls av dessa avbildningar.