Inleiding tot de verzoekserver van het bugsysteem

Er is een mailserver die de bugrapporten en indexen op verzoek als platte tekst kan verzenden.

Om deze te gebruiken zend u een e-mailbericht naar request@bugs.debian.org. Het Onderwerp van het bericht wordt genegeerd, behalve voor het genereren van het Subject van het antwoord.

De inhoud die u verstuurt moet een reeks commando's zijn, één per regel. U zult een antwoord ontvangen dat eruit ziet als een transcriptie van uw geïnterpreteerd bericht, met een antwoord op elk commando. Er worden naar niemand meldingen verzonden voor de hier vermelde opdrachten en de e-mail wordt nergens publiekelijk beschikbaar gemaakt.

Alle tekst op een regel die begint met een hekje # wordt genegeerd; de server zal de verwerking stoppen wanneer hij een regel tegenkomt met een afsluitend besturingscommando ( quit, thank you, of twee koppeltekens zijn gebruikelijke voorbeelden). De server zal ook stoppen wanneer deze te veel onbekende of slecht opgemaakte commando's tegenkomt. Indien er geen commando's met succes konden verwerkt worden, zal een hulptekst over de server toegestuurd worden.

Mogelijke commando's

send bugnummer
send-detail bugnummer
Vraagt het transcript op van het betreffende bugrapport. send-detail zend ook al de saaie berichten mee in het transcript, zoals de verschillende automatische ontvangstbevestigingen.
index [full]
index-summary by-package
index-summary by-number
Vraagt de volledige index op (met alle details, inclusief afgewerkte en doorgestuurde rapporten), of de samenvatting, geordend respectievelijk volgens pakket of nummer.
index-maint
Vraagt de indexpagina op met de lijst van pakketbeheerders met bugs (open en recent gesloten) in het volgsysteem.
index maint pakketbeheerder
Vraagt de indexpagina's van bugs in het systeem op voor de pakketbeheerder pakketbeheerder. De zoekterm is een exacte overeenkomst. De bugindex zal in een apart bericht opgestuurd worden.
index-packages
Vraagt de indexpagina op met de lijst van pakketten met bugs (open en recent gesloten) in het volgsysteem.
index packages pakket
Vraagt de indexpagina's van bugs in het systeem op voor het pakket pakket. De zoekterm is een exacte overeenkomst. De bugindex zal in een apart bericht opgestuurd worden.
getinfo bestandsnaam

Een bestand opvragen met informatie over pakket(ten) en/of beheerder(s) - beschikbare bestanden zijn:

maintainers
De uniforme lijst van pakketbeheerders, zoals gebruikt door het volgsysteem. De lijst wordt afgeleid uit de Packages-bestanden, de override-bestanden en de pseudo-packages-bestanden.
override.distributie
override.distributie.non-free
override.distributie.contrib
override.experimental
Informatie over de prioriteit en de sectie van pakketten en over de override-waarden voor de pakketbeheerders. Deze informatie wordt gebruikt door het proces dat de Packages-bestanden in het FTP-archief genereert. Er is informatie beschikbaar over elk van de beschikbare belangrijkste distributiebomen, via hun codewoord.
pseudo-packages.description
pseudo-packages.maintainers
Lijst met respectievelijk beschrijvingen en pakketbeheerders van pseudo-pakketten.
refcard
Verzoekt de referentiekaart van de mailservers in gewone ASCII te verzenden.
user adres
Stelt adres in als de user voor alle volgende usertag-commando's.
usertag bugnummer [ + | - | = ] tag [ tag ... ]
Maakt het mogelijk om per gebruiker tags te definiëren. Het commando usertag werkt juist zoals het gewone tag-commando, behalve dat u tags kunt verzinnen die u zelf wilt. Standaard wordt het adres uit het kopveld Van: of Antwoordadres: van uw e-mailbericht gebruikt om de gebruiker in te stellen voor de usertag.
usercategory categorie-naam [ [hidden] ]

Voegt een usercategory toe, bewerkt deze of verwijdert ze. Standaard is de gebruikerscategorie (usercategory) zichtbaar, maar indien het facultatieve argument [hidden] opgegeven werd, zal deze niet zichtbaar maar nog steeds beschikbaar zijn om naar te verwijzen vanuit andere definities van gebruikerscategorieën.

