Bemærk: Originalen er nyere end denne oversættelse.

Introduktion til fejlrapportsforespørgselsserveren

Der er en e-mail-server som kan sende fejlrapporter og indeks i form af ren tekst.

For at anvende den sender man en e-mail til request@bugs.debian.org. Emnelinjen i meddelelsen ignoreres, bortset fra ved genereringen af emnelinjen i svaret.

Den brevtekst man indsender skal bestå af en række kommaoder, en pr. linje. Svaret ser ud som en udskrift af fortolkningen af meddelelsen, og indeholder svar på hver enkelt kommando. For disse kommandoeres vedkommende sendes der ingen beskeder til nogen og mail'en logges ikke på noget offentligt tilgængeligt sted.

Al tekst på en linje, der begynder med nummertegnet ("#"), ignoreres; serveren holder op med at behandle forespørgslen når den støder på en linje som indeholder en kontrolterminator (quit, thank you eller to bindestreger er almindelige eksempler herpå). Den stopper også hvis der er for mange ukendte eller fejlagtigt skrevne kommandoer. Hvis ingen kommandoer kunne udføres korrekt, vil en hjælpetekst blive returneret.

Tilgænglige kommandoer

send fejlnummer
send-detail fejlnummer
Henter oplysninger om den angivne fejlrapport. send-detail sender også alle kedelige meddelelser i svaret, såsom de forskellige automatiske svar (auto-ack).
index [full]
index-summary by-package
index-summary by-number
Henter det komplette indeks (med alle detajler, inklusive afhjulpne og videresendte rapporter), eller et resumé respektivt sorteret efter pakke (by-package) eller nummer (by-number).
index-maint
Henter et indeks over de ansvarlige for pakker med (åbne eller nyligt lukkede) fejlrapporter i rapporteringssystemet.
index maint vedligeholder
Henter et indeks over fejlrapporter i vedrørende vedligeholderen med navnet vedligeholder. Søgekriteriet skal opfyldes nøjagtigt. Fejlindekset vil blive sendt i en separat meddelelse.
index-packages
Henter et indeks over hvilke pakker som har (åbne og nyligt lukkede) fejlrapporter i rapporteringssystemet.
index packages pakke
Henter et indeks over fejl i systemet vedrørende pakken med navnet pakke. Søgekriteriet skal opfyldes nøjagtigt. Fejlindekset vil blive sendt i en separat meddelelse.
send-unmatched [this|0]
send-unmatched last|-1
send-unmatched old|-2
Henter logger over meddelelser som ikke opfyldes i en specifik fejlrapport for denne (this), sidste (last) eller forrige (old) uge. (Hver uge slutter på en onsdag.)
getinfo filnavn
Henter en fil som indeholder oplysninger om pakker og/eller vedligeholdere. De tilgængelige filer er:
maintainers
En samlet liste over pakkers vedligeholdere som anvendes af rapporteringssystemet. Oplysningerne hentes fra filen Packages. override-filer og pseudopakkefiler.
override.distribution
override.distribution.non-free
override.distribution.contrib
override.experimental
Oplysninger om de forskellige pakkers prioriteringer og sektioner, foruden vedligeholdernes override-værdier. Disse oplysninger anvendes når Packages-filerne genereres i ftp-arkivet. Oplysningerne er tilgængelige for hvert primært distributionstræer, efter deres kodenavne.
pseudo-packages.description
pseudo-packages.maintainers
Liste over beskrivelser og vedligeholdere af pseudopakker.
refcard
Beder om at få tilsendt e-mailserverens referencekort som ren tekst.
user adresse
Opsætter adresse til at være user (bruger) af alle de usertag-kommandoer, som følger.
usertag fejlnummer [ + | - | = ] tag [ tag ... ]
Gør det muligt at definere tags pr. bruger. Kommandoen usertag fungerer præcis som den almindelige tag-kommando, bortset fra at man kan opfinde vilkårlige tags. Som standard vil adressen i From:- eller Reply-To:-headeren på din mail blive benyttet til at opsætte brugeren af usertag'et.
usercategory kategorinavn [ [hidden] ]

Tilføjer, opdaterer eller fjerner en usercategory (brugerkategori). Som standard er brugerkategorien synlig; hvis det valgfrie parameter [hidden] (skjult) er angivet, vil den ikke være synlig, men stadig tilgængelig til referering fra andre definitioner af brugerkategorier.

