Huomaa: Alkuperäinen sivu on tätä suomennosta uudempi.

Postipalvelimen pikaopas

Täydelliset postipalvelimen käsikirjat ovat saatavilla www:ssä tiedostoissa bug-log-mailserver.txt ja bug-maint-mailcontrol.txt tai lähettämällä komento help kullekin postipalvelimelle.

Yleiskatsaus komennoista osoitteessa request@bugs.debian.org

Yleiskatsaus control@bugs.debian.org:n lisäkomennoista

reopen parametrilla = tai ilman ilmoittajan osoitetta jättää ilmoittajaksi alkuperäisen lähettäjän; ! asettaa sinut eli henkilön, joka uudelleenavaa ilmoituksen.

Vakavuusasteet ovat critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist.

Tagit ovat tällä hetkellä patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore .

Yhteenveto lähetys- ja followup-osoitteista


BTS:n muut sivut:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.