Dit commando is enigszins speciaal, omdat het bij het toevoegen of bijwerken van een gebruikerscategorie inhoud vereist die onmiddellijk na het commando volgt. Indien echter na het commando geen inhoud volgt, zal de gebruikerscategorie verwijderd worden. De inhoud bestaat uit regels die beginnen met een willekeurig aantal spaties. Elke categorie moet starten met een regel met * en facultatief kan deze gevolgd worden door verschillende selectie-regels die beginnen met +. De volledige indeling is als volgt:

* categorienaam-1
* Categorietitel 2 [ [selectie-voorvoegsel] ]
 + Selectietitel 1 [ [ volgorde: ] selectie-1 ]
 + Selectietitel 2 [ [ volgorde: ] selectie-2 ]
 + Standaard Selectietitel [ [ volgorde: ] ]
* categorienaam-3

De categorienamen welke in het commando en in de inhoud voorkomen, worden gebruikt om onderlinge verwijzingen te maken, om onnodige uitlijning te vermijden. De Categorietitels worden gebruik in de samenvatting van het pakketrapport.

Het facultatieve selectie-voorvoegsel wordt voorgevoegd aan elke selectie bij elk item in het categoriegedeelte. Onder de eerste overeenkomende selectie wordt de bug weergegeven. De facultatieve parameter volgorde specificeert de positie bij het weergeven van de geselecteerde items, wat handig is als je een overeenkomst gebruikt die een superset van de vorige selecteert, maar die ervoor moet worden weergegeven.

De categorienaam normal heeft de bijzondere betekenis dat het de standaardweergave is, en dus kan men de standaardclassificatie van een pakket wijzigen door dit te vervangen door een andere gebruikerscategorie voor de gebruiker pakketnaam@packages.debian.org.

Gebruiksvoorbeeld:

  usercategory dpkg-program [hidden]
   * Program
    + dpkg-deb [tag=dpkg-deb]
    + dpkg-query [tag=dpkg-query]
    + dselect [package=dselect]

  usercategory new-status [hidden]
   * Status [pending=]
    + Outstanding with Patch Available [0:pending+tag=patch]
    + Outstanding and Confirmed [1:pending+tag=confirmed]
    + Outstanding and More Information Needed [pending+tag=moreinfo]
    + Outstanding and Forwarded [pending+tag=forwarded]
    + Outstanding but Will Not Fix [pending+tag=wontfix]
    + Outstanding and Unclassified [2:pending]
    + From other Branch [absent]
    + Pending Upload [pending-fixed]
    + Fixed in NMU [fixed]
    + Resolved [done]
    + Unknown Pending Status []

  # Standaardweergave wijzigen
  usercategory normal
   * new-status
   * severity

  usercategory old-normal
   * status
   * severity
   * classification
help
Verzoekt dit hulpdocument per e-mail in gewone ASCII te verzenden.
quit
stop
thank
thanks
thankyou
thank you
--
Stopt met de verwerking op deze plaats in het bericht. Hierna kunt u elke gewenste tekst invoegen, en die zal genegeerd worden. U kunt hiervan gebruik maken om commentaarstukken toe te voegen die langer zijn dan die welke geschikt zijn voor #, bijvoorbeeld ten behoeve van personen die uw bericht lezen (via de logboeken van het bugvolgsysteem of vanwege een CC of een BCC).
#...
Commentaar van één regel. Het #-teken moet aan het begin van de regel staan.
debug niveau
Stelt het foutopsporingsniveau in op niveau, wat een niet-negatief geheel getal moet zijn. 0 is geen foutopsporing; 1 volstaat gewoonlijk. De foutopsporingsuitvoer verschijnt in het transcript. Het is waarschijnlijk niet nuttig voor algemene gebruikers van het bug-systeem.

Via het WWW is een referentiekaart over de mailservers beschikbaar in bug-mailserver-refcard.txt of via e-mail met het commando refcard (zie hierboven).

Als u bugrapporten wilt manipuleren, moet u het adres control@bugs.debian.org gebruiken welke een superset van de bovenstaande commando's begrijpt. Dit wordt beschreven in een ander document dat te vinden is op het WWW in het bestand bug-maint-mailcontrol.txt of door help te sturen naar control@bugs.debian.org.

Voor het geval u dit leest als een gewoon tekstbestand of via e-mail: er is een HTML-versie beschikbaar via de hoofdpagina van de inhoudsopgave voor het bugsysteem, https://www.debian.org/Bugs/.


Andere BTS pages:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.