Kommandoen er noget speciel, da tilføjelse eller opdatering af en brugerkategori kræver en krop umiddelbart efter kommandoen. Hvis kroppen er tom, vil brugerkategorien i stedet blive fjernet. Kroppen består af linjer, som begynder med et vilkårligt antal mellemrumstegn. Hver kategori bør begynde med en linje med *, samt valgfrit efterfulgt af flere valglinjer, der begynder med +. Det komplette format er som følger:

* kategorinavn-1
* Kategorititel 2 [ [vælgpræfiks] ]
 + Valgtitel 1 [ [ rækkefølge: ] valg-1 ]
 + Valgtitel 2 [ [ rækkefølge: ] valg-2 ]
 + Standardvalgtitel [ [ rækkefølge: ] ]
* kategorinavn-3

Kategorinavne som optræder i kommandoen og i kroppen, benyttes til at lave referencer mellem dem, for at undgå unødvendig inlining. Kategorititler benyttes i pakkerapportresuméet.

Det valgfrie valgpræfiks sættes foran alle valg i hver forekomst i kategoriafsnittet. Det første valg som opfylder kriterierne vises med fejlen under sig. Det valgfrie rækkefølge-parameter angiver positionen når de valgte forekomster vises, hvilket er nyttigt når man anvender en match, der vælger en delmængde af de tidligere, men som skal vises før dem.

Kategorinavnet normal har en særlig betydning, da det er standardvisningen, så ved at erstatte det med en anden brugerkategori for pakkenavn@packages.debian.org, kan brugernavnet ændre en pakkes standardklassifikation.

Eksempler på brug:

  usercategory dpkg-program [hidden]
   * Program
    + dpkg-deb [tag=dpkg-deb]
    + dpkg-query [tag=dpkg-query]
    + dselect [package=dselect]

  usercategory new-status [hidden]
   * Status [pending=]
    + Outstanding with Patch Available [0:pending+tag=patch]
    + Outstanding and Confirmed [1:pending+tag=confirmed]
    + Outstanding and More Information Needed [pending+tag=moreinfo]
    + Outstanding and Forwarded [pending+tag=forwarded]
    + Outstanding but Will Not Fix [pending+tag=wontfix]
    + Outstanding and Unclassified [2:pending]
    + From other Branch [absent]
    + Pending Upload [pending-fixed]
    + Fixed in NMU [fixed]
    + Resolved [done]
    + Unknown Pending Status []

  # Change default view
  usercategory normal
   * new-status
   * severity

  usercategory old-normal
   * status
   * severity
   * classification
help
Beder om at dette hjælpedokument sendes som e-mail i ren tekst.
quit
stop
thank
thanks
thankyou
thank you
--
Afslutter behandlingen af meddelelsen. Derefter kan man inkludere en hvilken som helst tekst, som vil blive ignoreret af serveren. Man kan anvende dette til at inkludere længere kommentarer end hvad der sig til #, eksempelvis til fordel for de mennesker der læser meddelelsen (via rapporteringssystemets log eller via kopier, CC og BCC).
#...
Kommentar på en enkelt linje. Tegnet # skal skrives først på linjen.
debug niveau
Sætter debug-niveauet til tallet i niveau, hvilket skal være et ikke-negativt heltal. 0 betyder ingen debugging; 1 er normalt tilstrækkeligt. Resultatet af debug-kommandoen indgår i svaret. Det er næppe brugbart for almindelige brugere af fejlrapporteringssystemet.

Der er et referencekort til e-mailserveren, tilgængeligt via websiderne, i bug-mailserver-refcard.txt eller via e-mail ved at anvende kommandoen refcard (se ovenfor).

Hvis man vil behandle fejlrapporter, skal man anvende adressen control@bugs.debian.org, som forstår et større antal kommandoer end dem der er beskrevet herover. Disse er beskrevet i et andet dokument på websiderne, i filen bug-maint-mailcontrol.txt eller ved at sende kommandoen help til control@bugs.debian.org.

Hvis du læser dette som en ren tekstfil eller via e-mail, så er der også en HTML-udgave på fejlrapporteringssystemets hovedside på https://www.debian.org/Bugs/.


Andre sider i fejlrapporteringssystemet:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.