Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Karta referencyjna serwera pocztowego

Pełna dokumentacja serwerów pocztowych dostępna jest na stronach WWW, w plikach bug-log-mailserver.txt oraz bug-maint-mailcontrol.txt lub przez wysłanie polecenia help do któregoś z nich.

Lista poleceń dostępnych pod adresem request@bugs.debian.org

Lista dodatkowych poleceń dostępnych pod adresem control@bugs.debian.org

reopen ze znakiem = lub bez adresu twórcy pozostawia dotyczczasowego twórcę jako osobę zgłaszającą; znak ! ustawia jako twórcę osobę, która ponownie otworzyła dane zgłoszenie.

Stopnie ważności to critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist.

Znaczniki (Tags) obecnie obejmują patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore .

Lista adresów do wysyłania i obsługi błędów


Inne strony WWW systemu śledzenia błędów:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.