Debianin vianseurantajärjestelmän pseudopaketit

Tällä sivulla luetellaan pseudopaketit, joita voi käyttää vikailmoituksen Package:-rivillä.

Katso vikailmoitusohjeista yksityiskohtaisemmin kuinka määritellään Package:-rivi.


base — Perusjärjestelmän (baseX_Y.tgz) yleisviat

bugs.debian.org — Vianhallintajärjestelmä, @bugs.debian.org

buildd.debian.org — Debianin buildd-järjestelmiin liittyvät ongelmat ja pyynnöt

buildd.emdebian.org — Emdebian-buildd-järjestelmään liittyvät ongelmat

cdimage.debian.org — CD-vedoksiin liittyvät asiat

cdrom — Asennusjärjestelmä

cloud.debian.org — Issues involving Debian images for public/private clouds

contributors.debian.org — Issues with the Debian Contributors Website and coordination of maintenance

debian-i18n — Jakelun kansainvälistämiseen (i18n) liittyvät pyynnöt

debian-live — General problems with Debian Live systems

debian-maintainers — (Deprecated: do not assign bugs) Problems and requests related to Debian Maintainers

d-i.debian.org — Issues regarding the d-i.debian.org service and general Debian Installer tasks

ftp.debian.org — FTP-palvelimeen liittyvät ongelmat

general — Yleiset ongelmat (esim. "monilla man-sivuilla on 755-oikeudet")

installation-reports — Ilmoitukset vakaan ja testattavan jakelun asennukseen liittyvistä ongelmista

jenkins.debian.org — Issues with the jenkins.debian.org service

kernel — Linux-ytimen ongelmat, tai sen joka tulee Debianin mukana

lists.debian.org — Postilistat, debian-*@lists.debian.org

manpages.debian.org — Issues with the Debian Manpages Website and coordination of maintenance

mirrors — Virallisiin peilipalvelimiin liittyvät ongelmat

nm.debian.org — Uusien ylläpitäjien prosessi ja nm.debian.org-sivusto

pet.debian.net — The Debian Package Entropy Tracker

piuparts.debian.org — Issues with the piuparts.debian.org service

press — Lehdistöjulkaisuihin liittyvät asiat

project — Projektinhallintaan liittyvät ongelmat

qa.debian.org — Laadunvalvontaryhmä

release.debian.org — Debianin julkaisuihin ja julkaisuryhmän työvälineisiin liittyvät pyynnöt

release-notes — Julkaisutiedotteisiin liittyvät ongelmat

rtc.debian.org — Issues in the operation of the Debian RTC services which are not package-specific bugs

security.debian.org — Debianin tietoturvaryhmä

security-tracker — Tietoturvaongelmien seurantajärjestelmä

snapshot.debian.org — Issues with the snapshot.debian.org service

sponsorship-requests — Requests for package review and sponsorship

sso.debian.org — Problems and requests related to the Debian Single Sign On system

summit.debconf.org — Problems and requests related to the DebConf Summit instance

tech-ctte — Debianin tekninen komitea (kts. Constitution)

tracker.debian.org — Issues with the Debian Package Tracker and coordination of its maintenance

upgrade-reports — Ilmoitukset vakaan ja testattavan jakelun päivitykseen liittyvistä ongelmista

wiki.debian.org — Debian-wikiin liittyvät ongelmat

wnppWNPP-luettelo (Work-Needing and Prospective Packages)

www.debian.org — WWW-sivustoon liittyvät ongelmat


BTS:n muut sivut:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.