Nota: El document original és més nou que aquesta traducció.

Targeta de referència pels servidors de correu

Tota la documentació dels servisdors de correu està disponible en la WWW, en els fitxers bug-log-mailserver.txt i bug-maint-mailcontrol.txt o enviant la paraula help a cada servidor de correu.

Sinopsi dels comandaments disponibles en request@bugs.debian.org

Sinopsi dels comandaments extra disponibles en control@bugs.debian.org

reopen amb = o sense l'adreça de l'originador (l'originador és qui el va enviar originalment); ! us marcarà com la persona que l'heu reobert.

Les gravetats són critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist.

Actualment les etiquetes inclouen patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore .

Sinopsi d'adreces d'enviament i seguiment


D'altres pàgines del BTS:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.