Pseudopaket i Debians felrapporteringssystem

Denna sida listar de pseudopaket som finns kan användas på Package:-raden i felrapporter.

Se instruktionerna för rapportering av fel för information om hur man anger en Package:-rad.


Listan nedan är automatgenererad, och är därför tyvärr ej översatt.

base — (Deprecated; do not assign bugs) Base system general bugs

bugs.debian.org — The bug tracking system, @bugs.debian.org

buildd.debian.org — Problems and requests related to the Debian Buildds

buildd.emdebian.org — Problems related to building packages for Emdebian

cdimage.debian.org — CD Image issues

cdrom — Installation system

cloud.debian.org — Issues involving Debian images for public/private clouds

contributors.debian.org — Issues with the Debian Contributors Website and coordination of maintenance

debian-i18n — Requests regarding Internationalization (i18n) of the distribution

debian-live — General problems with Debian Live systems

debian-maintainers — (Deprecated: do not assign bugs) Problems and requests related to Debian Maintainers

d-i.debian.org — Issues regarding the d-i.debian.org service and general Debian Installer tasks

ftp.debian.org — Problems with the FTP site

general — General problems (e.g. "many manpages are mode 755")

installation-reports — Reports of installation problems with stable & testing

jenkins.debian.org — Issues with the jenkins.debian.org service

lists.debian.org — The mailing lists, debian-*@lists.debian.org

manpages.debian.org — Issues with the Debian Manpages Website and coordination of maintenance

mirrors — Problems with the official mirrors

nm.debian.org — New Member process and nm.debian.org webpages

pet.debian.net — The Debian Package Entropy Tracker

piuparts.debian.org — Issues with the piuparts.debian.org service

press — Press release issues

project — Problems related to project administration

qa.debian.org — The Quality Assurance group

release.debian.org — Requests regarding Debian releases and release team tools

release-notes — Problems with the Release Notes

rtc.debian.org — Issues in the operation of the Debian RTC services which are not package-specific bugs

security.debian.org — The Debian Security Team

security-tracker — The Debian Security Bug Tracker

snapshot.debian.org — Issues with the snapshot.debian.org service

sponsorship-requests — Requests for package review and sponsorship

sso.debian.org — Problems and requests related to the Debian Single Sign On system

summit.debconf.org — Problems and requests related to the DebConf Summit instance

tech-ctte — The Debian Technical Committee (see the Constitution)

tracker.debian.org — Issues with the Debian Package Tracker and coordination of its maintenance

upgrade-reports — Reports of upgrade problems for stable & testing

wiki.debian.org — Problems with the Debian wiki

wnppWork-Needing and Prospective Packages list

www.debian.org — Problems with the WWW site


Andra sidor i felrapporteringssystemet:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.