Referentiekaart voor de Mailservers

Volledige documentatie over de mailservers is beschikbaar op het WWW, in de bestanden bug-log-mailserver.txt en bug-maint-mailcontrol.txt of door het woord help te sturen naar elke mailserver.

Synopsis van beschikbare commando's bij request@bugs.debian.org

Synopsis van extra commando's beschikbaar bij control@bugs.debian.org

reopen met = of zonder e-mailadres zender behoudt de oorspronkelijke zender; ! zet het op u, de persoon die de reopen doet.

Severities zijn critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist.

Tags zijn momenteel patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore .

Synopsis van bug-rapporteer- en opvolgingsadressen


Andere BTS pages:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.