Bemærk: Originalen er nyere end denne oversættelse.

Mailserverens referencekort

På Internet finder man den komplette dokumentation af mailserveren, i filerne bug-log-mailserver.txt og bug-maint-mailcontrol.txt eller ved at sende ordet help til hver mailserver.

Sammendrag af tilgængelige kommandoer på request@bugs.debian.org

Sammendrag af tilgængelige ekstrakommandoer på control@bugs.debian.org

reopen med = eller uden oprindelsesadresse beholder oprinderen som den oprindelige afsender af rapporten; ! sætter den til dig, personen udfører reopen-kommandoen.

Alvorsgrader er critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist.

Tilgængelige mærker (tags) er pt. patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore .

Oversigt over adresser til indsendelse og opfølgning på fejl


Andre sider i fejlrapporteringssystemet:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.