Pseudo-pakiety systemu śledzenia błędów Debiana

Ta strona zawiera listę pseudo-pakietów, których można użyć w linii Package: zgłoszenia błędu.

Więcej informacji na temat nagłówka Package: można znaleźć na stronie opisującej procedurę zgłaszania błędu.


base — Błędy w systemie podstawowym (baseX_Y.tgz)

bugs.debian.org — System śledzenia błędów, @bugs.debian.org

buildd.debian.org — Problems and requests related to the Debian Buildds

buildd.emdebian.org — Problems related to building packages for Emdebian

cdimage.debian.org — Problemy z obrazami CD

cdrom — System instalacji

cloud.debian.org — Issues involving Debian images for public/private clouds

contributors.debian.org — Issues with the Debian Contributors Website and coordination of maintenance

debian-i18n — Requests regarding Internationalization (i18n) of the distribution

debian-live — General problems with Debian Live systems

debian-maintainers — (Deprecated: do not assign bugs) Problems and requests related to Debian Maintainers

d-i.debian.org — Issues regarding the d-i.debian.org service and general Debian Installer tasks

ftp.debian.org — Problemy z serwerem FTP

general — Ogólne problemy (np. "wiele stron podręcznika ma tryb dostępu 755")

installation-reports — Problemy z instalacją edycji stabilnej i testowej

jenkins.debian.org — Issues with the jenkins.debian.org service

kernel — Problemy związane z jądrem Linux lub innego dystrybuowanego z Debianem

lists.debian.org — Listy dyskusyjne, debian-*@lists.debian.org

manpages.debian.org — Issues with the Debian Manpages Website and coordination of maintenance

mirrors — Problemy z oficjalnymi serwerami lustrzanymi

nm.debian.org — New Member process and nm.debian.org webpages

pet.debian.net — The Debian Package Entropy Tracker

piuparts.debian.org — Issues with the piuparts.debian.org service

press — Sprawy dotyczące notatek prasowych

project — Problemy związane z administracją projektem

qa.debian.org — Grupa zapewniania jakości

release.debian.org — Requests regarding Debian releases and release team tools

release-notes — Problems with the Release Notes

rtc.debian.org — Issues in the operation of the Debian RTC services which are not package-specific bugs

security.debian.org — Grupa zajmująca się bezpieczeństwem

security-tracker — The Debian Security Bug Tracker

snapshot.debian.org — Issues with the snapshot.debian.org service

sponsorship-requests — Requests for package review and sponsorship

sso.debian.org — Problems and requests related to the Debian Single Sign On system

summit.debconf.org — Problems and requests related to the DebConf Summit instance

tech-ctte — Komisja techniczna Debiana (więcej szczegółów konstytucja)

tracker.debian.org — Issues with the Debian Package Tracker and coordination of its maintenance

upgrade-reports — Problemy z aktualizacją do edycji stabilnej i testowej

wiki.debian.org — Problems with the Debian wiki

wnppLista pakietów wymagających pracy i dobrze się zapowiadających

www.debian.org — Problemy z serwerem WWW


Inne strony WWW systemu śledzenia błędów:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.