Достъп до архивите на системата за проследяване на проблеми (СПП)

Достъп до активни доклади

Всяко съобщение, получено или изпратено от системата за проследяване на проблеми се записва и е достъпно по няколко начина.

Най-често използваният начин за достъп е чрез уеб-страниците. Разгледайте формулярите на главната страница на СПП на адрес https://bugs.debian.org/

На разположение е пощенски сървър, който при поискване може да изпраща докладите като обикновен текст. За да го използвате, изпратете думата help като единствено съдържание на имейл до request@bugs.debian.org (темата на писмото няма значение) или прочетете инструкциите от уеб-страниците или от файла bug-log-mailserver.txt.

Достъп до архивирани доклади

Всеки приключен доклад за грешка се архивира 28 дни след последното съобщение, свързано с него. Архивираните доклади не могат да бъдат променяни през контролния интерфейс. Разглеждането им остава възможно.

Използвайте настройката „архивирани доклади“ на формуляра за търсене на https://bugs.debian.org/ за да търсите сред архивираните доклади.

Обърнете внимание, че в архива не присъстват най-старите приключени доклади. Налични са само тези след #40000 (приблизително).

Достъп до суровата информация за докладите

Ако имате нужда от достъп до суровите данни, използвани от системата за проследяване на проблеми, можете да направите огледално копие с rsync от bugs-mirror.debian.org. Достъпни са модулите bts-spool-db (за активните доклади), bts-spool-archive (за архивираните доклади) и bts-spool-index (за файловете с индекси).

Към август 2020, активните доклади са около 18GB, а архивираните – около 105GB. Ако ви трябва парче от данните за тестове, по-добре е да изтеглите част от активните доклади, вместо целия модул.

Не разчитайте на файловете *.status, тъй като те са остарели, присъстват само за съвместимост и в бъдеще ще бъдат премахнати. Вместо тях използвайте файловете *.summary.


Други страници за системата за следене на грешки:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.