E-postservrarnas referenskort

Komplett dokumentation för e-postservrarna finns på webben, i filerna bug-log-mailserver.txt och bug-maint-mailcontrol.txt eller genom att skicka ordet help till någon av dem.

Sammanfattning av tillgängliga kommandon på request@bugs.debian.org

Sammanfattning av extrakommandon tillgängliga på control@bugs.debian.org

reopen med = eller utan ny avsändaradress behåller den usprunglige rapportören; ! sätter den till dig, personen som kör reopen.

Allvarlighetsgrader är: critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist.

Tillgängliga markeringar är för närvarande patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, newcomer, pending, security, upstream, confirmed, fixed, fixed-upstream, fixed-in-experimental, d-i, ipv6, lfs, l10n, a11y, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore .

Sammanfattning av adresser för insändning och vidaresändning av felrapport


Andra sidor i felrapporteringssystemet:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.